Веселин Булатовић, директор за производњу угља у „ТЕ-КО Костолац“: Повећање производних капацитета ПК „Дрмно“

Више угља за више енергије

Почетком наредне године планирано је да се откопава угаљ из другог угљеног слоја. У ту сврху израђен је посебан уређај који ће омогућити да пети БТО систем технолошки откопава јаловину и угаљ

Са напредовањем рударских радова, према Пројекту проширења производних капацитета копа „Дрмно“ на 12 милиона тона угља годишње, у циљу снабдевања постојећих термокапацитета, али и новог блока Б3 у огранку „ТЕ-КО Костолац“, почетком наредне године планирано је да се откопава угаљ из другог угљеног слоја. Зато је, према пројектном решењу, израђен посебан уређај, такозвана Ф-трака, која ће омогућити да пети БТО систем технолошки откопава јаловину и угаљ.

Реч је о покретном уређају који је постављен између траке петог рударског система „5/4“ за одвоз јаловине и збирне траке „УЗ 2/1“ за одвоз угља. Уређај се помера ланчаним погоном који покреће мотор–редуктор у зависности од технологије рада петог БТО система − рекао је Веселин Булатовић, директор за производњу угља у „ТЕ-КО Костолац“.

Други угљени слој јавља се у крајњем западном делу лежишта на растојању од 500 до 700 метара од западне границе копа. Фронт радова петог јаловинског система је око 4,3 километра, што значи да ће овај систем углавном откопавати јаловину, али у крајњем западном делу етаже и угаљ неправилног залегања лежишта.

− Други угљени слој је променљиве висине, која се креће у распону од четири до седам метара. Када багериста уочи у профилу угаљ, следи његово чишћење од наслага јаловине, а потом се креће са ископавањем уз претходну најаву, како би се извршио маневар са Ф-траком према збирној траци за одвоз угља – рекао је Булатовић. – У наредној години очекујемо да се из другог угљеног слоја ископа 300.000 до 400.000 тона угља, а како буде напредовао рад овог система, повећаваће се и количине ископаног угља из поменутог дела лежишта. Процене су да се у другом угљеном слоју налази између 18 и 20 милиона тона угља који треба да се ископа.

  Извор: „Енергија Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!