Одводњавање Површинског копа „Дрмно“: Испумпано 13 милиона кубика воде

За сваку тону ископаног угља било је потребно да се испумпа око 3,93 кубика воде, а за сваки кубик јаловине око 0,74 кубика

Одводњавање Површинског копа „Дрмно“, као припрема за несметани рад и напредовање основне рударске механизације, све је сложенији процес, с обзиром на сложеност лежишта и дубину копа. Због тога је од велике важности ефикасан рад великог броја објеката за исушивање лежишта од подземних вода. Међутим, велики је прилив и сливних вода.

Подаци са кишомерне станице, која се налази у кругу ПК „Дрмно“, показују да је од почетка године до краја априла било 35 дана са падавинама и да је пало укупно 134,4 литара кише по квадратном метру. Током маја знатно је повећана количина сливних вода због обилних падавина.

Према подацима Службе одводњавања Површинског копа „Дрмно“, за претходна четири месеца испумпано је укупно око 13.000.000 кубика воде. Системима за дубинско одводњавање испумпано је око 11.500.000, а око 1.600.000 кубика воде објектима за површинско одводњавање.

У овом периоду највише бунара било је активно у јануару – 383, док су на крају априла у раду била 364 бунара, од којих је око 92 одсто било у непрекидном режиму рада. Површински акумулирана вода директно се испумпавала ван контура копа из шест водосабирника. Највише воде испумпано је LC-XVI линијом бунара за дубинско предодводњавање, око 3.900.000, а површинским одводњавањем из водосабирника ВС-1, који је на најнижој коти копа, око 1.100.000 кубних метара воде – рекао је Јован Здравковић, шеф Службе одводњавања.

Анализа показује да је за сваку тону ископаног угља током овог периода било потребно да се испумпа око 3,93 кубика воде, а за сваки кубни метар откопане јаловине око 0,74 кубика.

Из регулисаног корита старе Млаве месечно се црпном станицом „Срећно“ испумпавало око 400.000 кубика воде. Из водосабирника ВС-8 месечно се исцрпи од 500.000 до 700.000 кубика воде у измештено корито Дунавца. Унутар контура копа, зависно од падавина и развијености каналске мреже, месечно се препумпа од 75.000 до 130.000 кубика воде – каже Здравковић.

Јован Здравковић, шеф Службе одводњавања

У току је извођење радова по пројекту ревитализације пијезометарске мреже на ПК „Дрмно“, које има за циљ побољшање мониторинга режима подземних вода. Само бушење нових пијезометара изводи се језгровањем слојева у циљу поновног сагледавања литологије терена. Завршен је 41 пијезометар (од 66 пројектованих), укупне дужине 3.427 метара. Нови подаци, добијени истражним бушењем, и мониторинг нивоа подземних вода пружиће значајне информације за побољшање система одводњавања и евентуалне могућности примене нових и напреднијих техничких решења одводњавања површинског копа.

Из контура угљеног лежишта „Дрмно“ у прошлој години испумпумпано је укупно 37 милиона кубика воде. Системима за дубинско одводњавање испумпано је 32 милиона кубика воде, а системом површинског одводњавања пет милиона кубика. Анализа показује да је у периоду 2015-2019. за сваку тону ископаног угља било потребно да се испумпа 3,37 кубних метара воде, односно за сваки кубни метар откопане јаловине око 0,84 кубика.

Извор: „Енергија Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!