Изградња инфраструктуре за напредовање радова на копу „Дрмно“

Нова трафостаница у септембру

Укупна вредност комплетног пројекта изградње ТС „Рудник 4“ је 750 милиона динара. Пројекат финансира ЕПС из сопствених извора

Радови на изградњи трафостанице „Рудник 4“, који су почели крајем октобра, одвијају се у континуитету и према предвиђеној динамици. Тако је било и у току ванредног стања. Степен завршетка прве фазе радова је око 65 одсто.

Реч је о трафостаници снаге 32 MVA (2×16 MVA), напона 110/6 kV, која ће снабдевати електричном енергијом рударску механизацију и опрему која ће радити у западном делу угљеног лежишта Површинског копа „Дрмно“.

Према речима Александра Златковића, пројект-менаџера за изградњу трафо-постројења, пројекат се реализује у две етапе. Прва фаза обухвата радове на изградњи далековода 110 kV у дужини од 2,3 километра од разводног постројењa 110 kV ТЕ „Костолац Б“ до ТС „Рудник 4“ и ТС „Рудник 4“ 110/6 kV.

− Да би се објекат пустио у рад, мораће да се сачека завршетак послова предвиђених за другу фазу реализације пројекта, који се односе на изградњу прикључка, односно проширење и реконструкцију разводног 110 kV постројења у власништву ЕМС у ТЕ „Дрмно“ и пројектовање и изградњу ваздушног прикључног вода у дужини од 600 метара који пролази кроз круг Термоелектране „Костолац Б“ до разводног постројења 110 kV у ТЕ „Дрмно“. Ово је веома компликован захват, јер вод напона 110 kV мора да се провуче испод водова 400 kV постојећих блокова Б1 и Б2 у ТЕ „Костолац Б“. У току је набавка каблова и постројења напона 6 kV за напојну мрежу из ТС „Рудник 4“ према БТО системима који ће се из ње напајати електричном енергијом. Укупна вредност комплетног пројекта је 750 милиона динара и ЕПС га финансира из сопствених извора − рекао је Златковић.

Рок за завршетак прве фазе радова је 10 месеци од дана увођења извођача радова у посао. Према Златковићевим очекивањима, радови треба да се заврше у року, током јула ове године.

Извођачи

Опрема за трафостаницу набавља се преко фирме „Сименс“. Радове на изградњи ТС изводи „Јужна Бачка“, а опрему и радове за далековод (етапа 1) набавља „Електроисток изградња?. Пројектовање, набавку опреме и радове за ваздушни прикључни вод (етапа 2) изводе заједно „Електроисток изградња“ и „Елмод инжењеринг“. Проширење и реконструкцију РП 110 kV у ТЕ „Костолац Б“ у власништву ЕМС-АД заједнички раде „Јужна Бачка“ и „Електроисток изградња“.

Извор: „Енергија Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!