На конференцији ГрО СНС Пожаревац, председник Градске општине Костолац и један од повереника МО СНС Костолац Серџо Крстаноски представио резултате рада

У петак, 20. децембра 2019. године одржана је конференција за медије Градског одбора Српске напредне странке у Пожаревцу, на којој се обратио председник Градске општине Костолац и један од повереника МО СНС Костолац Серџо Крстаноски. Он је истакао да има највећу одговорност за стратегију развој општине и околних села, јер су у предходних шест година били главни носиоци и стожери политике и развоја општине, поготово ако се зна да је СНС на последњим изборима имала најбољи резултат до сада преко 63 % од укупног броја гласова.

– На основу стратешких циљева Владе Републике Србије, Градска општина Костолац преко Града Пожаревца направила је стратегију развоја своје општине и околних села (Петке, Острова, Село Костолац и Кленовника) за период од 2020. до 2024. год, која се односи на комплетно комунално уређење наше општине где је у плану да све улице, сви делови Костолца добију: комуналну инфраструктуру (воду и канализацију), топлификациону мрежу, путну инфраструктуру (асфалтирање улица и тротоара).

Заштита и очување животне средине (пројекат дрвореда, сређивање и уређење дивљих депонија на нашој територији). Тамо где недостаје вода радиће се пројекти водоводне мреже, тамо где недостаје канализација радиће се пројекти канализационе мреже, затим радиће се на изградњи топлификационе мреже и на крају путне инфраструктуре – , рекао је Крстаноски.

 

 

Крстаноски је истакао да ће у наредном периоду наставити са уређењем осталих инфраструктурних објеката и то: решавање проблема надвожњака моста, реконструкција дечијег вртића, реконструкција костолачког Дома здравља, уређење фасаде стамбених зграда, реконструкција фудбалског стадиона „Бора Бека”, решавање проблема хотела, решавање самачких зграда и решавање проблема аутобуске станице.

Говорећи о капиталним пројектима Крстаноски се осврнуо на реализоване пројекте и радове који су обављани на територији костолачке општине током 2019. године и то: изградња фекалне канализације у Првомајској улици у Костолцу, финално мерење хидрауличног система даљинског грејања Петки, уређење зграде ГО Костолац, пројектна документација топлификационе мреже круга пијаце, ПД. топлификационе мреже Базенске улице на Каналу, П.Д. топлификационе мреже Кобалове улице у Селу Костолац.

Током 2018. године, из буџета града Пожаревца, кроз капиталне инвестиције, у путни инфраструктуру је уложено преко 60.000.000 динара. Урађено је поплочавање тротоара у Улици Боже Димитријевића, са леве стране улице, потом, рехабилитација десна стране тротоара у Kарађорђевој улици од нове пумпе до моста, асфалтирање Улице Десанка Максимовић на Kаналу, асфалтирање улица 15. октобар и Партизанска у Kленовнику, затим, Улице М. Обилића у Острову, као и Улице Радисава Божића у Петки. Такође је завршена санација терена услед појаве клизишта потпорног зида на Kаналу.

У 2019. години радили смо на пројектној документацији захваљујући ЈКП „Водовод” и канализација у Пожаревцу. Завршени су пројекти за водоводну мрежу за четири улице: у насељу Колиште улица Николе Пашића 2, Николе Пашића 3, у насељу Канал улице Војводе Степе, Светосавска.

-Градска општина Костолац је урадила и пројектну документацију са идејним пројектом и  идејним решењем, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова и студијама изводљивости за 24. улице канализационе мреже и то у:

• Дидином насељу: улице Вука Караџића 1, 2 и 3 део, Сутјеска 2, део Хајдук Вељкова, Ивана Косанчића 1 део, 2 део и 3 део, Колубарска, Станоје Главаша;

• Колишту: улице Војводе Путника 2 део, Партизанско сокаче, Краља Петра 2 део, Краља Петра 3 део. Као и ФЦ станица у Дисином Насељу;

• Канал: улице Михајла Пупина, Ђорђа Вајферта, Десанке Максимовић, 1 и 2 део, Милоша Обилића 1 део, Светосавска, Војводе Степе, Базенска, Миленка Стојковића, као и нова фекално црпна станица на Каналу;

Завршена је пројектна документација и за израду фекалне канализационе села Стари Костолаца са два система за пречишћавањем отпадних вода.

Затим у 2019. години завршена је пројектна документација ширења топлификационе мреже села Острова као један од највећих капиталних пројеката у наредном периоду од 4 године, у дужини од преко 7600 м, са преко 250 прукључака у селу као и у насељу Плажа и насељу Виногради – , наглашава Крстаноски.

 

У 2019. години за капиталне пројекте издвојена су средства у износу од 140 милиона динара и највећим делом односе се на ширење топлификационе мреже и за Замену реконструкцију и формирање новог двореда.

Од радова у 2019. години издвојио бих:

1. ШИРЕЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ Комплетна инвестиција је вредна 66.000.000 дин, где спадају:

• Ширење топлификационе мреже у кругу пијаце како би коначно сви локали и сви објекти у кругу пијаце добили грејање, вредност радова 40.000.000 динара, дужина мреже 832 метра, могућност 55 прикључка (кућа, локала, објеката, киоска)

• Ширење топлификационе мреже у Базенској улици на Каналу вредност радова 12.000.000 дин, дужина мреже 500 метара мреже и 22 прикључка

• Ширење топлификационе мреже Кобалове улице у С. Костолцу вредност радова 13.000.000 дин дужина мреже и број 30 прикључака. Тако да ће сви наши суграђани који живе у Базенској улици на Каналу. Кобаловој улици у С. Костолацу као и сви објекти у центру пијаце коначно после 35 година добити греајање.

 

За реконструкцију и асфалтирање улица, ојачавање коловозне конструкције и насипање и равнање сеоских путева, у 2019. години издвојено је преко 75.000.000 динара.

• 1. део Трудбеничка + 2. део Боже Димитријевић од хале до хотела, 470 м са тротоарима сам улаз у Костолац тако да смо коначно добили модерну саобраћајницу у самом улазу из правца Пожаревца. Николе Тесле 1. део у дужини од 400 м од моста до ресторана Виминацијум вредност радова 4.000.000 дин, то је сам центар Костолца код зграде ЕПС-а, која је била у доста лошем стању. Није било паркинг места без пешачких прелаза, без неке контроле. Сада је то модерна улица са паркинг местима са једне стране и новом хоризонталном сигнализацијом. Асфалтирање улице Стевана Немање у дижини од 300 м од хотела до хале као и Хомољска улица испред хале. То су улице које су биле доста фреквентне и са пуно рупа, па је била потребна комплетна реконструкција са новом хоризонталном сигнализацијом. Тим смо затворили цео круг што се тиче, хале, стадиона, хотела, школе. Проширење 2. дела Јована Дучића према плажи. Конаћно можемо да се два возила мимоиђу до плаже, затим смо асвалтирали и улицу на Каналу. Девет Југовића у дужини од 220 м. једина улица која је имала комплетну инфраструктуру.

У МЗ ОСТРОВО:  1. део улице Лоле Рибара у Острову у дужини од 550 м то је улица која омогућава да НИС-ови камиони не иду право у село. Асфалтирање платоа испред централне бине у Острову

У МЗ ПЕТКА: Боже Димитријевића у Петки у дужини од 800 м

У МЗ КЛЕНОВНИК: Саве Ковачевића, Милоша Обилића и Партизанска улица у дужини од 1000 м.

Он је говорио и осталим капиталним инвестиције на територији ГО Костолац у 2019 години, где спадају реконструкција фасаде МЗ села Петка, завршена је набавка вештачке траве (за мали фудбал) иза хале, постављена је нова новогодишња расвета (у свакој улици по 50 украса и то у центру Костолца од Трудбеничке, Карађорђеве, Николе Тесле, В. Дугошевића, Боже Димитријевића. Засађене су 2 велике новогодишње јелке од 10 метара са бусеном у самом центру Костолца., а у фази израде је и скуптура Ђорђа Вајферта, једног од највећих индустријалаца Србије, који је отворио први рудник у Костолцу.

Ускоро почињу радови на унутрашњем уређењу спортске хале у Костолцу у вредности од 7.800.000 динара (где је планирана санација крова, замена остатка пвц прозора и врата као и постављање 600 пвц столица).

Један од приоритета у 2019 години био је и заштита животне средине: Радило се на одржавању зелених површина, и уређењу централне депоније, уклањању дивљих депонија.

 

• Питање пепелишта, које већ предуго ствара озбиљне еколошке проблеме. Сваког дана смо радили на чишћењу делова Костолца захваљујући јавним радовима националне службе за запошљавање, Костолац никада није био чистији и уреднији као 2019. године. ГО Костолац и Град Пожаревац као неко ко брине о заштити животне средине своје околине и својих суграђана определио је значајна средства за један од најзначајнијих капиталних пројеката у вези заштите животне средине. Пројекат се односи на „замену реконструкцију и формирање новог дрвореда“ где је у плану да се за 18 месеци у 21 улици и централном градском парку у Костолцу засади преко 1760 нових садница, извади 260 пањева, ореже око 140 стабла и исече око 80 болесних стабала.

-Циљ самог пројекта је да се испуне све законске обавезе за стварања нових површина под дрворедом и нових зелених површина, стварање повољних микроклиматских услова, заштита животне средине, подстицање урбанистичког развоја ГО Костолац.

Са формирањем новог дрвореда добићемо:

• већу површини под зеленилом са преко нових 60 % на територији наше општине тако да за Костолац може да се каже да постаје једна права велика зелена оаза.

• смањујемо загађеност ваздуха у граду

• добијамо лепши изглед града

• сачуваћемо безбедност објеката, саобраћаја и најважније грађана

ПОЗИЦИЈОМ 1, садња укупно 559 нових садница у 12 улица и то: Улице: Николе Тесле (садња нових 87 садница), Вељка Дугошевића (садња нових 63 саднице), Карађорђева (садња нових 56 садница) Првомајска (садња нових 51 садница), Трудбеничка (садња нових 53 садница) 7. Јула (садња нових 53 саднице) Николе Граонића (садња нових 55 садница), Поречка (садња нових 13), Боже Димитријевића (13), Илочка (садња нових 9), Саве Ковачевића (садња нових 76 саднице ), Рударска (18), У Парку:

ПОЗИЦИЈОМ 2: Садња 366 нових садница у центраном парку, уређење траве и зелених површине од 650 м/2 и нове живе ограде око постојећих стаза.

ПОЗИЦИЈОМ 3: Садња 842 нових саднице у 9 улица, што је отприлике преко 100 садница по улици Војводе Мишића (168 нових садница), Индустријска (187 нових садница), Сарајевска (72 нових садница), 8. Марта (57 нових садница), Јована Дучића (127 нових садница), Боже Димитријевића (21 нову садницу), Јадранска (22 нове саднице), Карађорђева (165 нових садница).

Затим смо радили и на уређењу осталих инфраструктурних објеката

• Уклањање надвожњака моста – покренута иницијатива; Након што је мост, због старости, дотрајалости и опасности за грађане, затворен за саобраћај. Због тога смо поднели иницијативу огранку «ЕПС», да нам без накнаде пренесу мост. После 40 година коначно смо добили мост на поклон, направили примопредају и улазимо у процедуру уклањања надвожњака.

Град Пожаревац улази у законску процедуру изградње једне модерне саобраћајнице са кружним током, у Првомајској улици. Тиме се отварају две улице Николе Тесле и Вељка Дугошевића.

 

 

Крстаноски је између осталог додао да се ради и на решавању проблема аутобуске станице заједно са Аутотранспортом, с обзиром да је објекат аутобуске станице у власништву ПД «Аутотранспорт».

-На њихову иницијативу смо код надлежних служби Градске управе Града Пожаревца покренули иницијативу за измену плана генералне регулације Костолца у погледу намене парцеле на којој се овај објекат налази, будући да је намера давање у закуп земљишта неком од великопродајних трговинских ланаца.

Имамо готов пројекат за реконструкцију фудбалског стадиона „Бора Бека”, у наредном периоду планирамо да конкуришемо за средства из разнихе фондова.

Радимо на решавању питања хотела и самачких зграда на самом улазу у Костолац где радимо пројекте везане за најсиромашније и најстарије суграђане-пензионере за (изградњу кућа);

Помажемо грађанима у легализацији и озакоњењу објеката у Костолцу.

Као један од приоритета Крстаноски је издвојио запошљављање младих људи у Костолцу. Са завршетком новог Б-3 блока од 350 MW и повећањем производње угља на копу Дрмно, отвара се могућност за нова радна места, што повлачи бољи животни стандард посебно младих људи који планирају да заснују породице. Сви пројекти који се реализују у костолачкој општини допринеће бољој и сигурнијој будућности Костолчана.

-Као повереник месног одбора истичем да је наш стратешки циљ створити једну уређену Градску општину где ће сваки део Костолца добити чисту пијаћу воду, канализацију, грејање и асфалт. Такође за развој наше општине врло је важно адекватно промовисати туристичке потенцијале нашег града и подржати даљи развој културе и спорта у Костолцу. Градска општина Костолац је пример једне успешне локалне самоуправе, а све је то резултат добре сарадње са Градом Пожаревцем а све то у циљу остваривања добробити свих наших суграђана-, рекао је председник Градске општине Костолац и један од повереника МО СНС Костолац Серџо Крстаноски.

Када се сумира цела 2019. година ГО Костолац имаће реализацију буџета са преко (70 %) што је најбољи резултат у последњих неколико година.

На крају конференције за медије Крстаноски је честитао предстојеће празнике:

-У то име нека нам и наредна 2020. година буде година успеха како на личном тако и на професионалном плану, година са пуно здравља, љубави, среће, година са пуно узајамне толеранције у животу.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!