Загађење ваздуха тема радинице „Екологија и заштита животне средине“

У ОШ „Јован Цвијић” Костолац, одржана је радионица о Екологији и заштити животне средине на тему „Загађење ваздуха”. Радионицу спроводи Радио Стил у оквиру пројекта  који носи назив „Едукација деце о екологији и заштити животне средине“, подржаног од стране Градске општине Костолац. Водитељ радионице била је Оливера Хајровић, специјалиста медицинске психологије.

На радионици су ученици упознати са изворима загађивања ваздуха, и које су то мере заштите ваздуха од загађивања. 

Ученици су истакли да дим из фабричких постројења и паљење депонија, а такође и пушење,  могу довести до плућних обољења, као и до загађења ваздуха и плућних обољења. Као добре мере за заштиту ваздуха истакли су постављање квалитетних филтера на фабричким постројењима и коришћење „ чистих ” горива као што је то безоловни безнзин, а нарочито пошумљавање и штедњу електричне енергије. Кад год је то могуће, треба користити дневно светло јер његова производња не загађује животну средину.

 

 

Ваздух као најнеопходнији природни извор живота, треба у сваком тренутку штитити од свих врста загађујућих материја, јер на тај начин штитимо људски организам од уношења материја које штетно делују на здравље човека. Загађен ваздух је онај који је попримио гас, пару, дим, прашину и друге материје из различитих извора у количинама које могу штетно утицати на здравље становника, животну средину и материјална добра. Главни гасовити загађивачи су: угљен-диоксид, угљен-моноксид, сумпор-диоксид, оксиди азота и метан. Главни извор загађивача у ваздуху је сагоревање фосилних горива.

Мере заштите ваздуха од загађивања
1. одстрањивање узрока загађивања увођење нових „чистих“ технологија у процесе производње и коришћења „чистих“ горива

2. смањење количине штетних материја које се испуштају у атмосферу представља основни вид заштите; односи се на постављање филтера и посебних постројења за пречишћавање издувних гасова и дима на фабричка постројења

3. посебне мере чишћења ваздуха акцијама озелењавања простора подизањем зелених површина у виду паркова, дрвореда, живих ограда или травњака у граду.

Уколико ми не сачувамо природу питање је који ће се то део природе борити против климатских промена. Kоји то део природе ћемо сачувати у погледу вегетације пре свега, да се заиста на најефектнији начин апсорпцијом гасова стаклене беште, бори против климатских промена.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!