Са двадесет седме редовне седнице Већа Градске општине Костолац

На двадесет седмој редовној седници Већа Градске општине Костолац, одржаној у петак, 13. септембра 2019. године, већници су једногласно изгласали све тачке, међу којима су од значајнијих биле: Разматрање предлога Статутарне одлуке о промени Статута Градске општине КостолацРазматрање предлога измена Годишњег плана јавних конкурса Градске општине Костолац за 2019. годину; Разматрање предлога иницијативе упућене ЈП ЕПС, Огранак ТЕ – КО Костолац за израду Плана општег уређења села Острово. Такође Веће Градске општине Костолац размотрило је и предлог решења о отварању нових апропријација.

Највећи број тачака односио се на захтеве грађана за добијање одобрења за прикључење на топлификациону мрежу.

Седницом је председавао Серџо Крстаноски председник Градске општине Костолац, а поред чланова Већа, Миладина Радомировића, Драгана Ранисављева, Маријане Божић, Бајрама Морине и Милана Ђаловића присуствовали су председница Скупштине Градске општине Милена Церовшек и заменик председнице Рајко Божић, затим Далибор Илић заменик председника Градске општине Костолац, Анђелија Миливојевић начелница Управе Градске општине Костолац, помоћници председника ГО Костолац Катарина Сарафиновић и Дарко Грубетић.

 

 

                                                                   Д Н Е В Н И   Р Е Д: 

 

 1. Усвајање записника са двадесет шесте редовне седнице Већа Градске општине Костолац одржане дана 31.08.2019. године;
 2. Разматрање предлога Статутарне одлуке о промени Статута Градске општине Костолац;
 3. Разматрање предлога измена Годишњег плана јавних конкурса Градске општине Костолац за 2019. годину;
 4. Разматрање предлога Јавног Конкурса за избор програма/пројеката цркава и верских заједница које се суфинансирају из буџета Градске општине Костолац за 2019. годину;
 5. Разматрање предлога решења о отварању нове апропријације;
 6. Разматрање предлога о стављању ван снаге закључка и решења бр. 01-06-1133/19 од 31.08.2019. године;
 7. Разматрање предлога за обезбеђивање додатних средстава по решењу број 01-164-1035/19 од 05.08.2019. године, са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 8. Разматрање предлога за обезбеђивање додатних средстава по решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 01-404-1200/19 од 03.09.2019. године, са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 9. Разматрање предлога за обезбеђивање додатних средстава за енергетске услуге МЗ Кленовник, са изјашњењем руководиоца Групе за буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи Градске општине Костолац;
 10. Разматрање извештаја о контроли квалитета воде на Плажи „Топољар“ и Печанском Дунавцу узоркованих 16.08.2019. године, број 01-021-1194/19 од 02.09.2019. године;
 11. 11. Разматрање предлога иницијативе упућене ЈП ЕПС, Огранак ТЕ – КО Костолац за израду Плана општег уређења села Острово;
 12.  Разматрање захтева Стокић Малише из Петке за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-1317/18 од 08.11.2018. године са изјашњењем Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац број 01-352-1139/19 од 23.08.2019. године;
 13. Разматрање захтева Мурина Нашиде из Костолца за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-1010/19 од 31.07.2019. године са изјашњењем Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац број 01-352-1146/19 од 23.08.2019. године;
 14. Разматрање захтева Живановић Ненада и Јовановић Ненада из Костолца за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-971/19 од 25.07.2019. године са изјашњењем Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац број 01-352-1145/19 од 23.08.2019. године;
 15. Разматрање захтева Бинахим Морине из Костолца за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-706/19 од 24.05.2019. године са изјашњењем Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац број 01-352-1143/19 од 23.08.2019. године;
 16. Разматрање захтева Шерифовић Мухамеда из Костолца за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-629/19 од 25.05.2019. године са изјашњењем Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац број 01-352-1147/19 од 23.08.2019. године;
 17. Разматрање захтева Ивана Ковачевића из Петке за прикључење на топлификациону мрежу бр. 01-352-722/19 од 30.05.2019. године са изјашњењем Комисије за утврђивање грејних површина, могућности ширења топлификационе мреже за крајње кориснике, подешавање балансних вентила и давање стручног мишљења по захтевима грађана на деловима мреже чији је инвеститор Градска општина Костолац број 01-352-1141/19 од 23.08.2019. године и

 

 1. Текућа питања.

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!