На 25. редовној седници Већа Градске општине Костолац разматрани извештаји спортских клубова за прву половину 2019. године

На 25. редовној седници Већа Градске општине Костолац, одржаној у четвртак, 15.08.2019. године већници су разматрали извештаје о утрошеним средствима  спортских клубова који делују на територији Градске општине Костолац.

Након разматрања извештаја донели су закључке да су сви спортски клубови средства наменски трошили што су и доказали приложеним изводима и копијама рачуна.

 

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д:

1. Усвајање записника са двадесет четврте редовне седнице Већа Градске општине
Костолац одржане дана 19.07.2019. године;
2. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Рукометног клуба „Рудар“ из
Костолца, број 01-401-936/19 од 15.07.2019. године по основу Уговора о дотацији број
01-112-145/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије, јавне
набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи
Градске општине Костолац;
3. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Кајак кану клуба „Весло“ из
Костолца, број 01-401-913/19 од 10.07.2019. године по основу Уговора о дотацији број
01-112-133/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије, јавне
набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи
Градске општине Костолац;
4. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Спортског риболовног друштва
„Дунавац – Костолац“ из Костолца, број 01-401-862/19 од 01.07.2019. године по основу
Уговора о дотацији број 01-112-134/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за
буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и
комуникације у Управи Градске општине Костолац;
5. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Oдбојкашког клуба „Рудар“ из
Костолца, број 01-401-910/19 од 10.07.2019. године по основу Уговора о дотацији број
01-112-137/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије, јавне
набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи
Градске општине Костолац;
6. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Фудбалског клуба „Борац“ из
Кленовника, број 01-401-930/19 од 12.07.2019. године по основу Уговора о дотацији
број 01-112-147/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије,
јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у
Управи Градске општине Костолац;

7. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Спортског друштва „Рудар“ из
Костолца, број 01-401-935/19 од 15.07.2019. године по основу Уговора о дотацији број
01-112-144/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије, јавне
набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи
Градске општине Костолац;
8. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Једриличарског клуба „Дунавац“ из
Костолца, број 01-401-922/19 од 11.07.2019. године по основу Уговора о дотацији број
01-112-130/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије, јавне
набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи
Градске општине Костолац;
9. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Шаховског клуба „Рудар“ из
Костолца, број 01-401-893/19 од 05.07.2019. године по основу Уговора о дотацији број
01-112-146/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије, јавне
набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи
Градске општине Костолац;
10. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Женског рукометног клуба „Рудар“
из Костолца, број 01-401-918/19 од 10.07.2019. године по основу Уговора о дотацији
број 01-112-138/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије,
јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у
Управи Градске општине Костолац;
11. Разматрање извештаја о утрошеним средствима „Џу џицу клуба Костолац“ из
Костолца, број 01-401-938/18 од 15.07.2019. године по основу Уговора о дотацији број
01-112-141/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије, јавне
набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи
Градске општине Костолац;
12. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Женског одбојкашког клуба „Рудар“
из Костолца, број 01-401-933/19 од 12.07.2019. године по основу Уговора о дотацији
број 01-112-139/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије,
јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у
Управи Градске општине Костолац;
13. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Боди билдинг спортског удружења
„2016“ из Костолца, број 01-401-931/19 од 12.07.2019. године по основу Уговора о
дотацији број 01-112-142/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет,
финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и
комуникације у Управи Градске општине Костолац;
14. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Наутичког друштва „Дунавац“ из
Костолца, број 01-401-924/19 од 11.07.2019. године по основу Уговора о дотацији број
01-112-143/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије, јавне
набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи
Градске општине Костолац;
15. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Фудбалског клуба „Победа“, Село
Костолац, број 01-401-908/19 од 09.07.2019. године по основу Уговора о дотацији број
01-112-131/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије, јавне
набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи
Градске општине Костолац;
16. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Фудбалског клуба „Рудар Костолац
2008“ из Костолца, број 01-401-939/19 од 15.07.2019. године по основу Уговора о
дотацији број 01-112-148/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет,
финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и
комуникације у Управи Градске општине Костолац;

17. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Oмладионско-пионирског клуба
„Рудар-2001“ из Костолца, број 01-401-952/19 од 18.07.2019. године по основу Уговора
о дотацији број 01-112-136/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет,
финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и
комуникације у Управи Градске општине Костолац;
18. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Гимнастичког клуба „СО Партизан“
из Костолца, број 01-401-914/19 од 10.07.2019. године по основу Уговора о дотацији
број 01-112-132/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије,
јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у
Управи Градске општине Костолац;
19. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Куглашког клуба „Рудар“ из
Костолца, број 01-401-911/19 од 10.07.2019. године по основу Уговора о дотацији број
01-112-140/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за буџет, финансије, јавне
набавке, статистику и послове информационе технологије и комуникације у Управи
Градске општине Костолац;
20. Разматрање извештаја о утрошеним средствима СУ „БОРИЛАЧКИ ЦЕНТАР КНЕЗ
МИЛОШ – КОС “, из Костолца, број 01-401-937/19 од 15.07.2019. године по основу
Уговора о дотацији број 01-112-135/19 од 01.03.2019. године, са изјашњењем Групе за
буџет, финансије, јавне набавке, статистику и послове информационе технологије и
комуникације у Управи Градске општине Костолац и
21. Текућа питања.

Већници су били сагласни да су сви клубови  поступили  у складу са Уговорима о дотацији од 01.03.2019. године.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!