Рекултивација деградираног земљишта: Нови засади багрема

Пошумљавање и сетва детелине на 58,4 хектара унутрашњег одлагалишта

Акценат овогодишње рекултивације деградираног земљишта на Површинском копу „Дрмно” је на уређењу унутрашњег одлагалишта. Овогодишњим планом  предвиђена је техничка рекултивација на површини од 135 хектара, а биолошка на укупно 58,4 хектара.

Новим засадима багрема планирано је пошумљавање косина треће етаже унутрашњег одлагалишта Површинског копа „Дрмно” на површини од 20 хектара. На равним деловима одлагалишта предвиђена је сетва детелине на површини од 38,4 хектара − рекао је Велимир Дамњановић, инжењер за биолошку рекултивацију.

У току су радови на техничкој рекултивацији, како објашњава Дамњановић, и до сада је уређен простор од 30 хектара. Када је реч о биолошкој рекултивацији, додаје он, засађен је багрем на косинама које захватају простор од 20 хектара, као што је планирано. За прву половину августа планирана је сетва луцерке на равним деловима на површини од 38,4 хектара.

Према Дамњановићевим речима, у складу са документом „Основа газдовања шумама газдинске јединице Копови Костолац” и са овогодишњим планом, завршено је уређење простора од 28,7 хектара. Он истиче да су  реализовани и предвиђени послови на подизању два заштитна еко-појаса. Један захвата површину од 1,9 хектара за насеље „Канал” у Костолцу, а други је на граници експлоатационог поља копа „Дрмно” и простире се на површини од 1,2 хектара. Циљ је да се заштити село Дрмно. 

Током године, обавиће се и предвиђена нега и одржавање воћњака на површини од два хектара, који се налази на спољњем одлагалишту ПК „Дрмно”, и засадиће се пауловнија на површини од 3,5 хектара.

 

 

Извор: Енергија Костолац

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!