Гради се шести БТО систем

Монтиране све машине

Пројекат изградње новог рударског система, који ће омогућити повећање производње угља на „Дрмну”са девет на 12 милиона тона годишње, укључује четири пакета: роторни багер, транспортере, одлагач и трафостаницу „Рудник 5”

Друга фаза кинеског кредитног аранжмана, која се реализује у костолачком огранку ЕПС-а, обухвата два велика пројекта. Први је изградња новог блока Б3, снаге 350 мегавата у кругу термоелектране „Kостолац Б”, а други изградња шестог БТО система, чијим радом ће се повећати годишњи производни капацитети Површинског копа „Дрмно” са досадашњих девет на 12 милиона тона угља. Потписаним уговором за проширење копа предвиђена су средства у износу од 97 милиона долара. Овај пројекат на копу већим делом се финансира из кинеског кредита, а делом из средстава ЕПС-а која се односе на погонске станице, односно на транспортере.

 

 

Испоручилац опреме и уговорна страна према ЕПС-у је кинеска компанија ЦМЕK, која је у посао укључила своје подизвођаче. Пројекат изградње новог рударског система укључује четири пакета: роторни багер, транспортере, одлагач и трафостаницу „Рудник 5” − рекао нам је Данко Беатовић, пројектни инжењер на шестом БТО систему.

Он додаје да су завршене машинска и електро монтажа багера на монтажном плацу копа „Дрмно”. Четири погонске станице из другог пакета су монтиране. Завршене су и машинска и електро монтажа одлагача, у склопу трећег пакета. На сва три пакета сада приводе се крају функционалне пробе.

Од сва четири пакета, једино нису почели радови на изградњи трафостанице. Ипак, већ су превазиђени проблеми у вези са експропријацијом земљишта на локацији изградње и очекује се да ће се током фебруара створити услови за почетак реализације тог дела пројекта. Формирана је комисија за интерни технички пријем опреме за прва три пакета, са задатком одобрења транспорта опреме са монтажног плаца − навео је Беатовић.

Транспорт опреме – багера, одлагача и четири погонске станице које су монтиране на монтажном плацу ПK „Дрмно” – очекује се у току марта. Урађене су транспортне руте за транспорт четири погонске станице и одлагача, као и највећи део транспортне руте у дужини од девет километара до места рада багера.

На транспортном путу за багер имамо једно критично место – силазну рампу, где су у току интензивни земљани радови. Очекујемо да ће тај део пута бити завршен до половине марта, када би багер могао да се спусти и да почетком априла крене у транспорт ка радној етажи, према месту рада на шестом БТО систему. У једној варијанти, у зависности од других фактора, постоји могућност да нови багер „СЦХрС 1400” почне свој пробни рад на садашњем петом систему. Према садашњем плану, багер са петог система требало би да иде у дужи инвестициони ремонт, који је планирано да траје од два и по до три месеца. Та варијанта још није потврђена и све ће бити познато у наредних месец дана. Транспорту опреме, који је планиран за средину марта и почетак априла, претходи комплетирање трачних транспортера дуж система – наглашава Беатовић.

Према уговору, ЦМЕK има обавезу да изради четири погонске станице и пет километара транспортера, од чега је досад на терену реализовано 50 одсто посла. „Електропривреда Србије” је уговорила куповину остале опреме за комплетан Шести БТО систем: четири погонске станице и седам километара транспортера.

ЕПС овај део уговора финансира из сопствених средстава и комплетна опрема је испоручена. Трафостаница „Рудник 5” је веома важна за кретање система, јер не постоје капацитети у напајању постојећим изворима трафостаница на копу „Дрмно”. Након завршетка њене изградње, који се планира током августа, цео шести систем требало би да крене у пробни рад – истиче Данко Беатовић.

У управној згради копа „Дрмно” у току је и опремање новог диспечерског центра за управљање и надзор на шестом БТО систему. Реализација уговора са ЦМЕK-ом као испоручиоцем почела је 4. јануара 2016. године са роком завршетка од 47 месеци. На основу досадашње реализације послова, реално је да се све заврши у оквиру уговореног термина. План је да шести БТО систем почне с радом пре блока Б и имаће довољно времена да се открију неопходне количине угља за снабдевање новог блока. Блок Б3 користиће око три милиона тона угља годишње.

Вредност пакета

Укупна вредност уговора за изградњу шестог БТО система је 97,6 милиона долара, а вредност пакета за роторни багер је 41,6 милиона долара; за транспортерт 31,4 милиона долара, за одлагач 18,9 милиона долара и трафостаницу „Рудник 5” 5,7 милиона долара.

 

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!