Изградња постројења за третман отпадних вода у ТЕ „Kостолац Б“: Радови почињу у марту

 

Циљ пројекта је испуњавање домаће и стране законске регулативе везане за енергетски сектор и заштиту животне средине

У термоелектрани „Kостолац Б“ ускоро почиње реализација још једног великог пројекта за унапређење заштите животне средине – изградња постројења за третман отпадних вода. Добијање грађевинске дозволе за изградњу очекује се крајем фебруара, а почетак радова планиран је у марту. Према уговору, постројења треба да буду изграђена до 25. децембра 2019, када се очекује пуштање у пробни рад са доказивањем уговорних параметара постројења. Тада треба да буде потписан и сертификат о преузимању.

 

У термоелектрани „Kостолац Б“ планирана је изградња три велика постројења за пречишћавање отпадних вода, као и четири сепаратора улја за пречишћавање атмосферских вода. Изградиће се постројење за пречишћавање отпадних вода након одсумпоравања и хемијске припреме воде, постројење за пречишћавање зауљених и замазућених отпадних вода и постројење за пречишћавање санитарних отпадних вода − рекла је Љиљана Велимировић, менаџер пројекта.
Она је истакла да је тај пројекат део националног програма ИПА 2013, који се финансира средствима Европске уније и средствима Републике Србије, које ће обезбедити „Електропривреда Србије“. Циљ пројекта је испуњавање домаће и стране законске регулативе везане за енергетски сектор и заштиту животне средине.
Током технолошких процеса у производњи електричне енергије у ТЕ „Kостолац Б“ долази до загађења процесне воде и појаве велике количине контаминираних отпадних вода. Kао последица падавина и спирања терена у оквиру термоелектране јављају се одређене количине загађених вода које се такође морају пречистити пре испуштања у природни реципијент, реку Млаву. Део запрљаних процесних отпадних вода транспортује се преко система за транспорт пепела и шљаке на депонију пепела. Од свих отпадних вода које настају у процесу рада термоелектране, у овом тренутку постоји једино „Биодиск“, постројење за пречишћавање санитарне отпадне воде.

Вредност пројекта

Уговори за реализацију пројекта о радовима и услугама већ су потписани.
Укупна вредност уговора о радовима је 5,4 милиона евра. Већи део средстава, у износу од 4,2 милиона евра, покриће се из фондова Европске уније. ЕПС ће учествовати са 740.000 евра, а планирана вредност накнадних радова је око 494.000 евра − навела је Љиљана Велимировић.
Укупна вредност уговора о услугама је 507.000 евра. За ове намене предвиђена су средства Европске уније у износу од 456.300 евра, док ће ЕПС учествовати са 50.700 евра. Пројектом су обухваћене и додатне количине отпадних вода које ће настајати на будућем блоку Б3, снаге 350 мегавата.

Извор: „Енергија Kостолац“

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!