Novogodišnji likovni konkurs za osobe sa invaliditetom

Humanitarna organizacija za regionalnu podršku osobama sa invaliditetom “Srbija velikog srca” raspisuje Nagradni likovni konkurs za osobe sa invaliditetom sa prostora bivše Jugoslavije, kao nastavak delovanja programa Iznajmljivači velikog srca.

Cilj Nagradnog konkursa je podrška osobama sa invaliditetom i njihovoj borbi da žive dostojanstveno, kvalitetnim životom, da budu ohrabrene da stvaraju i oglašavaju se, da budu vidljive i poštovane u javnosti. Verujemo da je likovni izraz blizak većini, kao i da blagotvorno deluje i na stvaraoca i
na publiku.
Isto tako, nadamo se da će ova akcija pomoći promociji i afirmaciji osoba sa invaliditetom i u umetničkim krugovima i da će možda nekoj od njih to biti životna prilika da se ostvari kao umetnik. Zato vas molimo za medijsku podršku kako bi Konkurs bio dostupan što većem broju udruženja za podršku, njihovim članovima, školama i predškolskim ustanovama, kao i pojedincima.

Pravo učešća imaju sva deca i odrasle osobe sa invaliditetom koje pošalju svoj rad do 19.12.2018. godine, osim članova Upravnog odbora i njihovih porodica.

Uslovi Konkursa sa temom “Moj svet”:
– Radovi moraju stići neoštećeni, sa podacima o autoru na poleđini (ime i prezime, datum rođenja, adresa i broj telefona, e-mail adresa) uz overeu kopiju poslednjeg specijalističkog nalaza, ne starijeg od
godinu dana, ili Rešenja o tuđoj nezi i pomoći
– Tehnike podrazumevaju crtež (tuš, grafit, flomasteri, drvene boje…),
sliku (tempere, vodene boje, akrilne ili uljane boje…), kolaž, mozaik
ili fotografiju, bilo kog formata
– Na Konkursu autor može učestvovati slanjem jednog rada
– Radovi se ne vraćaju autorima i ostaju u vlasništvu Humanitarne organizacije za potrebe promocije rada, kao i položaja osoba sa invaliditetom.

Nagrade:
1. Besplatan sedmodnevni odmor (smeštaj) za autora i članove bliže
porodice
2. Paket materijala za dalji likovni rad autora
3. Kreativni paket u skladu sa uzrastom i invaliditetom autora

Kriterijumi za procenu radova su uzrast, vrsta i stepen invaliditeta, kao i
samostalnost u izradi.
Radove slati na adresu: Humanitarna organizacija “Srbija velikog srca” (za Nagradni konkurs)
Kneza Lazara 82, 12 220 Veliko Gradište, Srbija.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!