Izbori za savete nacionalnih manjina 4. novembra

Nakon četiri godine raspisuju se redovni izbori za nacionalne savete kao tela koja su veoma značajna za očuvanje tradicije, kulture, upotrebe jezika i pisma.

Članove nacionalnih saveta biraju 22 manjinske zajednice. Od tog broja 18 nacionalnih manjina je ispunilo uslov za neposredne izbore (albanska, aškaljska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipćanska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, ukrajinska, češka), a četiri za izbore elektronske skupštine makedonska, hrvatska, crnogorska i ruska.

Rok za predaju lista za neposredne izbore je 15 dana pre održavanja neposrednih izbora ili 30 dana pre održavanja izbora putem elektronske skupštine.

U Srbiji skoro 13 odsto od ukupnog broja stanovništva čine nacionalne manjine, po preseku stanja na dan 15. avgust 2018 skoro 475.000 naših građana je upisano u posebne biračke spiskove.

Pozivamo sve građane pripadnike nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Gradske opštine Kostolac i Grada Požarevca da iskoriste svoje biračko pravo i da se upišu u posebne biračke spiskove.

Uvid u poseban birački spisak nacionalnih manjina, kao i upis, brisanje, izmene, dopune i ispravke, mogu se izvršiti radnim danima od 7 do 15 časova u prostorijama Gradske opštine Kostolac, Bože Dimitrijevića 13. Pripadnici romske nacionalne manjine zahtev za upis u poseban birački spisak mogu podneti u Kancelariji za romska pitanja u Kostolcu, Trg Bratstva i Jedinstva bb.

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave http://www.mduls.gov.rs postavljeni su zahtevi za upis i brisanje iz Posebnog biračkog spiska. Potrebno je da zahtev za upis u Poseban birački spisak bude čitko popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva. Svi podaci u zahtevu moraju da budu popunjeni identično kao što su upisani u ličnoj karti podnosioca.

Nacionalni savet ima najmanje 15 a najviše 35 članova. U slučaju nacionalne manjine čiji prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva manji od 10.000 lica, nacionalni savet broji 15 članova, odnosno 35 ukoliko je veći od 100.000 lica. Savet može da ima 19,23 i 29 članova u zavisnosti od rezultata sa popisa stanovništva.

 

PREDSEDNIK  GRADSKE OPŠTINE  KOSTOLAC

  Serdžo Krstanoski, prof. fizičke kulture

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!