Raspodeljena sredstva sportskim klubovima i organizacijama za drugu polovinu 2018. godine

 

Na osnovu Pravilnika za obezbeđivanje sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac („Službeni glasnik grada Požarevca ”, br:11/17) i raspisanog Javnog poziva za finansiranje posebnog programa iz oblasti sporta u lokalnom listu „Reč naroda”, dana 17.07.2018. godine, Komisija za obezbeđivanje sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac izvršila je analizu i ocenu svih pristiglih prijava. Nakon čega je u skladu sa kriterijumima i merilima utvrđenim Pravilnikom o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac, sačinila predlog Odluke o raspodeli sredstava. Na nedavno održanoj sednici Veća Gradske opštine Kostolac, predlog je usvojen, a zatim je doneta Odluka o raspodeli sredstava. 

 

Pri  vrednovanju programa za dodelu sredstava iz budžeta Gradske opštine Kostolac u oblasti sporta, za drugu polovinu 2018. godine, na osnovu člana 10. i priloga br. 1. Pravilnika o obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta na teritoriji Gradske opštine Kostolac „Službeni glasnik grada Požarevca ”, br:11/17) primenjivali su se sledeći kriterijumi: rang, ostvareni rezultat, tradicija, masovnost, poseban značaj za Gradsku opštinu Kostolac i kategorija sportova – nacionalna kategorizacija sportova.

Na osnovu prihvaćenih prijava, Ugovorom o dotaciji, lokalna samouprava Gradske opštine Kostolac dodeliće sredstva za drugu polovinu 2018. godine sportskim organizacijama i  klubovima, u ukupnom iznosu od 10.015.196,60 dinara. Najviše sredstava opredeljeno je RK Rudar u iznosu od 1,997,916.46 i  OPK ,,RUDAR – 2001“ Kostolac u iznosu od 1,903,997.31, a najmanje Sportskom udruženjeu ,,Borilački centar Knez Miloš-KOS“ u iznosu od 85,381.05 i Nautičkom društvu „Dunavac” u iznosu od 148,563.02.

Spisak klubova i sportskih organizacija i iznos opredeljeih sredstava iz budžeta G.o. Kostolac za DRUGU POLOVINU 2018.godine 

– Rukometni klub „Rudar” – 1,997,916.46 dinara; 

-„OPK ,,RUDAR – 2001“ – 1,903,997.31 dinara;

-ŽRK „Rudar“ Kostolac – 529,362.48 dinara;

– OK „Rudar“ Kostolac – 674,510.26 dinara;

– ŽOK „Rudar“ Kostolac – 350,062.29 dinara;

-Stonoteniski klub „Rudar“ Kostolac – 225,405.96 dinara;

-Kuglaški klub „Rudar“ Kostolac – 322,740.35 dinara;

-Šahovski klub „Rudar“ Kostolac – 261,266.00 dinara;

-Sportska organizacija„Partizan“ – 1,017,742.06 dinara;

-Kajak i kanu klub „Veslo“- 213,452.61 dinara;

-Džiudžicu klub „Kostolac“ – 344,939.42 dinara;

– Fudbalski klub ,,Kostolac 2008“- 230,528.82 dinara;

-FK „Borac“ – Klenovnik – 683,048.36 dinara;

-Nautičko društvo „Dunavac”- 148,563.02 dinara;

-FK „Pobeda“ – Stari Kostolac – 213,452.61 dinara;

-Sportsko udruženje ,,Borilački centar Knez Miloš-KOS“- 85,381.05 dinara;

– Jedriličarski klub „Dunavac” Kostolac – 163,931.61 dinara;

-SRD „Dunavac”- 307,371.76 dinara;

-BODI BILDING SPORTSKO UDRUŽENJE „2016” -341,524.18 dinara;

 

 

Važno je napomenuti da su sportskim organizacijama i klubovima u PRVOJ POLOVINI 2018. godine takođe opredeljena značajna sredstva i to u sledećem iznosu:

 

Rukometni klub „Rudar” – 2,003,039.32 dinara;

-„OPK ,,RUDAR – 2001“ – 1,265,547.64dinara;

-ŽRK „Rudar“ Kostolac – 512,836.29 dinara;

– OK „Rudar“ Kostolac – 620,366.48 dinara;

– ŽOK „Rudar“ Kostolac – 430,120.76 dinara;

-Stonoteniski klub „Rudar“ Kostolac – 224,986.24 dinara;

-Kuglaški klub „Rudar“ Kostolac – 367,256.96 dinara;

-Šahovski klub „Rudar“ Kostolac – 471,478.53 dinara;

-Sportska organizacija„Partizan“ – 1,085,227.77 dinara;

-Kajak i kanu klub „Veslo“- 248,146.59 dinara;

-Džiudžicu klub „Kostolac“ – 466,515.59 dinara;

-Fudbalski klub ,,Kostolac 2008“- 430,120.76 dinara;

-FK „Borac“ – Klenovnik – 620,366.48 dinara;

-Nautičko društvo „Dunavac”- 119,110.36 dinara;

-FK „Pobeda“ – Stari Kostolac – 124,073.29 dinara;

-Sportsko udruženje ,,Borilački centar Knez Miloš-KOS“- 82,715. 53 dinara;

– Jedriličarski klub „Dunavac” Kostolac – 109,184.50 dinara;

-SRD „Dunavac”- 380,491.44 dinara;

-BODI BILDING SPORTSKO UDRUŽENJE „2016” -330,862.12 dinara.

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!