Izgradnja industrijskog koloseka u Kostolcu: Napreduju radovi na pruzi

Kompletan završetak radova na pruzi dugoj 21 kilometar očekuje se nakon završetka izgradnje delova novog postrojenja B3

Izgradnja industrijske pruge od stanice Stig do termoelektrane „Kostolac B“ realizuje se planiranom dinamikom. Kompletan završetak radova na pruzi dugoj 21 kilometar očekuje se nakon završetka izgradnje delova novog postrojenja B3. Ovaj projekat, koji je deo prve faze kineskog kreditnog aranžmana, realizuje samo srpska strana. Vrednost projekta je 14 miliona dolara. Urađena je kompletna projektna dokumentacija i završeno je 40 odsto svih planiranih radova.

Projekat je izradio Saobraćajni institut „CIP“ iz Beograda, a izvođač radova je grupa ponuđača koju predvodi italijanska kompanija „Italiana Costruzioni“ sa grupom domaćih ponuđača sa firmom „Bauwesen“ iz Lazarevca na čelu.

 

 

Ugovor kojim se regulišu odnosi u stanici Stig sa „Infrastrukturom železnice Srbije“ potpisan je u februaru 2018. godine i stvorili su se uslovi za realizaciju radova na prvih 150 metara u stanici Stig. Sa „Infrastrukturom železnice Srbije“ ugovoren je i završen remont koloseka u stanici Stig – rekao je Nebojša Mišić, projekt-menadžer za prvu fazu kineskog kredita.

On je dodao da je izvođač radova počeo sa poslom 20. oktobra 2017. godine na ostalim deonicama koje su uvedene u posed.

Ogranak „TE-KO Kostolac“ je u saradnji sa CIP-om analizirao i definisao izmene i obim radova u krugu TE „Kostolac B“, koje će nastati zbog izgradnje novog bloka B3. Sa izvođačem radova koji gradi novi blok usaglašeni su poslovi u krugu elektrane. Neke aktivnosti na izgradnji pruge moraće da sačekaju završetak radova na delovima postrojenja B3 i tada će biti završena kompletna pruga u TE „Kostolac B“.

Izgradnja koloseka počela je najpre na delovima za koje nije bilo smetnji sa parcelama. Dosad je izvođač uveden u posed na delu koji je u krugu TE „Kostolac B“, kao i na delu trase oko sela Drmno. Rešeno je uvođenje u posed na još 500 metara trase, a očekuje se da se brzo reši i preostalih 500 metara, tako da će biti obezbeđena trasa u punom obimu.

− Demontiran je stari kolosek, završen je iskop starog zastora i tampona do kota novoprojektovane postelјice. U toku je obrada postelјice sa geodetskim snimanjem i ispitivanjem zbijenosti, sledi izrada nasipa od šlјunka, nasipanje tampon sloja, završna obrada tamponskog sloja sa ispitivanjem, izrada AB propusta, nasipanje tucanika i montaža pragova, pribora i šina, kao i devijacija puta oko sela Drmno − kaže Mišić.

U TE „Kostolac B“ radi se na kolosecima 2, 3 i 6, izmešta se i vodovod zbog kolizije sa prugom na nekoliko lokacija. Izvođač je započeo električarske radove u stanici Stig, a „Infrastruktura železnice“ je u ovoj stanici završila rekonstrukciju koloseka 4. Potpisan je ugovor za podizanje dalekovoda na trasi pruge i radovi počinju u junu.

− Isporučeno je prvih 12.000 pragova za prugu. Preostali pragovi, oko 20.000 komada, počeli su da pristižu krajem juna. Iz Polјske dolazi 1.600 tona šina. Isporuka prvih 800 tona je planirana za sredinu jula, a preostale količine za sredinu septembra. Izvođač radova već isporučuje skretnice i do sada je stiglo devet skretnica sa odgovarajućim pragovima – objasnio je Mišić

Prva faza kineskog kredita

Ugovorom JP EPS i kineske kompanije CMEK, koji je potpisan 8. decembra 2010. a stupio na snagu 26. decembra 2012. godine, definisana je prva faza paketa projekta TE ?Kostolac B?. Tri projekta iz ove faze: rekonstrukcija blokova B1 i B2 i izgradnja sistema odsumporavanja za TE ?Kostolac B?, zavr?ena su. U toku su izgradnja industrijskog koloseka i pristani?ta.

 Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!