Hemijska priprema vode u TE „Kostolac B“

 

U toku 2017. godine Sektor proizvodnje i hemijske pripreme vode (HPV) za potrebe termoelektrane „Kostolac B“ ispumpao je iz posebnih bunara oko 870.000 kubnih metara vode. Nakon prerade u postrojenjima proizvedeno je 480.000 kubnih metara demineralizovane vode za kotlovsko postrojenje i 240.700 kubika pijaće vode za potrebe termoelektrane.

 

 

Demineralizovana voda iz TE „Kostolac B“ doprema se i do termoelektrane „Kostolac A“ i koristi u sistemu grejanja okolnih naselja. Za sistem daljinskog grejanja tokom prošle godine predato je više od 60.000 kubnih metara demineralizovane vode. Proces proizvodnje u termoelektranama zahteva i redovno snabdevanje termoblokova demineralizovanom vodom. Naš zadatak je da obezbedimo neophodne količine, ali i da vodimo računa o racionalnoj potrošnji. Cilj je optimizacija procesa uz minimalne gubitke u sistemu – rekao je Pepo Stupar, šef Službe hemijske pripreme vode u TE „Kostolac B“.
Dobijanje demineralizovane vode podrazumeva složen tehnološki proces koji omogućava da se hemijski sastav vode dovede do parametara propisanih za rad termokapaciteta za proizvodnju električne energije.

Trenutni kapaciteti bunara od dve linije po 50 kubnih metara na čas i jedne linije od 100 kubnih metara na čas nisu dovoljni za tehnološke potrebe. Problem sa nedostatkom sirove vode rešićemo instaliranjem dva nova bunara – rekao je Stupar.

Služba hemijske pripreme vode ostvarila je ciljeve i pored pripreme vode bavila se poslovima na odsumporavanju dimnih gasova.

Za potrebe kontrole kvaliteta rada sistema odsumporavanja zaposleni su obučeni i upoznati s procesom kontrole kvaliteta krečnjaka, krečnjačke suspenzije, gipsa. U dodatnoj obuci imali smo nesebičnu pomoć stručnjaka iz kineske kompanije „Bo Ći”. Njihovi inženjeri su detaljno objašnjavali sve o parametrima koji se prate prilikom rada ovog postrojenja. Pre dve godine, urađene su i savremene pogonske laboratorije, u kojima se kontrolišu parametri u sistemu voda-para. Ove pogonske laboratorije spadaju u najsavremenije koje funkcionišu u sistemu „Elektroprivrede Srbije“ – istakao je Stupar.

Jedan od ciljeva Službe hemijske pripreme vode jeste i racionalizacija potrošnje demineralizovane vode po blokovima, koja sada iznosi oko 2,4 odsto u odnosu na proizvodnju pare. Ostvareni su vidljivi rezultati u smanjenju potrošnje pijaće vode.
Potrošnja pijaće vode je u prošloj godini bila oko 240.790 kubnih metara, iako je smanjena za osam odsto. To je, prema broju korisnika, i dalje neracionalna potrošnja, pa se planira da se u 2018. potrošnja i gubici vode smanje za još pet procenata – rekao je Stupar.

Nova tehnologija HPV

Stručnjaci Službe HPV, uključeni u projektovanje pogona za hemijsku pripremu vode za blok B3, donose nove tehnologije rada. U novom pogonu biće prvi put primenjena tehnologija sa sistemom za prečišćavanje vode po principu reverzne osmoze. Ova tehnologija je novina za „Elektroprivredu Srbije“.
Uporedo se radi i na pojedinostima idejnog projekta za preradu otpadnih voda. U sklopu ovog projekta planira se automatizacija na jamama za neutralizaciju.

Izvor: EPS Energija

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!