Delegacija JP EPS na Globalnom biznis samitu Bengala

Rudarski sektor EPS-a primer najbolje prakse

Predstavnici EPS-a učestvovali su na skupu održanom od 15. do 17. januara 2018. u Kalkuti. U okviru posete Indiji, ugovoreno je i unapređenje saradnje EPS-a i Razvojne energetske korporacije Zapadnog Bengala u oblasti rudarstva

 

 

Delegacija „Elektroprivrede Srbije“, koju su činili Slobodan Mitrović, izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje uglja, i Branko Jevtić, direktor Sektora za razvoj procesa u proizvodnji uglja, predstavila je trendove razvoja rudarskog sektora EPS-a na Globalnom biznis samitu Bengala 2018. Predstavnici EPS-a učestvovali su na skupu održanom od 15. do 17. januara 2018. u Kalkuti, na poziv Ambasade Indije i vlade Zapadnog Bengala. U okviru posete Indiji, ugovoreno je i unapređenje saradnje EPS-a i Razvojne energetske korporacije Zapadnog Bengala u oblasti rudarstva, koja je započeta u maju 2017. godine. Tada su EPS i RB „Kolubara“ posetili dr S. Kishore, specijalni sekretar za energetiku u vladi Zapadnog Bengala, i Santanu Basu, generalni direktor Razvojne energetske korporacije Zapadnog Bengala.
Slobodan Mitrović, izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje uglja, učestvovao je na panelu posvećenom energetici i rudarstvu u okviru samita i predstavio strategiju i trendove razvoja u rudarskom sektoru JP EPS, kao i primenu novih tehnologija u površinskoj eksploataciji. Posebnu pažnju prisutnih izazvao je projekat uvođenja sistema upravljanja kvalitetom uglja koji se realizuje u RB „Kolubara“. Mitrović je istakao da je rudarstvo stalna borba, ali i saradnja sa silama prirode, a kao ilustraciju opisao iskustvo EPS-a nakon katastrofalnih poplava 2014. i uspešno obnavljanje proizvodnje u najvećem površinskom kopu „Tamnava–Zapadno polje“. Na panelu je rečeno da sa udelom od 81 odsto ugalj predstavlja dominantan resurs u proizvodnji energije u Indiji. Godišnja potrošnja uglja 2017. iznosila je 800 miliona tona, od kojih 650 miliona tona iz domaće proizvodnje, a ostatak iz izvoza. Procenjuje se da će tražnja za ugljem u narednih pet godina preći milijardu tona, tako da je unapređenje produktivnosti i efikasnosti jedan od glavnih ciljeva politike vlade u ovom sektoru.
Na kraju posete Indiji, delegacija JP EPS posetila je centralu Razvojne energetske korporacije Zapadnog Bengala, državne kompanije za proizvodnju i snabdevanje električnom energijom, koja u svom sastavu ima šest rudnika i pet termoelektrana. Tokom 2017. predstavnici ove kompanije posetili su Nemačku, Poljsku, Južnu Ameriku, Australiju i Srbiju da bi pronašli najbolje prakse za razvoj svoje elektroprivrede sa težištem na rudarskom sektoru. Nakon detaljne analize, zaključeno je da je razvoj rudarskog sektora u Srbiji primer najbolje prakse kojoj treba da teži i rudarski sektor u Razvojnoj energetskoj korporaciji Zapadnog Bengala.

Na sastanku su definisane oblasti saradnje i dogovoreno je da se u prvoj fazi razmene informacije i izvodi iz dokumenata, koji će omogućiti bolje upoznavanje Razvojne energetske korporacije Zapadnog Bengala sa projektima za povećanje efikasnosti u JP EPS, uključujući sistem za upravljanje kvalitetom, automatizaciju procesa i odvodnjavanje. Razvojna energetska korporacija Zapadnog Bengala dostaviće informaciju o svojim rudnicima kako bi eksperti JP EPS mogli da se upoznaju s njihovim radom.
U drugoj fazi bili bi konkretizovani projekti u kojima bi JP EPS mogao da pomogne razvoju Energetske korporacije Zapadnog Bengala. Na osnovu postignute saglasnosti, na nivou vlada i nadležnih ministarstava bi se sačinio sporazum o poslovnoj saradnji.

Skup 3.000 stručnjaka

Globalni biznis samit Bengala, koji se održava pod pokroviteljstvom predsednice vlade Mamate Banerdži, najveći je investicioni samit u delu Indije koji doživljava ubrzani razvoj i rekordnu stopu privrednog rasta od čak 15,6 odsto godišnje. Na samitu su predstavljeni privredni potencijali države i načini za privlačenje stranih direktnih investicija, kao i povezivanje i razmena iskustava i najboljih praksi učesnika iz celog sveta. Na samitu je učestvovalo oko 3.000 delegata iz 32 zemlje, među kojima su predstavnici vlada, korporativni lideri iz različitih sektora privrede, diplomatske delegacije, predstavnici akademske zajednice…

 

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!