Rudarski sektor ogranka „TE-KO Kostolac“: Ulaganja u proširenje kopa „Drmno“ i predodvodnjavanje

 

Uporedo sa velikim investicionim ulaganjima u termoenergetske projekte ogranka „TE-KO Kostolac“, „Elektroprivreda Srbije“ planira značajna ulaganja u rudarski sektor, što je u skladu sa godišnjim i srednjoročnim planovima razvoja površinskog kopa „Drmno“.

O investicionim aktivnostima u 2018. godini razgovarali smo sa Veselinom Bulatovićem, direktorom Direkcije za unapređenje proizvodnje. On je istakao da će se nastaviti sa realizacijom započetih projekata i objekata iz prošle godine, ali i da će se graditi i novi. Prema njegovim rečima, za realizaciju predviđenih poslova nije dovolјno obezbediti samo sredstva već i da svi učesnici moraju dati svoj maksimalni doprinos kako bi se planirani radovi realizovali i zaposlenima na proizvodnim sistemima obezbedili optimalni uslovi za rad i ostvarenje proizvodnih planova.

Isporuka opreme i radovi na montaži novog rudarskog sistema, koji se sastoji od bagera, odlagača, pogonskih stanica i opreme za transportni sistem, odvijaju se planiranom dinamikom i biće nastavlјeni u 2018. godini. U 2017. je dopremlјeno oko 9.000 tona opreme na montažni plac kopa „Drmno“ za novi rudarski sistem, koja je u predviđenom obimu i montirana.

Realizacijom projekta montaže novog rudarskog sistema predviđeno je da u ovoj godini započnu radovi na montaži četiri pogonske stanice sa trasom transportera za pomenuti rudarski sistem. Oni će se finansirati iz sopstvenih izvora EPS-a, kako je to i predviđeno ugovorom sa kineskom kompanijom CMEK (China Machinery Engineering Corporation) – kaže Bulatović.

 

U 2018. godini biće nastavlјena izrada projektne dokumentacije za izgradnju treće deponijske linije na drobilani kopa „Drmno“, a krenuće se i sa pripremnim radovima. Nova deponijska linija snabdevaće prioritetno budući termokapacitet B3. U skladu sa potrebama, biće i u funkciji snabdevanja lignitom postojećih blokova instalisanih u TE „Kostolac B“.

U prošloj godini započeli smo sa realizacijom projekata koji su u funkciji predodvodnjavanja uglјenog ležišta „Drmno“. Neki od njih su delimično završeni i očekujem da se u ovoj godini radovi okončaju i objekti stave u funkciju. Nerešeni imovinsko-pravni odnosi su u znatnoj meri usporili predviđenu dinamiku izgradnje objekata za predodvodnjavanje. Očekujem da se do aprila, maja, završe svi poslovi na izgradnji linije bunara LC-15, jer su razrešeni imovinsko-pravni odnosi sa parcelom 737, koja je vlasništvo JP „Srbijašume“. Na njoj treba uraditi još 14 bunara za dubinsko predodvodnjavanje da bi linija bila kompletna. Planirali smo ove godine izgradnju novih 48 bunara u sklopu LC-16 linije bunara za dubinsko predodvodnjavanje ispred fronta rudarskih radova. Izgradnja ove linije uslovlјena je rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa sa JP „Srbijašume“. Treba reći da smo investicionim planom predvideli i izvođenje istražnih radova za još dve nove linije bunara, i to na trasama LC-17 i LC-18 – kaže Bulatović.

Do kraja 2018. godine treba da se završe istražni radovi na trasi budućeg vodonepropusnog ekrana. Izvesno je da će ove godine biti raspisan tender za izvođenje radova koji se odnose na drugu i treću deonicu ovog tehnički zahtevnog projekta u dužini od 3,4 kilometra. Radovi su planirani da se završe do 2020. godine.

Po rešavanju problema sa eksproprijacijom parcela koje su u privatnom vlasništvu, biće nastavlјani i završeni svi radovi na linijama L-11 prim, LB-5 i 1B-2 za predodvodnjavanje. Planiramo da počne i izgradnja zapadnog gravitacionog cevovoda, kojim će se ispumpana voda iz ležišta kopa izbacivati van njegovih kontura u postojeće vodotokove. U okviru tog projekta predviđena je i izgradnja nove trafostanice „Rudnik IV“ na zapadnom delu Površinskog kopa „Drmno“ za napajanje pumpnih postrojenja – zaklјučuje Bulatović.

 

Rekultivacija jalovišta

 

Shodno zakonskim obavezama, i u ovoj godini biće nastavlјeni radovi na tehničkoj i biološkoj rekultivaciji degradiranih površina, i to pre svega na unutarašnjem odlagalištu kopa „Drmno“, ali i drugim lokacijama, kako je to definisano projektnom dokumentacijom. U ovoj godini planirana su sredstva i za arheološka istraživanja na lokalitetu Viminacijum ispred fronta napredovanja rudarskih radova, za preselјenje arheoloških objekata.

 

Izvor: „EPS Energija“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!