Početak izgradnje novog termobloka obeležio 2017. u Kostolcu

 

Strategijom razvoja energetike definisani su projekti iz oblasti energetike koji su u skladu sa potrebom za reformisanje energetskog sektora i njegovim racionalnim usklađivanjem sa privredno ekonomskim razvojem zemlјe. Odmah potom je došao i kreditni aranžman sa Narodnom Republikom Kinom za finansiranje projekata iz oblasti energetike pod preferencijalnim uslovima, koji se realizuju i realizovaće se u ogranku „TE-KO Kostolac“.

U naredne četiri godine očekuje se da će biti završena gradnja bloka „Kostolac B3“, koji će za oko pet odsto povećati ukupne proizvodne kapacitete EPS-a. Očekivana godišnja proizvodnja je oko 2,5 milijardi kilovat-časova električne energije. Polaganjem kamena temelјca pored TE „Kostolac B“, 20. novembra počeli su radovi na izgradnji novog, trećeg bloka „Kostolac B3“ snage 350 MW, prvog velikog termokapaciteta koji „Elektroprivreda Srbije“ gradi posle gotovo tri decenije. EPS će tako dobiti moderan, efikasan blok najviše energetske efikasnosti, koji će ispunjavati sve domaće i evropske ekološke kriterijume i dugoročno će povećati sigurnost srpskog energetskog sistema. EPS će obezbediti 15 odsto sredstava za finansiranje ovog projekta, dok će se preostali deo finansirati iz kredita kineske Eksim banke. U izgradnju novog bloka investiraće se 613 miliona dolara, a zajedno sa pratećim projektom za povećanje kapaciteta kopa „Drmno“, investicija će dostići 715,6 miliona dolara.

 

Godina velikih investicija

 

 

Kao uvod u izgradnju novog termobloka, tokom 2017. započeta je realizacija još nekoliko velikih projekata u kostolačkom ogranku EPS-a iz kineskog kreditnog aranžmana, uz poštovanje ekoloških standarda. „Elektroprivreda Srbije“ u januaru je počela montažu savremene rudarske opreme za povećanje proizvodnje uglјa na Površinskom kopu „Drmno“, vrednosti 123 miliona dolara. Kompletan posao vodi kineska kompanija CMEK sa svojim podizvođačima, među kojima su nemački KRUP, austrijski „Sandvik“, kao i srpske firme iz oblasti elektrogradnje i mašinogradnje. Realizacija projekta izgradnje novog, šestog sistema bager–traka–odlagač, stvara preduslove za povećanje proizvodnih kapaciteta kopa „Drmno“ sa sadašnjih devet na 12 miliona tona uglјa godišnje. Do sada je nabavlјeno 3.400 tona opreme za bager, od koje je do 19. decembra montirano 1.450 tona, odnosno 45 odsto. Kod četiri transportera na novom sistemu montirano je od 39 do 87 odsto pristigle opreme, dok je na odlagaču od 1.770 tona montirano 194,7 tona, odnosno 11 odsto.

 

U ogranku „TE-KO Kostolac“ 2017. je nastavlјena i realizacija projekta izgradnje industrijskog koloseka, od železničke stanice „Stig“ do Termoelektrane „Kostolac B“, ukupne dužine 21,5 kilometara. Projekat za izgradnju industrijskog koloseka izradio je Saobraćajni institut CIP iz Beograda, a izvođač radova je grupa ponuđača koju predvodi italijanska firma „Italiana Costrucioni“, sa grupom domaćih ponuđača sa firmom „Bauwesen“ iz Lazarevca na čelu. Ukupna vrednost projekta je oko 1.764.581.000 dinara i finansira se iz zajma kineske Eksim banke. Do sada je realizovano 13 odsto planiranih radova, a rok za završetak je jul.

 

Pristanište

Izgradnja pristaništa „Kostolac“, jednog od pet projekata prve faze kineskog kreditnog aranžmana, počela je polovinom marta, napreduje dobrim tempom i u skladu sa planom. Radove izvodi konzorcijum koji čine beogradske firme „Akvamont servis“ i „Hidrotehnika – Hidroenergetika“, „Južna Bačka“ iz Novog Sada i smederevski „Tomi trejd“. Do sada je realizovano 36 odsto planiranih radova, a predviđeni rok za završetak je jul. Vrednost radova na izgradnji pristaništa „Kostolac“ je 1.864.291.450 dinara.

 

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!