Rekonstrukcija cevovoda pri PK „Drmno“

 

U planu je da se reaktiviraju i svi preostali bunari koji fizički postoje, ali nisu mogli da rade zbog ograničenih kapaciteta starog cevovoda

 

 

Napredovanjem otkopne rudarske mehanizacije Površinskog kopa „Drmno“ prema severozapadnoj granici uglјenog ležišta, proizvodni proces površinske eksploatacije uglјa odvija se iz godine u godinu na sve većim radnim površinama i dubinama. Samim tim uslovi za uspešno odvodnjavanje, što je preduslov za uspešan rad operativnih rudarskih sistema, postaju sve složeniji i zahtevaju ne samo veći broj postrojenja i revitalizaciju postojećih objekata, već i nova tehnička rešenja u postupku procesa odvodnjavanja.

 

Ove godine izgrađeno je više značajnih objekata koji su u funkciji pobolјšanja efekata odvodnjavanja zaštite i stabilizacije unutrašnjeg odlagališta. Urađen je savremeni drenažni sistem na unutrašnjem odlagalištu PK „Drmno“, iskopani su i kanali za prikuplјanje vode duž unutrašnjeg odlagališta, koji su povezani sa vodosabirnicima iz kojih se voda dalјe ispumpava van kontura kopa, a izvršena je i zamenjena je kompletna južna deonica odvodnog cevovoda ŠLA linije bunara (istočna linija bunara) u ukupnoj dužini od oko 7.000 metara.

 

Prethodni odvodni cevovod je zbog velikog stepena oštećenja i brojnih zona curenja bilo neophodno zameniti novim – kaže Jovan Zdravković, šef odvodnjavanja na PK „Drmno“.

 

Ovaj cevovod prihvata ispumpanu vodu iz 30 bunara ŠLA linije koji su pozicionirani na istočnoj konturi PK „Drmno“. Trenutni sumarni kapacitet cevovoda je oko 100 litara u sekundi. Bunarska mreža ŠLA linije smanjuje priliv podzemnih voda u istočnu otkopnu konturu kopa, dok u jugoistočnom delu smanjuje priliv podzemnih voda u unutrašnje odlagalište i samim tim postiže se i njegova veća stabilost.

 

 

U planu je da se reaktiviraju i svi preostali bunari koji fizički postoje, ali nisu mogli da rade zbog ograničenih kapaciteta starog cevovoda. Nakon tog posla slede istražni radovi po trasi linije i pogušćavanje ŠLA zone novim bunarima, čime će se dodatno smanjiti nivoi i priliv podzemnih voda iz pravca istoka u otkopnu konturu kopa i unutrašnje odlagalište – rekao je Zdravković.

 

Koristile se rezerve

 

Najveća količina zamenjenih cevi iskorišćena je iz tekućih rezervi, nastalih usled demontaža frontalnih odvodnih cevovoda zbog napredovanja rudarskih radova na kopu „Drmno“, a kuplјena je samo manja količina novih cevi. Korugovane PVC cevi zamenjene su fiberglas cevovodom. Kompletnu montažu cevovoda izveo je PD „Georad“.

 

Izvor: EPS Energija

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!