Usvojen Izveštaj o izvršenju budžeta Gradske opštine Kostolac

 

Na današnjoj 23. redovnoj sednici Skupštine Gradske opštine Kostolac, usvojen je devetomesečni Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac 

 

 

Sednicom je predsedavao Nenad Marković, predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac, a u radnom predsedništvu pored njega bili su Rajko Božić, zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac i Slađana Petrušić, sekretar Skupštine Gradske opštine Kostolac.

 

Sednici su prisustvovali: Ivan Savić, predsednik Gradske opštine Kostolac, Saša Grubetić, zamenik predsednika Gradske opštine Kostolac, Anđelija Milivojević, načelnik Uprave Gradske opštine Kostolac, članovi Veća G.o. Kostolac, odbornici Skupštine grada Požarevca iz Kostolca i predsednici mesnih zajednica.

 

Pre početka rada sednice predsednik Skupštine, Nenad Marković konstatovao je na osnovu obaveštenja koje je dobio da su odbornici odborničkog kluba Demokratske stranke Vladimir Vila i Miroljub Nikolajević izašli iz pomenutog kluba i da će do kraja mandata ostati samostalni odbornici u Skupštini Gradske opštine Kostolac.

 

Nakon usvajanja zapisnika sa 22. redovne sednice Skupštine Gradske opštine Kostolac, odbornici su pristupili radu po dnevnom redu koji je sadržao samo jednu tačku – Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za period 01.01.2017. – 30.09.2017. godine.

 

 

 

Prema izveštaju u prvih devet meseci 2017. godine prihodi budžeta ostvareni su sa 44,22%, u apsolutnom iznosu od 143.046 hiljada dinara, u odnosu na planiranih 323.483 hiljade na godišnjem nivou. S druge strane u istom periodu rashodi su izvršeni u iznosu od 145.607 hiljada dinara ili 43,62%  u odnosu na planiranih 333.841 hiljada dinara. Ovaj procenat značajno će se uvećati u poslednjem kvartalu budžetske godine kada se okončava najveći broj planiranih investicija.

 

  

 

U strukturi planiranih prihoda i primanja budžeta Gradske opštine Kostolac za 2017. godinu najveće učešće imaju transferi od drugih nivoa vlasti sa 319.030 hiljade dinara i isti su u posmatranom periodu 01.01.2017. – 30.09.2017. godine, ostvareni u iznosu od 44,22%. U odnosu na prethodni Izveštaj, za period 01.01.2017. – 30.06.2017. godine, plan ovih prihoda uvećan je za 3.277 hiljada dinara na osnovu Ugovora koje je Gradska opština Kostolac zaključila sa Nacionalnom službom za zapošljavanje na ime izvođenja javnih radova. Tekući transfer u posmatranom periodu ostvaren je 62,01%, kapitalni 31,36% u odnosu na planirani, dok su  prihodi od prodaje dobara i usluga, a koje ostvaruje Kulturno-sportski centar „Kostolac“ ostvareni 67,6% u odnosu na planirane“ – navela je između ostalog Zdenka Radosavljević, viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac u obrazloženju devetomesečnog Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac.

 

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni po organizacionoj klasifikaciji:

-Izvršenje budžeta direktnog korisnika Predsednik i veće Gradske opštine Kostolac  iznosi 59,20 %

-Izvršenje budžeta direktnog korisnika Skupština Gradske opštine Kostolac iznosi 45,14 %

-Izvršenje budžeta direktnog korisnika Organ Uprave Gradske opštine Kostolac iznosi 42,94 % i to:

Uprava Gradske opštine Kostolac – izvršenje iznosi 42,53 %

Mesne zajednice – izvršenje iznosi 61,13 % i to posmatrano po mesnim zajednicama :

MZ Selo Kostolac – 68,02 %

MZ Petka  – 78,97 %

MZ Ostrovo 64,43 %

MZ Klenovnik – 44,75 %

Kulturno- sportski centar “ Kostolac „– 41,17 %.

 

 

Odbornici Skupštine Gradske opštine Kostolac, usvojili su sa 17 glasova „ZA“ Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Gradske opštine Kostolac za period 01.01.2017. – 30.09.2017. godine.

 

Predsednik Gradske opštine Kostolac, Ivan Savić obrazložio je Izvršenje budžeta za devetomesečni period, a zatim se osvrnuo na rezultate rada ove lokalne vlasti, i značajne investicije koje su realizovane na teritoriji kostolačke opštine.

 

Prema rečima predsednika Gradske opštine Kostolac Ivana Savića u protekle četiri godine primat je dat infrastrukturnim projektima. Izgrađeno je dosta puteva na teritoriji Gradske opštine Kostolac, a kao veće kapitalne investicije Savić je naveo rekonstrukciju Partizanske ulice, Industrijske, Nikole Graonića, Zelengorske i Dositejeve, deo Porečke ulice, Trg bratstva i jedinstva sa parking prostorom, dok je u porti Crkve Svetog Maksima Ispovednika asfaltiran prilaz od kapije do dela koji je popločan. Značajno je napomenuti i rekonstrukciju puta kroz selo Kostolac (Kapetana Todića i Kobalova), rekonstrukciju Solunske i ulice Moše Pijade u Starom Kostolcu, rekonstrukciju samog centra Petke i ulice JNA do centra sela i Lole Ribara. Pored navedenih ulica rekonstruisan je deo puta Kostolac – Ostrovo, a izvršena je i rekonstrukcija puta u naselju Đipište u selu Ostrovu. Takođe u Ostrovu urađene su i ulice Lole Ribara 1 i 2 i Vase Pelagića, a u saradnji sa Naftnom industrijom Srbije i Gradom Požarevcem urađena je izgradnja puta od centra Ostrova ka gasnoj stanici. U Klenovniku su asfaltirane sledeće ulice: Borislava Grujića, Cara Dušana, Svetislava Milovanovića, Kosovska, Bože Dimitrijevića i Dušana Stojanovića. 

 

 

 

Rekonstruisan je i deo ulice Bože Dimitrijevića sa trotoarima sa leve i desne strane, izvršena je adaptacija Osnovne škole “ Jovan Cvijić“ u vrednosti od 100 miliona dinara, adaptiranan je Dom omladine, kostolačka sportska hala, a u toku je izgradnja multifunkcionalnog prostora, najsavremenijeg igrališta na lokaciji između Osnovne škole “ Jovan Cvijić“ , stadiona i Doma omladine, a pored svega toga urađen je i projekat rekonstrukcije tribina i atletske staze na stadionu u Kostolcu.

 

Od (redovnog) tekućeg održavanja predsednik je naveo da je svake godine po nekoliko puta rađeno nasipanje, ravnanje neasfaltiranih i nekategorisanih puteva u svim naseljima.  Od kapitalnih investicija realizovana je i rekonstrukcija vodovodne mreže u Karađorđevoj ulici, a u planu je da se u narednoj godini izvrši kompletna rekonstrukcija Karađorđeve ulice sa trotoarima sve do novog kružnog toka na raskrsnici Kostolac –  Selo Kostolac.

 

Nastavljeno je investiranje u jedan od najvećih energetskih projekata, a to je izgradnja toplifikacione mreže u naseljima Petka, Didino naselje, Kolište i Kanal, a urađen je i deo projekta za toplifikaciju sela Ostrovo. Ostaje da se uradi druga faza projekta za toplifikaciju Ostrova i time će biti zaokružena kompletna infrastruktura toplifikacione mreže na teritoriji Gradske opštine Kostolac.

 

Govoreći o kapitalnim investicijama Savić je istakao da je lokalna samouprava u saradnji sa Ministarstvom turizma, trgovine i telekomunikacija Gradom Požarevcem i tadašnjom direkcijom izgradila pontonsko pristanište sa šetalištem kod restorana Dragulj, na kome je postavljena javna rasveta i urbani mobilijar. Trenutno se za to područje radi plan detaljne generalne regulacije i u planu je da se kroz izradu projekta dodaju još neki sadržaji.

 

Značajno je napomenuti da je u Kostolcu obnovljen urbani mobilijar (korpe i kante), rekonstruisana fontana, ali i gradska pijaca, koja je dobila novi i lepši izgled, a u pojedinim delovima grada urađena je i rekonstrukcija niskonaponske mreže i ulične rasvete, rekao je Savić i dodao da je u cilju unapređenja zaštite životne sredine lokalna samouprava obezbedila i nove kontejnere koji su građanima olakšali odlaganje komunalnog otpada.

 

Lokalna samouprava je poslednjih godina značajna sredstva uložila u uređenje gradske plaže „Topoljar“, kako bi svim građanima kostolačke opštine omogućila prijatniji boravak tokom letnje sezone. Obezbeđene su ležaljke i suncobrani, potpuno su renovirana dva javna toaleta sa kabinama za presvlačenje i postavljeni novi tuševi. Rekonstruisani su tereni za sportove na pesku(fudbal, rukomet i odbojku) i postavljen je video nadzor, a izgrađeno je i šetalište koje je osvetljeno led rasvetom, koja je ispunila sva očekivanja i visok aspekt ekonomičnosti.

 

Tokom svog izlaganja predsednik Savić se osvrnuo i na značajne posete visokih zvaničnika Gradskoj opštini Kostolac, a od najznačajnijih naveo posetu ambasadora Slovenije Franca Buta, nadbiskupa Stanislava Hočevara, ministra omladine i sporta Vanje Udovičića, posetu tadašnjeg ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandra Vulina i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasima Ljajića.

 

„U poslednjih nekoliko godina primetan je veliki napredak, a sve je to rezultat velikog zalaganja, inzvanredne saradnje sa Gradom Požarevcem, ali i veoma konstruktivne opozicije“ – naveo je predsednik Gradske opštine Kostolac, Ivan Savić na kraju svog obraćanja obećajući odbornicima, ali i građanima kostolačke opštine da će i u narednom periodu nastaviti da rade istim tempom, da neće posustati, kako bi Kostolac nastavio sa trendom razvoja.

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!