Studenti Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu posetili su rudarski sektor ogranka „TE-KO Kostolac“

 

Saradnja „TE-KO Kostolac“ sa visokoškolskim ustanovama

 

Studenti Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu posetili su rudarski sektor ogranka „TE-KO Kostolac“ da bi se i praktično upoznali sa onim što će u budućnosti raditi. Stručna poseta započela je obilaskom nove, savremene deponije pepela, koja je izgrađena u nekadašnjem otkopnom prostoru površinskog kopa „Ćirikovac“.

 

 

Domaćini su za studente organizovali tri stručne prezentacije. O površinskoj eksploataciji uglјa na kopu „Drmno“, tehničkim potencijalima i načinu organizovanja proizvodnog procesa, studentima je govorila Jasna Đalović, dilomirani inženjer rudarstva. Vladislav Marinković, diplomirani inženjer hidrogeologije, iz PD „Georad“, upoznao je studente sa metodama odvodnjavanja Površinskog kopa „Drmno“, kao jednim od prvih preduslova za rad osnovne, otkopne rudarske mehanizacije na PK „Drmno“.

 

Budućim rudarima i geolozima Velimir Damnjanović, diplomirani inženjer agronomije, govorio je i o svim aktivnostima koje se sprovode na kopu „Drmno“ na tehničkoj i biološkoj rekultivaciji zemlјišta.

 

Nakon obilaska kopa „Drmno“ studenti su posetili i privredno društvo „Georad“, koje je specijalizovano za izradu projekata i izvođenje radova iz oblasti geologije i odvodnjavanja, gde su imali priliku da se upoznaju sa softverskom tehnologijom koja je u primeni i mašinama i alatima za izvođenje geoloških radova.

 

Izvor: EPS Energija

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!