Usvojena Odluka o prihvatanju predloga za promenu Statuta Gradske opštine Kostolac

 

Osamnaesta redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac održana je u petak 02.12.2016. godine u skupštinskoj sali Gradske opštine Kostolac. Sednici je prisustvovalo 20. odbornika.

 

Sednicom je predsedavao Nenad Marković, predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac, a u radnom predsedništvu pored njega bili su Rajko Božić, zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac i Slađana Petrušić, sekretar Skupštine Gradske opštine Kostolac.

 

20161202_100254   20161202_100326

 

Sednici su prisustvovali: Ivan Savić, predsednik Gradske opštine Kostolac, Saša Grubetić, zamenik predsednika Gradske opštine Kostolac, Anđelija Milivojević, načelnik Uprave Gradske opštine Kostolac, članovi Veća G.o. Kostolac, odbornici Skupštine grada Požarevca iz Kostolca i predsednici mesnih zajednica.

 

Po usvajanju zapisnika sa 17. redovne sednice Skupštine Gradske opštine Kostolac Skupština je počela sa radom po predviđenom dnevnom redu.

 

Prva tačka dnevnog reda : Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju predloga za promenu Statuta Gradske opštine Kostolac.

Uvodno izlaganje dao je Ivan Savić, predsednik G.o. Kostolac.

 

Prema rečima Savića na prošloj sednici Skupštine grada Požarevca usvojena je Odluka o izmeni Statuta grada Požarevca odnosno delova koji se odnose na Statut G. o. Kostolac. Time su se stvorili uslovi da se na sednici Skupštine G. o. Kostolac razmatra o donošenju Odluke o prihvatanju predloga za promenu Statuta Gradske opštine Kostolac, a da se na narednoj sednici koja će biti do kraja decembra donese i Odluka o promeni Statuta  G. o. Kostolac.

 

20161202_100531

 

Kao najbitnije u predlogu za promenu  Statuta G. o. Kostolac Savić je istakao članove koji se odnose na davanje ovlašćenja G. o. Kostolac za osnivanje javnih preduzeća i ustanova.

“ Kroz stari postojeći Statut imali smo ovlašćenja samo za osnivanje Centra za kulturu, a sada ovim izmenama lokalna samouprava dobija ovlašćenja da osnuje javna preduzeća i ustanove koje će biti servis svih građana – dodao je Savić.

 

U svom obraćanju predsednik je naveo da je lokalna samouprava u prethodnom periodu ulagala značajna sredstva u širenje toplifikacione mreže na teritoriji G. o. Kostolac i da će se u narednom periodu zalagati za osnivanje javnog preduzeća toplifikacija Kostolac.

 

Prva tačka dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

 

Uvodno izlaganje o drugoj tački dnevnog reda : Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Kulturno – sportskog centra “ Kostolac “ dala je Jelena Šamanc, direktorka Kulturno – sportskog centra.

 

Statutom su obuhvaćeni svi neophodni činioci koji su od izuzetnog značaja za razvoj i funkcionisanje Kulturno – sportskog centra “ Kostolac “ . Kultura i sport prema rečima direktorke predstavljaju veoma značajan segment civilizovanog društva, a lokalna samouprava učiniće sve napore kako bi se sport i kultura u Kostolcu podigli na viši nivo.

 

20161202_102626

 

“ Potreba za novim Statutom javila se usled dobijanja na upravljanje novih sportskih objekata, samim tim došlo je do preimenovanja ustanove u Kulturno – sportski centar “ Kostolac “ . Najveće izmene ovog statuta nastale su kod registracije ustanove za obavljanje novih delatnosti koje su od velikog značaja za dalji rad centra“.

 

Jelena Šamanc je iskazala je veliku zahvalnost predsedniku G. o. Kostolac Ivanu Saviću, predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti za dobijanje novih objekata na upravljanje.

Prema rečima direktorke iako osnivanje Ustanove Kulturno – sportskog centra “ Kostolac “ predstavlja veliku obavezu, sa druge strane je i značajan vid priznanja za dosadašnji rad i predstavlja veliki podstrek za dalji rad i ulaganje u sport i kulturu kroz delovanje Kulturno – sportskog centra.

 

Savić je istakao da bivši Centar za kulturu Kostolac zaslužuje svako priznanje za svoj rad unazad i da je to jedan od razloga da se licima koja su upravljala do sad, daju veće nadležnosti i ovlašenja. Predsednik je rekao da će budžet Kulturno – sportskog centra “ Kostolac “ biti veći u 2017. godini i istakao da će biti dobar servis svim građanima, sportskim i kulturnim organizacijama.

On je naveo da je pokrenuo inicijativu da se kroz finansiranje sportskih organizacija i njihovo delovanje angažuju profesori fizičke kulture sa teritorije G.o. Kostolac.  Na taj način lokalna samouprava će pomoći mladim ljudima i pružiti im priliku da se zaposle, što predstavlja samo neke od koraka kojima gradska vlast nastoji da reši problem nezaposlenosti.

 

Druga tačka dnevnog reda usvojena je jednoglasno.

 

Anđelija Milivojević, načelnik Uprave Gradske opštine Kostolac obrazložila je treću tačku dnevnog reda : Razmatranje i donošenje Odluke o Upravi G. o. Kostolac.

 

Načelnica je istakla da se od 1. decembra primenjuje novi Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji donosi brojne novine kada su u pitanju prava i dužnosti iz radnih odnosa zaposlenih u Upravama lokalnih samouprava. Novine se odnose i na postupke popunjavanja radnih mesta, disciplinski i upravni postupak u organima gradskih opština i u službama i organizacijama koje osnivaju ovi organi.

 

20161202_104438

 

 

Cilj uređivanja ovim zakonom jeste da se izvorni i povereni poslovi obavljaju na delotvoran, funkcionalan i efikasan način, stručno, nepristrasno, politički neutralno i etički prihvatljivo i da standardizovani sistem zasnivanja radnog odnosa, praćenja i vrednovanja rada, napredovanja, stručnog usavršavanja i zaštite pravnog položaja po osnovu rada bude pravičan i podsticajan za zakonit, efikasan i delotvoran rad.

 

Treća tačka dnevnog reda usvojena je sa 19. glasova. 

 

 

Odgovarajući na odbornička pitanja u vezi plaćanja ulične rasvete u seoskim mesnim zajednicama predsednik G. o. Kostolac je rekao da će grad Požarevac od naredne godine preuzeti plaćanje tih troškova.

 

O inicijativi za organizovano iznošenje smeća na teritorije G.o.Kostolac  Savić je istakao da su stavovi usaglašeni sa predstavnicima Grada Požarevca koji su ozbiljno pristupili rešavanju ovog problema.

 

„Nadam se da ćemo u 2017. godini imati organizovano iznošenje smeća sa svih teritorija mesnih zajednica.To sa sobom povlači rešavanje problema odlaganja smeća i rešavanje problema divljih deponija što je sastavni deo ovakvog projekta“- naglasio je Savić.

 

 

 

 

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!