Површински коп „Дрмно“: Модернизован диспечерски центар

Реализацијом пројекта модернизације диспечерског центра за пети БТО систем успостављена је боља и савременија контрола рада електро и машинске опреме, као и рударско-технолошке функције

Завршени су радови на модернизацији опреме за надзор и даљинско управљање петим БТО системом, којим се управља из проширеног диспечерског центра Површинског копа „Дрмно“, где се налази и контролни центар шестог БТО система. Како је рекао Зоран Миладиновић, помоћник директора Дирекције за производњу угља за електротехнику, реализован је велики подухват, којим је практично унапређена аутоматизација даљинског управљања и надзора, преглед статусних сигнала, као и експедитивно отклањање кварова на овом производном систему за откопавање јаловине.

− Изградњом диспечерског центра шестог БТО система, који је развојног типа, направљена је прекретница у функционалном смислу. Проширене су опције и могућности система на технолошком нивоу управљања производњом на рударским машинама. Реализацијом овог пројекта успоставили смо бољу и савременију контролу рада електро и машинске опреме, као и рударско-технолошких функција – рекао је Миладиновић.

Вођени постигнутим резултатима и успехом, изградњом контролног центра за шести БТО систем, Сектор електроодржавања покренуо је иницијативу за проширење диспечерског центра, којим је обухваћен и рад петог БТО система.

Миладиновић је објаснио да је било неопходно значајно ангажовање радника различитих струка из домена електротехнике да би се имплементирао један овакав подухват.

− На првом месту реч је о стручњацима из области енергетике, управљања и телекомуникација. Нова савремена опрема је компатибилна са већ уграђеном у нови диспечерски центар и постојећом опремом на петом БТО систему. Сада се коначно може рећи да је имплементација пројекта модернизације даљинског управљања петим БТО системом и његово укључење у нови диспечерски центар пун погодак – нагласио је Миладиновић.

Реализацијом комплексних послова дошло се до потпуно нове форме, функционалности и самог изгледа диспечерског центра петог БТО система.

− Ово није крај развоја, већ један корак у низу до његове коначне форме. На овај начин коп ?Дрмно? постаје лидер у имплементацији савремених техничко-технолошких решења у овој области. Даљи циљ развоја усмерен је према централном диспечерском центру ПК „Дрмно“, који би приказао комплетну функционалну, статусну и производну слику на копу. Осим тога, све ово одразиће се и на укупну енергетску ефикасност јер ће се с једног места пратити, између осталог, и потрошња енергије у односу на производњу угља и откривке – објаснио је Миладиновић.

Александар Радосављевић, који годину и по дана ради као оператер петог БТО система, каже да се из диспечерског центра производни процес сада приказује као на длану.

− У контролном центру петог БТО система постоји велики број екрана преко којих се прате све активности на производном систему. Посао је веома одговоран, а на првом месту је безбедност радника. Пратим комплетна дешавања у току производног процеса и у сталној сам комуникацији с људима на терену. Из диспечерског центра се координирају све активности на терену. Имам бољи увид у све проблеме који се појаве у току рада и могућност да се брзо реагује у договору са запосленима машинске, електро или рударске службе. На свакој погонској станици имамо по три камере, што нам даје потпун преглед ситуације на терену. У центар је уграђена најсавременија технологија, која нам омогућава много тога и у знатној мери олакшава рад и управљање производним системом − каже Радосављевић.

Модернизација

До сада су завршене бројне активности пројекта модернизације петог БТО система. Уграђена је опрема видео-надзора на објектима система. Покривеност камерама биће знатно боља, уведена је телефонска комуникација диспечера са свим руковаоцима на систему, поред већ постојеће радио-комуникације, а уграђена је и потребна електроопреме на сваком објекту система за потребе видео и аудио преноса података. Уграђени су електроопрема управљачког система на сваком објекту, као и опрема у диспечерском центру (монитори, свичеви, рачунари) за реализацију комуникације на бази оптике и за бежични пренос свих врста података с багера и одлагача до првих погонских станица. Урађена је потпуна реорганизација садашње форме диспечерског центра, као и измене у апликативним софтверима у правцу савременијих решења и прилагодљивости према примењеној савременој комуникационој опреми.

Даљи циљ развоја усмерен је према централном диспечерском центру ПК „Дрмно“, који би приказао комплетну функционалну, статусну и производну слику на копу.

Извор: „Енергија Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!