Рекултивација деградираних површина на копу „Дрмно“: Нови засади на 20 хектара

На површини од 15 хектара на унутрашњем одлагалишту Површинског копа „Дрмно“ почетком октобра засејана је луцерка. Сетви је претходила припрема земљишта, тањирање, сетвоспремање, дрљање и додавање адекватних ђубрива. Пошумљавање овог дела унутрашњег одлагалишта планирано је да се обави током новембра, када је предвиђено да се на косинама треће јаловинске етаже посади 5.500 садница багрема на површини од пет хектара.

Тиме ће бити испуњен план биолошке рекултивације деградираног земљишта, којим је предвиђено да се у овој години рекултивише 20 хектара унутрашњег одлагалишта.

− По основу управљања Газдинском шумском јединицом „Копови Костолац“ планирана је сеча и обнова садње дрвећа у одељењу „6а“ на површини од 0,37 хектара − рекао је Велимир Дамњановић, самостални инжењер за биолошку рекултивацију.

Дамњановић каже да је у циљу попуне већ постојећих шумских површина на пет хектара планирана и садња нових садница.

Планом радова по основу одржавања Газдинске јединице „Копови Костолац“ предвиђени су проредна сеча стабала и други послови који се односе на одржавање старих шумских засада на површини од 54 хектара. Сви утврђени послови треба да се заврше до краја године.

Извор: „Енергија Костолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!