Новогодишњи интервју: Председник Градске општине Костолац, Серџо Крстаноски

Kрај године је свакако време да се сумирају постигнути резултати, али и време да се праве планови за наредну годину. У новогодишњем интервјуу за РАДИО СТИЛ, Серџо Крстаноски је истакао да је 2023. година била веома успешна и да је спроведен велики број пројеката и активности везаних за бољи и квалитетнији живот грађана на територији Градске општине Костолац.

Град Пожаревац и Градска општина Костолац последњих неколико година константно раде на стварању бољих, квалитетнијих, лепших услова за живот наших суграђана и брину о равномерном развоју сваког дела наше општине. Посебан акценат стављен је на уређење комуналне, путне, спортске, туристичке инфраструктуре као и на заштиту животне средине. За реализовање капиталних инвестиција у претходне четири године укупно је уложено око 669  милиона динара, односно 5,6 милиона еура, не рачунајући текући буџет и текуће одржавање, што је нашу општину изванредан резултат.  

На последњој седници Градске општине Костолац, одборници су већином гласова, усвојили буџет за 2024. годину. Реците нашим суграђанима како ће изгледати буџет за 2024. годину и на шта је стављен акценат, односно који су важнији пројекти, чија се реализација може очекивати у наредних годину дана?

Буџет за 2024. годину износи 400.288.002,00 динара. Капитална улагања планирана су у износу од 91.279.861 динар, што чини 22,80 одсто укупног буџета. Од важнијих инвестиција нагласио бих да је за четврту фазу топлификације Острова, опредељено је 40 милиона динара, нешто више од 2,5 милиона за фекалну канализацију у улицама Меше Селимовића и Костолачкој, 2.689.548 динара за реконструкцију кровне конструкције и спољне фасаде на објекту у кругу фудбалског стадиона „Бора Бека“, за реконструкцију леве стране трибине на стадиону издвојили смо 13.669.515 динара, тако да нам у наредном периоду остаје буџетирање или евентуално реконструкција атлетске стазе око терена. За пројекат изведеног стања топлификационе мреже у Кленовнику опредељено је 432.000 динара, за завршетак урбанистичког пројекта реконструкције градског парка и уређење зелених површина дуж трасе старе пруге 132.000 динара. Пројекта документација за затворен базен кошта 3.482.024 динара, 5,5 милиона динара реконструкција два дечија игралишта и 2,2 милиона динара издвојили смо за завршетак реконструкције јавног тоалета у кругу пијаце. За набавку четири новогодишње јелке у насељима Петка, Острово, Кленовник и Стари Костолац платили смо 1,6 милиона динара.

По програму за унапређење услова живота из средстава накнада од минералних сировина за 2024. годину, преко Градске управе Пожаревца планирана су средства у износу од 8.389.040 динара и то за радове на санацији и адаптацији Дома здравља у Костолцу и пројектну документацију за изградњу новог Дома здравља. Донацијама ЕПС-а у износу од 6.173.606 динара финансирају се радови на рехабилитацији, асфалтирању улице и поплочавању тротоара и стаза у Улици Вељка Дугошевића. Град Пожаревац планира допуну плана генералне регулације Костолца и за те намене биће опредељено 1.226.400 динара. По програму пошумљавања на терену Градске општине Костолац издвојена су средства у укупном износу од 6.758.750 динара. Оно што нас највише радује, из буџета Града Пожаревца планира се рехабилитација, замена и ојачавање коловозне конструкције са саобраћајном сигнализацијом у Трудбеничкој улици у Костолцу, у износу од 82.592.476 динара. У оквиру трансферних средстава за ОШ „Јован Цвијић“ планирано је 16.137.326 динара, као и 17.982.904 динара за Техничку школу са домом ученика „Никола Тесла“. За превоз основаца издваја се 9.957.000 динара и 1.105.000 динара за средњошколце. За функционисање Предшколске установе издвојено је 60.895.313 динара, Музичке школе 500.000 динара, Библиотеке 5.190.000 динара и Центра за социјални рад 8.461.000 динара За трошкове зарада за запослене и материјалне трошкове у ЈКП „Комуналне службе“ – Радна јединица Костолац опредељено је 93.681.000 динара, као и 56.913.927 динара за ЈКП „Водовод и канализација“. Када саберемо сва издвајања, долазимо да податка да укупан буџет Градске општине Костолац за 2024. годину износи 825.743.212 динара.

Како је протекла 2023. година и на које пројекте сте највише поносни?

Година 2023. била је веома успешна. Спроведен је велики број пројеката и активности везаних за бољи и квалитетнији живот на територији Градске општине Костолац. У Првомајској улици, завршена је нова саобраћајница са кружним током, тротоаром, бициклистичком стазом, лед расветом, паметним соларним аутобуским стајалиштем. Вредност радова је 59 милиона динара. Новац је обезбеђен из буџета Града Пожаревца.

Реконструисали смо трибине на стадиону „Бора Бека“ и поставили ПВЦ столице. Опремили смо Инфокутак за младе, доста смо радили на асфалтирању улица и изградњи тротоара. Реконструисали смо фасаду у МЗ Острово, а у МЗ Стари Костолац спортске терене. Постављено је 80 ПВЦ столица, заштитна ограда и улична расвета. Поред тога радили смо на изградњи водоводне, фекално – канализационе и топлификационе мреже.

УРЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Уређење комуналне инфраструктуре (изградња примарне и секундарне канализационе мреже са црпним станицама, нова водоводна мрежа, изградња и ширење топлификационе мреже – грејања показатељи су да наша општина води рачуна да сви грађани буду грађани првог реда.

У 2023. години завршена је једна од најважнијих капиталних инвестиција на територији  наше општине,  а то је изградња фекалнo канализационе мреже у  насељима Канал, Колиште и Дидино насеље. Реците нам која је вредност инвестиције и које су улице у питању?

Kао што смо  и обећали  последњих  годину дана, коначно смо  завршили изградњу фекално канализационе мреже, а вредност ове инвестиције је 101 милион динара. У 26 улица урадили смо преко 6.500 метара  канализационе мреже, 2 фекално црпне станице и 450 прикључака у насељима Канал, Колиште и Дидино насеље. Грађани ових насеља после 30 година коначно су дочекали  фекалну канализацију. Ово је историјски  дан за око 450 домаћинства, за око 2000 грађана  који могу за себе да кажу да постају грађани првог реда који имају воду, топлификацију, сада и канализацију остаје нам само још путна инфраструктура .

Завршетком канализације  затворено је 450 септичких јама,  смањено је загађење земљиште и оно што је најважније  поправљена је  хигијена у овим насељима.

ФЕКАЛНА КАНAЛИЗАЦИЈА 2020/2023
Ред.бИзрада фекалне канализациједужиналокација вредност 
1.Вука Караџића 1.2.3. део Сутјеска  2.ВојводеПутникаХајдукВељкова 1 део, Партизанскисокак  1 део Краља Петра2688 мДидино насеље25.203.938
2.МихајлаПупинаЂорђе В,Десанка Максимовић 1 2 део ,Милоша Обилића Светосавска  ,Војводе С ,Базенска,Миленка С. Краља Милутина2853 мКанал55.000.000
3.Колубарска,Ивана Косанчића 1. 2. 3, Станоја Главаша Партизански сокак 1 и 2, Козарачка ,2000 мКолиште21.100.000 4.075.348
  7542 м26 улице105.379.289

Поред изградње фекално канализационих мрежа упоредо се радило и на изградњи водоводне мреже. Грађани Хајдук Вељкове улице добили су нову водоводну мрежу у дужине од 480 метара и у наредном периоду очекује се да и грађани Краља Петра (крак), добију воду чиме ће цео Костолац бити покривен водоводном мрежом.

ТОПЛИФИКАЦИЈА – ГРЕЈАЊЕ

Један од највећих капиталних пројеката у наредном периоду за целу Градску општину Костолац је наставак топловода ка Острову. Укупна вредност пројекта 303 милиона динара, односно 5.300 метара дужине мреже. Реците нам докле се стигло и какви су планови за даље?

Костолац тренутно има преко 90% своје територије покривено топлификацијом почев од насеља Костолац, Кленовник, Петка и Село Костолац остало је само насеље Острово. Мештани села Острова скоро 35 година чекају на овај пројекат.Ради се и пројекат насеља плажа и насеља виногради.

Као што можете да видите и као што смо и обећали завршили смо 3. фазу (урађено је 1550 метара) према насељу плажа. Укупна вредност ове инвестиције је 80 милиона динара. За четврту фазу топлификације Острова, опредељено је 40 милиона динара.

Кренули смо од Колубарске улице са главног топловода за Пожаревац преко Хајдук Вељкове улице, Партизанске улицу која иде према Петки. Од улице Јована Дучића иде се према насељу плажа, затим печански Дунавац, насеље виногради и све према селу Острово.

ТОПЛИФИКАЦИЈА 2020/2024
Ред.Изградња  топлификационе мрежедужиналокација вредност 
1.Изградњатоп. мреже Кобалова улице1760 мС.Костолац7.093.688
2.Изградња топл. Мреже круга пијацезавршноКостолац1.042.410
3.Изградња топловода села Острово 4 ф2050 mОстрово120.570.843
  УКУПНО3.810 м 128.706.941

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

На територији Градске општине Костолац се у претходном периоду доста тога урадило на одржавању и уређењу путне инфраструктуре?

Град Пожаревац је последње 4 године  издвојио преко 275 милиона динара за асфалтирање улица ојачавање коловозне конструкције и то за 12.000 метара асфалтираних улица као и 3000 метара санације и поплочавање тротоара, као и за насипање и равњање сеоских и других не категорисаних  путева. Морам да напоменем да ту нећемо стати, улагаћено и надаље у путну инфраструктуру како се насеља буду ширила.

Костолачка плажа као и Спортско – рекреативни центар „Топољар“ и ове сезоне заблистали су у пуном сјају и представили своје потренцијале.

Сваке године настављамо са сређивање и уређење плаже Топољар. Сваке године се трудимо да поправимо  безбедност и хигијену наших купача. У плажу Топољар улажемо 5.000.000 годишње и то за одржавање и уређење приобаља и саме плаже .

Спасиоци-заштитне бове-нове лежајке и сунцобрани- горња тенда-озвучење-гејзер-тушеви- чесма – монтажни тоалет-цветна декорација-терен за баскет 3:3 , ново дечје игралиште. И сваке године имамо нове и нове садржаје за наше суграђане током летње сезоне.

СПОРТ И СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Градска општина Kостолац плански приступа планирању и развоју спорта као једног од важног приоритета друштвеног развоја града. Унапређење области спорта може се посматрати као приоритетна активност којом се доприноси здравијем и активнијем становништву.

ГO Костолац  као  неко који брине о развоју спорта, развоју младих сваке године обезбеђује  велика  средства за нормално функционисање и одржавање спортских клубова и удружења. На територији ГО Костолац постоје 24 спортске организације које се такмиче и тренирају. Последњих година континуирано се радило на уређењу спортске инфраструктуре, као предуслова за неговање младих талената. Истовремено се  кроз суфинансирање путем јавних конкурса пружа подршка спортским клубовима, чији је број постепено нарастао, али се, пре свега, повећавао број њихових полазника. Убрзо, и њихови резултати су пратили тренд раста. 

Последње четири године у развој спорта уложено је 150 милиона динара. А само у 2023. години 35 милиона динара.  Та средства су предвиђена и за млађе категорије за правилан развој деце, правилно одрастање. Ако имамо здраву децу касније ћемо имати здраве људе, здраве родитеље и тако у круг што нам је и циљ.

Као бивши спортиста и виши фудбалски тренер схватајући значај спортских активности са аспекта здравља, настојаћу да буџет за спорт износи 50.000.000 динара до 2026. године.

Како би деца и старији суграђани могли да уживају у свим спортким активностима, Градска општина Костолац ће наставити да улаже како у спортску инфраструктуру, тако и у целокупан развој спорта, а у плану нам је: изградња базена, атлетске стазе и два тениска терена.

20202021202220232024Укуно за 4.године/25 к
20.мил 25.мил 30.мил 35 мил 35 мил 145.000.000
5.83 %5.77 %6.89 %8.9 % Укупно од буџета

Поред  улагања у спортске клубове радили се и на на уређењу  спортске инфраструктуре што је и предуслов за развој спорта и тренинга последњих неколико године  уложено је око  56.544.099.00мил дин и то:

 СПОРТСКА  ИНФРАСТРУКТУРАлокацијавредност
1.Спорстка хала  (унутрашње уређење и лед семафор)Костолац9.115.736
2.Терен са вештачком травом                                                            Костолац2.700.000
4.Терен од гумиране подлоге за баскет 3х3плажа1.000.000
5.Терен од тартан подлоге за кошарку                                              Костолац2.000.000
6.2 терена  од тартан  подлоге за  одбојку                                                Костолац2.600.000
7.Асфалтирање терена за мале спортовеОстрово 967м1.638.377
8.Асфалтурање терена за мале спортовеС.Костолац790.000.
9.Уређење терена за мале спортовеКленовник485.000
10.Реконструкција западне трибине стадионаКостолац10.673.838
11.Постављање ограде на помоћном теренуКостолац2.150.000
12.Постављање ограде око спортских теренаКостолац1.000.000
 Реконструкција терена малих спортова у С.Костолцу 990.000
13.Постављање столица 10 комплета ,записничког стол,Костолац800.000
14.Реконструкција крова и фасаде на стадиону Бора БекКостолац8.591.148
15.Реконструкција леве стране трибина стадиона БораКостолац13.000.000
16.Кров на помоћном објекту стадиона Бора БекаКостолац2.200.000
    
 Укупно 59.734.099.00

         Имамо врхунске фискултурнр сале у костолачким школама као и гимнастичку салу где се одржавају републичка такмичења.

Тако да где год се окренемо су сређени спортски терени и дечја игралишта  и то је дефинитивну суштина посла којим се ми бавимо данас, а то је уређење и стварање лепших и бољих услова живота свим наших суграђана.

ДЕЧИЈИ МОБИЛИЈАРИ

Поред спортиста рекреативаца бринемо и о нашим најмлађим суграђанима како би им обезбедили лепше и безбрижно одрастање. Реконструисали смо готово сва игралишта која су била на бетонским подлогама  на територији општине  са новим справама ,тартан подлогама ,пењалицама, заштитним оградама, рефлекторима . На тартану смо смањили повреде  деце. Скором сва дечја игралишта смо пресвукли гуменим подлогама.

РедДечји Мобилијари  
1..Дечји мобилијар од 250 m/2плажа5.000.000
2.Дечји мобилијар од 250 m/2С.Немање5.640.000
3.Дечји мобилијар  од 120 m/2Николе Тесле3.240.000
4.Дечји мобилијар од 80 m/2Сарајевска2.640.000
5.Дечји мобилијар  од 120 m/2В.Дугошевића3.240.000
6.Дечји мобилијар  од 100 m/2Канал2.500.000
7..Дечји мобилијар од 100 m/2Дидино село2.500.000
 УКУПНО  1020 m/2 25.000.000
8.Нивеино игралиште реконструкција  
9.Теретана на отвореном код стадиона  
10.Дечији вртић Мајски цвет  
 Остали грађевински радовидужиналокацијавредност
1.Реконструкција  фасаде у МЗ ПеткаПетка743.618.
2.  Ограда  око парка  у МЗ ПеткаПетка661.370.
3.Улична расвета у улици  В.ДугошевићаКостолац2.057.856.
4. Набавка жице  на депонији и  дечијем игралишту С.Костолцу1.656.700.0
5. Реконструкција  фасаде МЗ  Острово  3.200.000.00
   Укупно 8.319.544.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2020-2024

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
2020-2024
Ред.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИдужинаЛокација вредност 
1.Фекална канализација7542 м26 улица105.379.289
2.Топлификација3.800 мКостолац128.706.941
3.Спортска инфраструктура16 објекатаКостолац59.734.099.
4.Реконструкција 7. мобилијара1020m/2Костолац25.000.000
5.Путна инфраструктура15.000 мКостолац275.946.596
6. Уклањање  надвожњака175 mПрвомајска6.409.809
7.Плажа Топољар      –плажа14.015.567
8. Остали  грађевински  радовиКостолац11.277.694
9.Садња новог дрвореда1760 садниКостолац42.679.078.
 Укупно :  669.149.073

ПЛАНОВИ ЗА 2024/2028

 Приоритетни пројектидужиналокацијавредност
2. Реконструкција  Трудбеничке  улице 2 део590 мКостолац90.000.000.00
3. Изградња  Николе Тесле 2. део400 мКостолац60.000.000.00
4. Реконструкција  Карађорђеве  улице 1.200мКостолац150.000.000
4. Реконструкција  атлетског  стадиона 400 мБора Бека20.000.000.00
5. Изградња  затвореног  рекреативног  базена 240.000.000.00
6. Реконструција  градског парка  и пешачко  бициклистичке  стазе дуж  старе пруге 410 м84.000.000.00
7. Изградња  фекално канализац  мреже у 8 улица  и 2 ф.ц. станице2300 мКолиште97.000.000.00
8. Асфалтирање  улица у Ромским  насељима након  завршене канализације 3000м3 насеља40.000.000

Костолац наставља да се гради, да развија, да се  уређује, са завршетком  комплетне комуналне инфраструктуре решили смо оне крупне проблеме и почињемо да уређујемо сам центар Костолца и многе друге ствари које ће наш Костолац учинити лепшим  и бољим местом за живот.

Поздравио бих рад приватног сектора који последње две година  одлично ради. Након 40 година у Костолцу  је отворен: први мини тржни центар са 6 нових локала на самом улазу у Костолац који је умногоме променио слику Костолца. Затим комплетно је адаптирана стара НИС-ова пумпа, реконструисан је ресторан  „Драгуљ“ , поред тога отворен је нови објекат „Матијевић“, као и нова државна апотека у оквиру костолачког Дома Здравља.

У току је и реконструкција јавног тоалета у кругу пијаце, остаје нам да заједно са ПД „Аутотранспортом“ помогнемо у решавању проблема  аутобуске станице као и у решавању деценијског проблема хотела у Костолцу као и самачкиих зграда на улазу у Костолац.

Наши  планови су наша визиија модерног, уређеног и лепшег Костолца, лепшег Костолца за нас, још више за нашу децу.

Да би смо могли да тражимо средства од Града Пожаревца или Републике  морамо да имамо спремне пројекте.

Тренутно радимо на  пројектној документацији за два пројекта.

Први пројекат је реконструкција и уређење пешачко бициклистичке стазе у градском парку. Самим пројектом отварамо могућност уређења старе пруге пешачко – бициклистичке стазе од Боже Димитријевића до саме Првомајске улице код школе.

Дужине стазе износи 410 метара, ширина 4.3 метра, а поред стазе биће постављено 20 парковских клупа. Планира се постављање 132 лед светиљке и 4 комплета столова за шах. У плану је и изградња још једне нове стазе, као и новог летњиковца. У слопу тога биће и павиљон са озвучењем за летњи музички програм. За наше најмлађе суграђане предвиђена је изградња још једног новог дечијег игралиште. Такође биће постављено wi fi дрво, као и систем за заливање за нове саднице.

Други велики пројекат је изградња затвореног базена иза спортске хале. Идеја затвореног базена дуга је 40 година, чак је и ископана рупа иза хале. Градска општина Костолац је покренула ту идеју и завршили смо  Урбанистички  пројекат. Пројекат предвиђа да се унутар комплекса изграде два базена.  Велики базен дубине 1.8 метара ће бити димензија 25 са 15 метара, док ће мали базен, дубине 0.5 метара бити димензија 8 са 5 метара.

У наредном периоду морамо да радимо још више, морамо да остваримо све зацртане циљеве, да постављамо нове, да наставимо добрим и сигурним путем, да крупним корацима идемо ка још успешнијој будућности, јер то грађани очекују од нас. Уз њихову пуну подршку наставићемо све оно што смо започели и отворити нека нова поглавља, нове пројекте, заједничким снагама исписаћемо нове странице у развоју наше општине.

Шта бисте поручили нашим суграђанима у Новој 2024. години?

Својим суграђанима честитам Нову годину, са жељом да у 2024. години остваримо све оно што смо започели претходних година. Наредне године очекује нас пуно лепих ствари, које ће унапредити живот свих нас. Радујем се свему ономе што нас чека и позивам вас да наставимо заједнички да градимо лепшу будућност!

Нека нам 2024. година буде година испуњена здрављем, срећом и благостањем“.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!