Модернизација диспечарског центра за пети јаловински систем: У корак с временом

Циљ је проширење надзорно-управљачког дела, побољшање даљинског управљања и унификација електроопреме са шестим БТО системом

Монтирање и повезивање дела опреме у сервер-сали за надзорно-управљачки центар петог БТО система су завршени. Опрема је постављена и повезана у сервер-сали, у којој је такође уграђена опрема за надзорно-управљачки центар шестог БТО система. Финализација свих радова и званично пуштање у рад новог, модернизованог контролног центра очекује се на крају ремонта петог БТО система.

За пројекат модернизације диспечерског центра, којим ће се унапредити даљинско управљање петим БТО системом, спроведене су две јавне набавке. Једна обухвата куповину електроопреме за ревитализацију контролног центра петог БТО система, а друга се односи на израду техничког пројекта и плана имплементације петог БТО система у нови диспечерски контролни центар.

− Циљ реализације пројекта је модернизација садашњег контролног центра, проширење надзорно-управљачког дела, побољшање форме даљинског управљања петог БТО система, унификација електроопреме са шестим БТО системом и унапређење техничких решења која подразумевају квалитетније апликативне софтвере за управљање радом система − рекао нам је Душан Николић, управник Сектора електроодржавања Површинског копа „Дрмно“.

Он посебно истиче да је за извођење овог великог захвата важна одговарајућа техничка документација, која треба да садржи структурни приказ распореда опреме, комуникационих мрежа и протокола. Такође, треба да постоји развијен систем управљања багером, одлагачем и транспортерима, као и потребна размена података. План је да све буде пропраћено системом видео-надзора и аудио-комуникацијом.

− Поред побољшања већ постојећег надзорно-управљачког система, биће развијена нова апликација СЦАДА за радну станицу багера и одлагача, што у досадашњој верзији није био случај. Такође, планирано је и прилагођавање софтвера у циљу функционисања надзора у контролном центру петог БТО система – објашњава Николић.

Он каже да ће се остали радови великог обима обављати директно на терену.

− Уградња нових ормана УПС-а (извори непрекидног напајања), монтажа камера за видео-надзор, опреме за радио-блокаду и повезивање по предвиђеној техничкој документацији обавиће се током планираног ремонта на петом БТО систему – каже Николић.

За монтажу опреме била је задужена фирма „ЕМП инжењеринг 2016“.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!