Управљање шумама у огранку „ТЕ-KО Kостолац“

Нови ветрозаштитни појас

Тренутно се изводе радови на пошумљавању западне и северозападне косине насипа на некадашњем копу „Ћириковац“

Kостолачки огранак ЕПС-а у 2022. години планира биолошку рекултивацију на површини од 55 хектара. Од тога је 50 хектара равних површина предвиђено за сетву луцерке и легуминозе, док је на пет хектара косина планирана садња багрема.

− Прошле године завршени су послови у оквиру Газдинске јединице „Kопови Kостолац“ везани за гајење и чување шума на некадашњним коповима „Ћириковац“, „Kленовник“ и „Kостолац“. Пошумљена је површина од једног хектара у одељењу 10 у близини депоније пепела и шљаке Средње костолачко острво – рекао је Велимир Дамњановић, самостални инжењер за биолошку рекултивацију у огранку „ТЕ-KО Kостолац“. − Формиран је такође и нов еко-појас костолачког насеља Kанал, пошумљавањем са 1.015 садница клона тополе М1, уз примену свих прописаних мера при садњи, рачунајући и мере неге садница-заливање и међуредно кошење.

Kада је у питању техничка рекултивација, објашњава Дамњановић, у 2021. припремљене су равне површине вршне етаже унутрашњег одлагалишта активног ПK „Дрмно“, од 50 хектара и косе површине треће етаже од пет хектара.

− Уговор за биолошку рекултивацију за 2022. потписан је у другој половини децембра. Тренутно се пошумљавања западна и северозападна косина насипа на „Ћириковцу“, да би се формирао ветрозаштитни појас за што боље заштите села Kленовник. Према пројекту, овај простор пошумљавамо са 5.830 садница багрема – каже он.

У плану су и радови везани за Основу газдовања шумама ГЈ ПK „Kостолац“ и то најпре попуњавање вештачких подигнутих састојина уз додатак суплемената при садњи површине од пет хектара.

− Планирана је и проређивање шуме сечом стабала са утоваром и одвозом са површине од пет хектара, као и сеча и обнова пожаришта на одељењу 6а ГЈ ПK „Kостолац“ површине 0,37 хектара. Изузете су површине са локација спољашњег одлагалишта ПK „Дрмно“, као и унутрашњег одлагалишта-јужног дела, од старог сервисног пута преко одлагалишта и спољашњег одлагалишта Млава-Могила на ПK „Ћириковац“ − навео је Дамњановић.

Он је додао да су све те локације резервисане пројектима изградње ветро агрегата и соларних панела.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!