Из Савеза друштава инжењера и техничара града Пожаревца: Стручна подршка локалној заједници

Новоизабрана председница Савеза је Тијана Перић, руководилац Сектора за ИМС у костолачком огранку ЕПС-а

Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца, као стручна организација, континуирано ради на решавању проблематике свих врста енергије, изради просторних планова, увођењу нових технологија, планирању комуналне инфраструктуре, као и на развоју пољопривредне производње и заштити животне средине.

На седници председништва СДИТ Пожаревац, Тијана Перић, дипломирани инжењер рударства и руководилац Сектора за ИМС у костолачком огранку ЕПС-а, изабрана је за председницу Савеза. Доскорашњи председник Милутин Станковић на тој функцији је био од 2012. године и остао је у саставу председништва. Тијана Перић је и председница Друштва рударске и геолошке струке Пожаревац, које је једно од угледних чланица СДИТ-а. Свих осам друштава је једногласно подржало предлог да она буде изабрана за председницу и очекује се да ће својим стручним знањем и искуством допринети наставку успешног рада Савеза у наредном периоду.

Савез инжењера и техничара Србије основан је 1868. године у Београду као Техничарска дружина. Данас ово најстарије струковно удружење у Србији има 43 чланице, а међу њима је и Савез друштава инжењера и техничара града Пожаревца (СДИТ). Организовано наступање техничке струке у општини Пожаревац појављује се 1954. године у Kостолцу, када је формирана Подружница инжењера и техничара рударске и геолошке струке. Године 1967. основана је Подружница електромашинских инжењера и техничара, а почетком седамдесетих и Друштво инжењера и техничара у Пожаревцу. У пракси је самостално деловање подружница и друштава показало организационе недостатке при разматрању и решавању појединих стручних питања. Зато је као логичан след догађаја 1979. године формиран Савез друштава инжењера и техничара, који данас, 42 године касније, има осам струковних друштава. СДИТ је добровољна, невладина, непрофитна, стручна организација на територији града Пожаревца и Браничевског округа.

У току 2021. године реализација планираних активности СДИТ Пожаревац прилагођена је епидемиолошким условима због пандемије коронавируса. Посебно запажене биле су две презентације и три саветовања. Половином октобра организовано је саветовање „Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“. У новембру су одржана још два саветовања – „Нови материјали и могућности њихове примене“ и „Савремене методе техничке дијагностике“. До краја 2021. године реализовано је још неколико струковних активности на теме, од којих су нарочито занимљиве „Четврта индустријска револуција“ и „Kорозија и заштита пољопривредних машина“.

− У 2022. години СДИТ Пожаревац и друштва у његовом саставу настављају редовне активности у домену стручних, научних и едукативних скупова, сарадњу с комплементарним струковним удружењима, привредним и осталим организацијама. Савез ће наставити издавачку делатност, као и уређење унутрашње организације и побољшање услова за рад − најавила је Тијана Перић.

Она је додала да ће се посебна пажња посветити омасовљавању чланства, нарочито са укључивањем младих стручњака из различитих области.

СДИТ Пожаревац планира да у току 2022. године самостално и у сарадњи с друштвима у свом саставу, као и у сарадњи с другим институцијама организује и учествује у раду стручних скупова значајних за чланство, али и за потребе града Пожаревца.

Друштва у саставу СДИТ Пожаревац

Савез друштва инжењера и техничара своје активности реализује кроз рад осам друштава: Друштво рудара и геолога, Друштво одржавалаца средстава рада, Друштво инжењера и техничара машинске, електро и саобраћајне струке, Друштво архитеката, грађевинаца и геодета, Друштво инжењера и техничара пољопривредне струке, Друштво хемичара, технолога и металурга, Друштво инжењера и техничара шумарске струке и Друштво за инфраструктуру града.

Инжењерска комора

Инжењерска комора Србије подржава константно усавршавање инжењера због стицања и одржавања лиценце, слично Лекарској комори. Вредно је истаћи да од септембра 2021. године сви стручни скупови које организује СДИТ Пожаревац доносе потребне бодове учесницима. На годишњем нивоу за одржавање лиценце потребно је сакупити 20 бодова. Аутори радова, који се представљају на овим .скуповима, добијају 10, а учесници по пет бодова.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!