Из ТЕ „Kостолац Б“

Стабилно у 2021.

Производња електричне енергије у термоелектранама тражи потпуну посвећеност свих запослених

Термоелектрана „Kостолац Б“ је савремено постројење које ради пројектованом снагом, а у наредном периоду добићемо и нови блок Б3, каже Зоран Вукчевић, водећи инжењер у сектору производње термоелектране „Kостолац Б“. − Наш главни задатак је производња електричне енергије и испоручивање енергетском систему, а наша обавеза је да реализујемо задати план. Што се тиче рада термоелектране, можемо рећи да је 2021. протекла у великој стабилности. У сваком тренутку смо се одазивали захтевима који су пристизали у оквиру наших радних задатака. Испуњавали смо све обавезе и можемо да будемо задовољни радом ТЕ „Kостолац Б“ током 2021. године.

Вукчевић истиче да се поузданост сложених система, као што је ова термоелектрана, остварује квалитетним и брижљиво планираним ремонтима.

− Након завршених ремонтних активности на термокапацитетима Б1 и Б2 у 2021, производња електричне енергије била је стабилна, уз текуће потешкоће, које су за ова постројења очекивана и решавају се у ходу. Овогодишњим ремонтом замењен је велики број цеви на кондензатору блока Б1, што је значајно утицало на стабилност постремонтног рада овог постројења. Ремонтима претходи увек пажљиво планирање, а након њиховог завршетка квалитет радова огледа се у производним резултатима, који су ове године на веома високом нивоу – објашњава он.

Процес производње електричне енергије у термоелектранама је, технички посматрано, комплексан и подразумева функционисање бројних производних сегмената.

− Процес почиње од довоза и испоруке угља, преко ложног уређаја и турбогенераторског постројења, а завршава се применом најновијих технолошких достигнућа имплементираних у овој термоелектрани, као што је систем за одсумпоравање димних гасова. Последњих година доста је учињено на подизању нивоа заштите средине – рекао је Вукчевић.

С обзиром на то да се производња електричне енергије одвија непрестано, рад се организује по сменама.

− Неопходно је имати поуздане раднике, јер сама природа посла захтева велику посвећеност и будно праћење бројних параметара. Рад у условима пандемије коронавируса био је отежан. Све превентивне мере смо поштовали у потпуности и све је било подређено избегавању беспотребног ризиковања, првенствено због чињенице да послове у производњи електричне енергије могу да обављају запослени с посебним обукама за ова радна места -наглашава он.

Вукчевић додаје да је природа посла таква да се мора регистровати и најмањи наговештај неправилног функционисања постројења.

− Тиме се осигурава да се потенцијални застоји у потпуности избегну или да се реше у најкраћем временском року. Хвала свим радницима јер су се одазивали увек када је требало, а њихов однос према послу је за свако поштовање. Њима је посао заиста друга кућа, а колектив има снагу породице – истиче он.

Вукчевић додаје да је процес селекције људи који дођу да раде на главним погонским позицијама изузетно строг.

− Они морају да прођу одређене видове обука и положе захтевне стручне испите. Такође, морају да прођу и кроз сам процес рада на постројењима да би могли да дођу до одређене позиције, где могу да примене сва претходно стечена знања и искуства. Одговорност је велика, треба повезати све кључне моменте у процесу производње, почев од допреме угља, преко главних погонских објеката, као и рад свих руковалаца који опслужују уређаје и постројење и који морају да имају веома специфична знања. То се односи на техничко-технолошку област, као и на област безбедности и здравља на раду. Производња електричне енергије у термоелектранама тражи потпуну посвећеност свих запослених, уз посебно темељно познавање кључних позиција – закључује Вукчевић.

Он додаје да се одговорност запослених посебно види у стресним околностима, као што је био крај 2021, када су производни погони радили стабилно и поуздано.

Поузданост

Дајемо максимум, имамо резултате и то су чињенице које треба да нас радују. Наравно, и у будућем периоду даваћемо све ?то је до нас да останемо синоним за поузданост, каже Зоран Вукчевић, који у костолачком огранку ЕПС-а ради од средине осамдесетих година, када је ТЕ „Kостолац Б“ био у фази изградње.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!