Систем менаџмента у огранку „ТЕ-KО Kостолац“: Спремни за екстерне провере

Од 6. до 8. октобра у огранку „ТЕ-KО Kостолац“ урађена је интерна провера Система менаџмента квалитетом (QМС). Политика квалитета је прикладна стратешком усмерењу огранка и доступна запосленима ради примене.

Подручје провере била је производња електричне енергије, топлотне енергије и угља у границама које су одређене локацијски и према процесима.

Циљ провере је био да се дође до информација о томе да ли је Систем менаџмента квалитетом (QMS) усаглашен са сопственим захтевима огранка за QMS и захтевима међународног стандарда ISO 9001:2015, као и да ли је ефективно примењен и одржаван. И све то у циљу доношења одлука и предузимања мера усмерених на конзистентно обезбеђивање производа и услуга који испуњавају захтеве корисника и применљивих закона и прописа, као и повећавања задовољства корисника ефективном применом система.

Провера је спроведена према SRPS ISO 19011:2018 -Упутства за проверавање система менаџмента, методом случајног узорка, разговором са запосленима, посматрањем поступака на локацији, контролом документације.

Захтев ЈП ЕПС за прелазак на беспапирно пословање применом апликације“faDoc“ условио је потребу да се све процедуре ИМС делимично структурно измене и потпишу квалификованим електронским потписом, укључујући и бројне друге документе који проистичу из процедура где је то применљиво и адекватно. То је уједно и прилика да се успостављене процедуре детаљно и критички преиспитају у питању садржаја и усклађености с радном праксом, с обзиром на то да су сви проверавачки тимови утврдили одређена одступања. За реализацију овог захтева потребни су дуже време, тимски рад и пажња, па је неопходно направити план ажурирања докумената ИМС у циљу усклађивања са захтевом ЈП ЕПС за прелазак на беспапирно пословање применом апликације „faDoc“ како би се утврдили приоритети и пратио статус реализације.

Тим за проверу је, такође, закључио да је потребно да руководство костолачког огранка ЕПС-а овај извештај преиспита и донесе адекватне одлуке и мере, с циљем да се отклоне узроци и неусаглашености, као и да се ураде корекције. Након тога, огранак „ТЕ-KО Kостолац“ биће спреман за ресертификациону проверу (QMS) у новембру.

Интерна провера Система менаџмента енергијом (EnMS) спроведена је у костолачком огранку ЕПС-а од 11. до 15. октобра. Циљ ове провере је био да пружи информације руководству о томе да ли стандард EnMS побољшава енергетску перформансу. Утврђено је да је стандард усаглашен са сопственим захтевима огранка за EnMS и енергетском политиком, циљевима и посебним енергетским циљевима које је успоставио огранак. Такође је усклађен са захтевима стандарда SRPS EN ISO 50001:2018 и ефективно је примењен и одржаван у огранку „ТЕ-KО Kостолац“.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!