Жељко Илић, директор ТЕ „Kостолац Б“: Постројење за одсумпоравање остварује просечно око 700h рада месечно са емисијама SO2 испод 200mg/Nm3

Постројење за одсумпоравање димних гасова у ТЕ „Костолац“ је први систем за одсумпоравање у Србији који је у функцији, и почело је са пробним радом 23. октобра 2020. године. Откад је пуштено у рад, постројење за одсумпоравање димних гасова постиже задате граничне вредности емисија.

Постројење за одсумпоравање је на основу пројектне документације кинеске компаније ЦМЕК, грађевинских дозвола и студија за заштиту животне средине изграђено у периоду од 2015. до почетка 2017. године. Након спроведених пројектних радова и уградње опреме приступило се мерењу перформанси односно гаранцијским испитивањима одсумпоравања блокова Б1 и Б2, акон чега је доказано да је емисија сумпорних оксида испод 200 милиграма по кубном метру. Вредност инвестиције је 130,5 милиона долара.

Тренутно је ово постројење у режиму пробног рада, како налаже Закон о планирању и изградњи, након чега ће уследити и финални корак, односно добијање употребне дозволе за рад.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је image-39.png

Постројење за одсумпоравање користи методу влажног кречњака, на основу које се кречњачка суспензија у апсорберима распршује и доводи у контакт са димним гасовима, где се процесом апсорпције уклања SО2  из димног гаса. Резултат реакције је формирање гипса, који се отпрема на депонију гипса или се испоручује на тржиште као одлична сировина за грађевинарство.

У 2020. години постројење је радило 1410 радних сати и просек емисије сумпорних оксида је био око 200mg/Nm3, када је примат био стабилан рад система и провера поузданости опреме. Иначе постројење за одсумпоравање је током свог рада успевало без већих технолошких захтева да смањи емисију сумпорних оксида и испод 150mg/Nm3, као и емисију прашкастих материја испод 20mg/Nm3. То је одличан резултат, имајући у виду да костолачки угаљ садржи у себи доста сумпора, рекао је Жељко Илић, директор ТЕ „Kостолац Б“.

Од 2021. године постројење за одсумпоравање је у сталном раду, односно остварује просечно око 700h рада месечно са емисијама SO2 испод 200mg/Nm3. То значи да је на годишњем нивоу смањена емисија сумпорних оксида са 95.000 тона на свега око 4000 тона SО2, што је ЕПС-у донело драстично смањење такси које се плаћају за те емисије. Постројење је урађено по свим европским стандардима и има све потребне сагласности Министарства заштите животне средине.

Отпадни гасови након одсумпоравања испуштају се искључиво путем новосаграђеног димњака са постављеним уређајем за континуално мерење емисија за које ТЕ „Костолац Б“ има сагласност Министарства за самостално мерење емисија.

Наша електрана добила је сагласност Министарства за континуално мерење емиија за све загађујуће материје за које је прописано. Ми редовно вршимо испитивања исправности свих аутоматских мерних уређаја (AST) и вршимо редовно калибрацију аутоматског мерног система у складу са процедуром обезбеђења поверења нивоа 2(QAL2), рекао је Илић и додао да се подаци достављају у национални регистар на крају године, када се обавештава и локална самоуправа и агенција ЗЖС квартално, а свакодневно формирају извештаји унутар куће.

Постројење за одсумпоравање и друге мере за смањење емисија у ваздух гарантују трајност и опстанак термоелектрана и целог енергетског система Србије, јер обезбеђују савремени начин рада термо постројења у којима се производи око 70 одсто српске електричне енергије.

За грађане и привреду је важан и економски аспект оваквих пројеката, јер се њиховом реализацијом обезбеђује будућност ЕПС-а, а тиме и сигурност и стабилност нашег енергетског система, који је у значајној мери ослоњен на коришћење угља као енергента.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!