Стално унапређење аутоматског управљања производњом у термоелектранама

Ослонац на домаћу памет

Модернизација у раду Службе за управљање, сигнализацију и рачунаре у ТЕ „Kостолац Б“

У последњих десет година у костолачким термоелектранама урађено је неколико десетина пројеката аутоматске контроле и управљања процесом производње, што је битно утицало на стабилност производног процеса. Жељко Илић, директор ТЕ „Kостолац Б“, истиче да се данас с правом може рећи да у термоелектрани „Kостолац Б“ на оба блока раде паметни софтвери, који помажу запосленима у вођењу процеса производње. Аутоматско праћење и управљање је сада нераскидиви део нових технолошких могућности, али и економичности и енергетске ефикасности на оба блока. Посебно је до изражаја дошла имплементација пројеката у последњих пет година.

Један од најважнијих послова било је спровођење пројекта миграција управљачког система на Б2. Пројекат је реализован у току 2019. године. Пребачен је софтвер са верзије VIW 9000 на верзију VIEW 4. У складу с овим, измењен је и хардвер. Реализација тог пројекта омогућава једноставнију и бржу дијагностику уређаја и симулацију када дође до квара на мерењима, вентилима и клапнама. Радови су поверени предузећу „ИМП Аутоматика“ из Београда, које је тај посао урадило веома добро и то је практично домаћа памет у служби производње електричне енергије код нас − каже Илић.

Он додаје и да је урађен важан пројекат на модернизацији управљања на бунарима сирове воде.

− Пројекат је реализован у току 2018. и 2019. године. Урађено је управљање радом бунарских пумпи преко фреквентних регулатора, а уграђено је аналогно мерење нивоа и протока за сваки бунар појединачно. На тај начин оптимизован је рад система бунара за производњу сирове техничке воде. И овај посао је изводила домаћа фирма, „Информатика“ из Београда. Овде се ради о надоградњи и усавршавању старих технолошких линија и делова постројења. Планирамо да наставимо са значајним улагањима у аутоматске процесе контроле и управљања, да не говорим о томе да су нова постројења већ самим пројектима потпуно аутоматизована − каже Илић.

Од нових постројења која су аутоматизована то су пре свега систем за одшљакивање и отпепељивање, систем за одсумпоравање димних гасова, електрофилтерска постројења, а таква ће бити и нова фабрика за пречишћавање отпадних вода.

Већа ефикасност

Аутоматизована су и сва мерења за мониторинг заштите животне средине, која обезбеђују већу ефикасност и управљање процесом производње, што ову термоелектрану сврстава у модерна постројења у нашој земљи, наводи Илић.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!