Сектор за информационе системе: Увек на висини задатка

Реализовани су заједнички пројекти са колегама из осталих делова ЈП ЕПС-а, који су омогућили олакшану комуникацију на даљину и могућност обављања пословних процеса на раду од куће услед пандемије вируса короне

Значајну улогу у функционисању рударског и термо сектора има Сектор за информационе системе, а у наредном периоду та улога биће још већа. У току су велики централизовани пројекти који треба да заокруже све захтеве поменутих сектора, у којима и запослени у овом сектору имају своје улоге, истакао је Марко Грујућ, руководилац Сектора за ИС.

Марко Грујућ, руководилац Сектора за ИС

Информационе и комуникационе технолошке потребе у доба великих изазова за нашу фирму, а услед глобалне кризе изазване COVID-19, су изузетно велике и без алтернативе за свакодневно неометано
пословање. Управо сада се може измерити наш марљиви рад у претходном периоду на интеграцији инфраструктуре и сервиса за
обављање пословних процеса. Пре свега то се односи на заједничке пројекте са колегама из осталих делова ЈП ЕПС, који су омогућили
олакшану комуникацију на даљину и могућност обављања пословних процеса на раду од куће. За потребе Огранка „ТЕ-КО Костолац”, наши запослени су имали значајну улогу у пројектима који се односе на изградњу блока Б3, односно одређених припремних радова.
План је да се настави са модернизацијом одређених система, пре свега оних који се тичу техничке безбедности.

Уз помоћ колега из Сектора за ризике, у току је поступак измештања мониторинг центра на локацију која има квалитетније услове за запослене и верујем још продуктивнији рад.
Сектор је подељен у три службе, и то: Служба за одржавање и развој апликативног софтвера, Служба за одржавање системског софтвера, хардвера, рачунарске мреже и интернет сервиса, Служба за
телекомуникације.

Све службе имају своје ИМС процедуре које запосленима у огранку дају јасне смернице на који начин могу да се обрате Сектору за отклањање проблема.
И поред учествовања у реализацији различитих пројеката, највише ангажовање изискује свакодневно редовно одржавање опреме.

Олакшана комуникација на даљину и рад од куће

Брига о инфраструктури

Информациони и комуникациони системи у нашем огранку су комплексни и захтевају пажњу зарад квалитетног и неометаног
функционисања. Наши запослени свакодневно решавају више радних налога отворених на основу захтева корисника рачунарских радних станица за разноврсне интервенције, рекао је Марко Грујић.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!