Крстаноски о другом ребалансу буџета: Капитални трансфер износи 122.925.012,00 динара

Након одржане 15. редовне седнице Скупштине, одржана је конференција за медије на којој се обратио председник Градске општине Костолац, Серџо Крстаноски.

Ребалансом 2 буџета, планирани су укупни приходи и примања у износу од 307.728.083,00 динара и расходи и издаци планирани су у износу од 315.754.461,00 динара, што значи да је планиран буџетски дефицит у износу од 8.026.378,00 динара.  Укупан капитални трансфер у буџету Градске општине Костолац након  усвајања Ребаланса 2, износи 122.925.012,00 динара.

 

 

Према речима председника Градске општине Костолац Серџа Крстаноског овим ребалансом додатна средства одобрена су у износу од 11.780.000,00 динара и то за дотације кудовима 2.700.000,00 динара, за дотације спортским организацијама 7.000.000,00 динара, за дотације верским заједницама 2.000.000,00 динара и 80.000,00 за израду пројекта измене режима саобраћаја у улици Боже Димитријевића (промена у паркирања возила и размештање паркинг места за такси возила). Овим ребаланссом је извршена и пренамена средстава у укупном износу од 11.123.720,00 динара и то са пројекта „Реконструкција и адаптација топлификационе мреже за село Костолац – проширење северни и јужни крак” на пројекат „ Реконструкција  и адаптација топлификационе мреже за Село Костолац – проширење на језеро”. Такође овим ребалансом извршен је и повраћај средстава у укупном износу од 19.422.009,00 динара. Ради се о повраћају у Буџетски фонд за заштиту животне средине, за пројекте који су завршени, као и за пројекте за чију су реализацију закључени уговори. На првом месту, уштеда од преко 15 милиона је била на јавној набавци „Замена реконструкција и формирање новог дрвореда на територији Градске општине Костолац“, али и на многим другим капиталним пројектима, који су реализовани у току године, а који се односе на ширење топлификационе мреже, изградњу фекалне канализације и израду пројектне документације.

Укључени су и трансфери од других нивоа власти, а то су средства у износу од 1.005.8623,80 динара, то су приходи од Националне службе за запошљавање за спровођење јавног рада и увећана су средства на основу закључених уговора о донацијама.

Према речима Крстаноског реализација буџета у 2019 години биће око 80% што ће бити највећа реализацију од када је формирана Градска општина.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!