Одржана двадесет трећа редовна седница Већа Градске општине Костолац

Двадесет трећа редовна седница Већа Градске општине Костолац,  одржана је у понедељак, 24. јуна, на којој су већници између осталог разматрали нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Костолац за 2018. годину и предлог Одлуке о прихватању предлога за промену Статута Градске општине Костолац.

Нацрт Одлуке о завршном рачуну Градске општине Костолац за 2018. годину, достављен је Градском Већу града Пожаревца ради давања претходне сагласности и Скупштини Градске општине Костолац на усвајање.

Чланови Већа су разматрали су и предлог за измену Плана јавних набавки Управе Градске општине Костолац за 2019. годину, али и предлог Одлуке о покретању поступка јaвне набавке регулационих вентила за хидрауличко балансирање цевне мреже за топловод.

На седници Већа донет је и Закључак, којим се прихвата захтев Установе Центар за културу „Костолац“, за одређивање локације за доделу површина јавне намене за продају производа регистрованих занатских и трговинских радњи, произвођача сувенира и рукотворина организованих у регистрована  удружењa  грађана у оквиру Костолачког културног лета 2019. године. Закључак са захтевом прослеђен је Градском већу Града Пожаревца ради давања сагласности и одређивања услова за доделу површина јавне намене.

Због великог обима посла које обавља Радно тело за праћење реализације инвестиционих и текућих послова, неопходно је било да се у исто именује још један члан који ће стручним знањем унапредити рад истог. Сходно наведеном, Веће Градске општине Костолац је донело и Закључак, у коме се прихвата предлог да се у поменуто радно тело као члан именује Предраг Ђуровић, дипл. инж. ел. тех.

 

 

Веће Градске општине Костолац размотрило је и коначну листу за доделу средстава за пројекте/програме цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Градске општине Костолац у 2019. години, те донело следећи Закључак, којим се додељују средства у виду дотације верским заједницама и то: Црквеној општини Новокостолачкој  град Костолац, за програм/пројекат под називом: Осликавање северног дела храма на полукалоти изнад проскомидије у износу од 50.000,00 динара и Одбор исламске заједнице Костолац, за програм/пројекат под називом Уређење молитвеног дома у Костолцу у улици Десанке Максимовић бб,у Костолцу, у износу од 100.000,00 динара.

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!