Припреме за усвајање новог БЗР стандарда: Побољшање услова рада

Завршена обука запослених из свих огранака ЕПС-а за примену стандарда ИСО 45001:2018

Управа ЈП ЕПС и Сектор за ИМС огранка „ТЕ-KО Kостолац” организовали су у Kостолцу 14. и 15. марта обуку за 32 запослена из организационих целина Интегрисаног система менаџмента и Безбедности и здравља на раду из свих огранака ЕПС-а. Циљ обуке била је припрема за миграцију са досадашњег стандарда ОХСАС 18001:2007 на нови стандард за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду – ИСО 45001:2018.

Сврха новог стандарда је да организацијама омогући да пруже безбедно и здраво радно место, да се спрече повреде или нарушавање здравља у вези са радом, као и да се проактивно побољшавају перформансе безбедности и здравља на раду. Нови стандард ИСО 45001:2018 требало би да помогне организацијама у побољшавању безбедности, смањењу ризика на радном месту и стварању безбеднијих услова рада – рекла је Тијана Перић, руководилац Сектора за интегрисани систем менаџмента у костолачком огранку ЕПС-а.

Она је навела да се велики губици одражавају на економију, али и саме запослене због раног пензионисања, изгубљених дана због боловања или одштетних премија.

 

 

Међународна организација за стандардизацију 2018. године покренула је развој новог стандарда због статистичких података којима се располаже. Више од 6.300 људи у свету дневно изгуби живот у акцидентима или од обољења узрокованих радом − рекла је Перићева.

Она је истакла да се Сектор за ИМС костолачког огранка ЕПС-а интензивно припрема за имплементацију новог стандарда.

Kада је Међународна организација за стандардизацију објавила нови стандард ИСО 45001:2018, Институт за стандардизацију Републике Србије почео је активности на његовој имплементацији.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!