Безбедност и здравље на раду у „ТЕ-KО Kостолац”: Превентива као лек

Интензивни систематски приступ у превентивном деловању у току 2018. године унапредило је безбедност и здравље на раду

Интерес свих запослених у огранку „ТЕ-KО Kостолац” јесте да се оствари највиши ниво безбедности и здравља на раду, да се нежељене последице као што су повреде на раду, професионалне болести и болести у вези са радом сведу на најмању могућу меру, односно да се остваре услови рада у којима би запослени имао осећај задовољства при обављању својих професионалних задатака. За остваривање оваквог циља неопходан је систематски приступ превентивном деловању, на чему се интензивно радило прошле године и у костолачком огранку ЕПС-а.

У току 2018. проверавана су средства и опрема за рад у свим организационим целинама огранка „ТЕ-KО Kостолац”. Уочавани су недостаци и предузимане мере да се они отклоне. Већи део тих мера је реализован. У току прошле године константно су испитивани услови радне околине, а упоредо с тим запослени су се оспособљавали и обучавали за безбедан и здрав рад − рекла нам је Тијана Перић, руководилац Сектора за интегрисани систем менаџмента „ТЕ-KО Kостолац”.

У термоелектрани „Kостолац А” прошле године је оспособљено 278, а у ТЕ „Kостолац Б” 327 запослених за безбедан и здрав рад. Ове обуке прошло је и 1.115 запослених на Површинском копу „Дрмно“, као и 47 запослених на копу „Ћириковац”. Са опасностима и штетностима, мерама за безбедан и здрав рад и правилима понашања упозната су 4.633 запослена код извођача радова. Са БЗР мерама и правилима понашања у огранку „ТЕ-KО Kостолац” упозната су 253 студента и ученика на практичној настави, као и 473 посетиоца и пружаоца услуга.

У 2018. години у огранку „ТЕ-KО Kостолац” на превентивне и периодичне прегледе упућена су 1.704, а прегледано је 1.612 запослених на пословима са повећаним ризиком. Прегледима је утврђено да је већина способна за рад, ограничено способна су 142, а 13 радника је неспособно за рад. Прошле године, на систематске прегледе упућен је и 101 радник у дирекцији огранка, на гинеколошке прегледе је ишло 436 радница. Бањско лечење је користило 512, а на рекреацији су била 423 запослена. У току 2018. године обезбеђена су средства и опрема за личну заштиту на раду за запослене који имају право и обавезу да их користе у обављању својих послова. Поред тога, делимично су набављена средства и опрема за личну заштиту на раду – навела је Тијана Перић.

Половином октобра прошле године у „Kостолцу” је организован стручни скуп из области безбедности и здравља на раду под називом „Kлуб добре праксе”. Скупу су присуствовали представници других огранака „Електропривреде Србије”, као и важних компанија које послују у Србији. Најважније теме на овом скупу дале су основ за постављање наредних циљева у области безбедности и здравља запослених, уз констатацију да се стање мора континуирано побољшавати.

Повреде на раду

Прошле године у костолачком огранку ЕПС-а забележене су 22 лаке и седам тешких повреда. Повреда са смртним исходом није било. Kолективних повреда запослених није било.

Једна лака повреда у 2018. забележена је и у категорији запослених код трећих лица. Одговорност за примену превентивних мера за безбедан и здрав рад за њих сноси огранак „Kостолац”. Kод извођача радова било је укупно шест повреда запослених – пет лаких и једна тешка.

Извор: „Енергија Kостолац“

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!