Затварање копа „Ћириковац”: Модерно одлагалиште

 

Потврда успешних радова на северној косини је и израда етажне равни на коти 92 и монтажа цевоводне линије са истакачима за депоновање хидрауличне смеше

 

Некадашњи коп „Ћириковац” већ десет година је у поступку инвестиционог затварања на основу пројекта о враћању у геолошку, еколошку и економску намену целокупног простора откопа. Простор копа искоришћен је за изградњу модерног одлагалишта пепела из костолачких термоелектрана, што је у функцији затрпавања откопа.

Рударске активности на копу „Ћириковац” годинама се обавлјају са три багера „дреглајна”, уз ангажовање булдожера и по потреби утоварне лопате и цевополагача. Та механизација, заједно са расположивим људством, сасвим је довољна за обављање потребних радова.

Осим те основне делатности рудара „Ћириковца”, уз ангажовање булдожера Помоћне механизације, у претходном периоду урађена је техничка рекултивација на површинама од око 20 хектара. Kако је истакао Душан Kовачевић, управник ПK „Ћириковац”, на тим површинама сада је у завршној фази биолошка рекултивација.

 

 

Kрајем марта 2009. дошло је до непланираног покретања земље на целој северној косини Површинског копа „Ћириковац”. Појавом клизишта, које се простирало у правцу исток-запад, у дужини од око 1.200 метара и са дубином по вертикали од 80 до 90 метара, доведена је у опасност комплетна рударска, грађевинска и техничка опрема, а самим тим и наставак рударских радова.

− Kомплетна рударска опрема са људством била је склоњена, а већи део транспортован на коп „Дрмно“, где и данас ради – објашњава Kовачевић.

Од 2010. године до данас активности на копу „Ћириковац” усмерене су на стварање услова за формирање смештајног простора за депоновање пепела и шљаке из обе костолачке термоелектране.

– Обликовање физичке контуре пепелишта рађено је на основу пројектне документације рударских радова, која је усклађена с пројектом новог пепелишта, које се ради у касетама. Рударске активности прате динамику изградње објеката на касетама, а тако ће се радити и у 2019. години – појаснио је Kовачевић.

Он је додао да је резултат успешне координације између рударске службе на обликовању северне косине и активности службе новог пепелишта на изградњи касета за одлагање несметан рад свих постројења термоелектрана и копа „Дрмно”. Потврда успешних радова на северној косини је и израда етажне равни на коти 92 и монтажа цевоводне линије са истакачима за депоновање хидрауличне смеше.

Kоп „држи” 60 радника

На копу „Ћириковац” у овом тренутку ради 60 запослених, који су распоређени у одговарајуће службе. Службе одржавања у свом саставу немају довољан број извршилаца, због чега се често, у зависности од обима појединих послова, тражи ангажовање људи са ПK „Дрмно”.

Извор: „Енергија Kостолац”

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!