ЕПС на конференцији „Свет у 2019”: Инвестиције и развој услов за лидерство

Угаљ ће у наредних 15 година бити доминантан извор енергије у Србији због потенцијала и ресурса који овде постоје

Интензивне промене у енергетском сектору у претходном периоду дефинисале су данашње услове пословања енергетских компанија. Тржишне реформе, много строжи захтеви заштите животне средине и технолошке иновације довели су до трансформације из једног релативно једноставног система, у коме је био јасно дефинисан проток енергије с једне и новца с друге стране, у знатно компликованији систем са великим бројем нових услуга и нових учесника на тржишту. Те промене су много израженије у оквиру Европске уније, али се преко Енергетске заједнице преносе и на тржишта у региону, па и на „Електропривреду Србије”. Зато је ЕПС посвећен прилагођавању захтевима које међународна легислатива поставља пред Србију, поручио је Александар Јаковљевић, директор Сектора за стратегију ЈП ЕПС, на конференцији „Свет у 2019”, одржаној у Дому Народне скупштине Републике Србије.

 

 

Биће потребне знатне инвестиције у наредном периоду. ЕПС предвиђа улагања од 4,9 милијарди евра до 2027, која се односе на све сегменте пословaња. ЕПС је фокусиран на одржавање достигнутих технолошких параметара, модернизацију дистрибутивне мреже и континуирано унапређење оперативне ефикасности, а све у циљу одржања финансијске стабилности и подизања профитабилности. Такво пословање створиће услове за градњу нових производних објеката и развој нових пословних могућности. Планом су предвиђене и активности које су усмерене на задовољење еколошких захтева и обезбеђење услова за даље несметано функционисање основних делатности у оквиру система ЕПС-а. Искуства других држава су нам веома важна. Наравно, само под условом да добра решења прилагодимо нашим условима и потребама – рекао је Јаковљевић.

Он је поручио да ће угаљ у наредном периоду остати доминантан извор енергије у Србији због потенцијала и ресурса који овде постоје, посебно имајући у виду да је и на нивоу Европе употреба лигнита за производњу струје остала непромењена, иако постоји истовремено повећање употребе ОИЕ. Иако потенцијали за производњу електричне енергије из ОИЕ у Србији не могу да надоместе производњу из угља, извесно ће доћи до повећања њиховог удела, само је питање на који начин, у ком обиму и којом динамиком.

Када је реч о трендовима у наредним годинама, истиче да се очекују интензивнијe промене у дистрибутивном сектору и на нивоу Европе.

Сегмент дистрибуције и снабдевање претрпели су најмање промене у претходном периоду. Прилагођавање новим захтевима ЕУ и тржишту изискиваће промене. То условљавају и технолошки напредак, интензивни развој дистрибуиране производње, као и појава нових врста купаца са захтевима за нове услуге – додао је Јаковљевић.

Регион у заостатку

Енергетски интензитет у региону је висок у односу на западну Европу, што значи да се троши више електричне енергије да би се нешто произвело. То је условљено старим постројењима, технологијама и производним процесима. Када је у питању енергетска ефикасност, постоји знатан потенцијал за унапређење у свим сегментима потрошње широм региона.

 Извор: ЕПС Енергија

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!