Veće Gradske opštine Kostolac usvojilo predlog budžeta za 2019. godinu

Članovi Veća Gradske opštine Kostolac, u četvrtak, 20. decembra 2018. godine usvojili su predlog Odluke o budžetu za narednu godinu. Sednicom Veća predsedavao je predsedik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski koji je rekao da je budžet u odnosu na 2018. godinu uvećan za 15 % i iznosi 292.507.814,00 dinara.

 

Prema rečima Zdenke Radosavljević, višeg stručnog saradnika na poslovima izvršenja budžeta prihodi po osnovu tekućih transfera od drugih nivoa vlasti u korist opštine planirani su u iznosu od 151.207.595,00 dinara i učestvuju u ukupnim prihodima sa 51,7%. Ostatak programiranih prihoda i primanja čini kapitalni transfer iz Grada i iznosi 141.300.219,00 dinara ili 48,3%. Što se rashoda i izdataka tiče rashodi za zaposlene iznose 33.926.404,00 dinara, 11,6%. Rashodi za korišćenje roba i usluga učestvuju sa 29,5%, zatim donacije i transferi iznose 1,4%. Za učeničke nagrade biće izdvojeno 210.000,00 dinara. Administrativni transfer budžeta iznosiće 2 miliona dinara, a ostali rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 24.875.000,00 dinara sa učešćem od 8,5% od ukupnih rashoda, pri čemu najveće učešće imaju dotacije nevladinim organizacijama, za kuluru, sport, verske i socio – humanitarne organizacije.

Od kapitalnih investicija predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski je izdvojio rušenje i uklanjanje nadvožnjaka. Sredstva su odobrena i u 2019. godini očekuje se realizacija ovog veoma važnog projekta što će doprineti bezbednom odvijanju saobraćaja. Od 1. januara Centar za kulturu Kostolac dobiće na upravljanje sportske objekte uključujući stadion, Dom omladine, Sportsku halu i plažu „Topoljar“, tačnije objekti će biti predati Gradu Požarevcu na korišćenje, a grad će predati Centru za kulturu „Kostolac” na upravljanje. S tim u vezi za održavanje tih objekata, što podrazumeva i plate radnika budžetom su predviđena sredstva u iznosu od 30 miliona dinara i još dodatnih 10 miliona za ostalu sportsku infrastrukturu, najviše za Sportsku halu i za uređenje terena sa veštačkom travom.

Za 2019. godinu planirana je pokrivenost svih ulica vodovodnom i kanalizacionom mrežom na teritoriji Gradske opštine kostolac. Planira se da se 17 ulica priključi na kanalizaciju, a dobijena su i sredstva za dve crpne stanice u Partizanskoj ulici i na Kanalu. Za asfaltiranje i rekonstrukciju ulica na teritoriji kostolačke opštine, Grad Požarevac će izdvojiti čak 52 miliona dinara, što će u velikoj meri doprineti  poboljšanju putne i ukupne infrastrukture.

Dnevni red sa trinaeste redovne sednice Veća Gradske opštine Kostolac možete pogledati OVDE.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!