Održana radionica  „Diskriminacija i mehanizmi za borbu protiv nasilja”

 

Povodom obeležavanja 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, u Kancelariji za romska pitanja, održana je radionica pod nazivom „Diskriminacija i mehanizmi za borbu protiv nasilja”.

Organizatori radionice su Romsko udruženje žena „RUŽ” Braničevskog okruga i Udruženje Romkinja „KHAM” iz Malog Crnića. Radionica je održana u cilju  sagledavanja stepena poštovanja i zaštite ljudskih prava i sloboda.

 

 

Pored organizatora učešće u radionici uzeli su predstavnici Gradske opštine Kostolac, Osnovne škole „Jovan Cvijić” Kostolac, Centra za socijalni rad, Udruženja penzionera Kostolac, Doma zdravlja i brojni građani.

Predsednica Romskog udruženje žena „RUŽ” Braničevskog okruga, Radojka Morina, podsetila je prisutne na važnost obeležavanja 10. decembra. „Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja prema ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Današnji skup predstavlja priliku da se jasno pošalje poruka o važnosti i značaju svakog vida borbe protiv deskriminacije i nasilja kako bi svaki građanin i građanka imali ista prava i jednake šanse za život“rekla je predsednica udruženja Radojka Morina.

Pomoćnik predsednika Gradske opštine Kostolac, Bajram Morina je istakao da cilj radionice da se javnost upozna sa svim problemima sa kojim se građani suočavaju. Smatram da je veoma važno da se institucije, naročito donosioci odluka podsete svojih odgovornosti i obaveza koje imaju. Ovo je sigurno jedan od načina da se ukaže na bitne probleme u društvu. On je podsetio da je lokalna samouprava u prethodnom periodu dosta radila na poboljšanju položaja Roma, posebno u oblasti obrazovanja i oblasti unapređenja stambenih uslova u romskim naseljima” – rekao je Morina.

Katarina Mutatović predsednica Udruženja Romkinja „KHAM”govorila je o diskriminaciji Romkinja u okviru porodice. „Romkinje se suočavaju sa ozbiljnim problemima vezanim za njihov status u društvu, kao i domaće, odnosno porodično okruženje, jer mnogim Romkinjama muževi ne dozvoljavaju da rade, jer smatraju da je ženi mesto u kući. Romkinje to isključuje iz svakodnevnice života i one postaju robovi svojih partnera, jer im je uskraćen izlazak, željeni stil oblačenja i učešće u društvenom životu” – dodala je predsednica Udruženja Romkinja „KHAM”.

 

 

Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava je počelo 1950. godine, dve godine nakon što je je 10. decembra 1948. u UN potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. U toj deklaraciji je istaknuto da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. U okviru Saveta Evrope 1950. doneta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!