Podmladak PK „Drmno“ o radnim i stručnim izazovima: Mašine su važne, ali lјudi ostvaruju rezultat

 

Starosna struktura zaposlenih na kopu „Drmno“ jeste nepovolјna, ali dolaze i mladi kadrovi koji su rešeni da s vremenom preuzmu odgovornost

 

 

Mnoga istraživanja pokazala su da je „Elektroprivreda Srbije“ jedan od najpoželјijih poslodavaca u zemlјi. Raditi u jednom ovako velikom i složenom sistemu kao što je EPS jeste čast, ali i velika odgovornost. Pred zaposlenima, posebno u proizvodnim delovima EPS-a, mnogo je profesionalnih izazova. Posao traži punu posvećenost, stručnost i požrtvovanje, posebno u rudarskom sektoru, gde se proizvodni proces odvija pod otvorenim nebom u svim vremenskim uslovima. Objektivno, starosna struktura zaposlenih na Površinskom kopu „Drmno“ jeste nepovolјna, ali dolaze i mladi kadrovi koji su rešeni da s vremenom preuzmu odgovornost od starijih kolega.

 

Jedan od njih je Dušan Stević, master inženjer rudarstva, koji ima četiri godine radnog iskustva i najmlađi je inženjer smene na PK „Drmno“.

 

Tokom školovanja imali smo praksu i bio sam upoznat s radom na površinskim kopovima. Ali tek kada sam počeo da radim i kada sam se popeo na moćne rudarske mašine, shvatio sam da rudarskom poslu čovek mora biti potpuno posvećen i da ga voli. Za ovo vreme bilo je lepih i stresnih trenutaka, jer je kop „živ“, svakog dana se nešto dešava. Mora da se vodi računa o mašinama, lјudima i proizvodnji. Da bismo ostvarili planirane zadatke, jasno je da moramo da funkcionišemo kao porodica, da se uzajamno pomažemo i komuniciramo. Mašine jesu važne kao sredstvo za rad, ali lјudi i timski rad donose rezultat – poručuje Stević.

Kažu da mu mladost pomaže u radu napolјu.

 

Teško je raditi u svim vremenskim uslovima, ali ja volim radne izazove i posao koji radim. EPS omogućava i stručno usavršavanje. Do sada sam imao prilike da idem na nekoliko simpozijuma o rudarstvu, tako i da na ovaj način kompanija podstiče mlade da napreduju, stiču nova saznanja i proširuju svoje vidike u svakom smislu te reči – kaže Stević.

 

Draško Mikić, inženjer za elektrotehniku, ima radnog iskustva u struci, ali je na PK „Drmno“ tek šest meseci. O radu na kopu slušao je od oca, ali tek kada je počeo da radi u elektroslužbi, mogao je jasnije da sagleda šta to znači.

 

Oduševlјen sam kako je organizovan sistem rada u službi u kojoj radim i načinom na koji su me starije kolege prihvatile. Ono što me je potpuno fasciniralo jeste oprema i činjenica da se ulaže u savremenu elektroopremu, kao i da kop „Drmno“ ide u korak s vremenom. U principu, dobro sam se snašao i uklopio u timski rad. Moje je da slušam starije kolege i da radim i nema problema. Ovde se brine o kadrovima, njihovim pravima i stalno se insistira na poštovanju procedura i svih drugih mera iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu. Uslovi rada jesu otežani, ali ja svoju budućnost vidim na kopu – rekao je Mikić.

 

 

Tomislav Nestorović, diplomirani inženjer rudarstva, ima šest godina radnog iskustva na Površinskom kopu „Drmno“ i najmlađi je šef na nekom od rudarskih sistema za površinsku eksploataciju uglјa. Konkretno, obavlјa posao šefa BTD, odnosno uglјenog sistema na kopu.

 

Svako može da vam prenosi svoja iskustva i saznanja o radu na kopu, ali sve dok čovek sam ne oseti rudarski hleb, ne može da ima potpunu predstavu o rudarskom zanimanju. Prvi put kada sam prišao bageru SRs 2000 prosto sam se zaledio. S vremenom, uz pomoć kolega, stvari postaju jasnije i čovek dobije samopouzdanje. Objektivno, jeste teško i naporno raditi na kopu, ne samo zbog toga što se proizvodni proces odvija pod otvorenim nebom, noću i danju, već najviše zbog odgovornosti za lјude, mašine i proizvodne rezultate. Ali i pored toga, lep je osećaj kada ostvarujete planove i kada znate da ste deo jednog velikog proizvodnog sistema koji praktično pokreće Srbiju. Upravo svest o tome da obavlјamo posao od opšteg društvenog interesa motiv je više da istrajemo u ovom poslu i damo u svakom trenutku svoj maksimum – jasan je Nestorović.

 

Bolјi uslovi

 

Uslovi rada se iz godine u godinu pobolјšavaju i to zaposleni primećuju. Proizvodnja uglјa je stabilna.

 

To raduje mene i moje kolege. Ljudi na kopu dobro poznaju svoj posao, ali važno je da se stalno neguje duh zajedništva, kolegijalnosti, tolerantnosti i da jedni o drugima vodimo računa. Uostalom, samo timski rad u ovom poslu donosi rezultat. Što se mene tiče, ja nemam dilemu. Opredelio sam se za rudarski poziv i sebe vidim na kopu „Drmno“ – zaklјučuje Nestorović.

 

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!