Iz „TE-KO Kostolac“: Završena interna provera QMS-a

 

Interna provera Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u ogranku „TE-KO Kostolac“ sprovedena je početkom oktobra. Ova provera je realizovana prema definisanom zadatku i planu, tako da prati zahteve nove revizije standarda ISO 9001:2015 referenciranjem učesnika, nalaza, preporuka ili predloga mera sa provere.

 

 

Područje provere je bio ceo ogranak „TE-KO Kostolac“ – proizvodnja električne energije, toplotne energije i uglјa u granicama definisanim poslovnikom integrisanog sistema menadžmenta. Cilј provere je bio da se potvrdi da je Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) kostolačkog ogranka EPS-a usaglašen sa sopstvenim zahtevima, kao i sa zahtevima standarda i da je efektivno primenjen i održavan. Provera je sprovedena prema standardu SRPS ISO 19011:2011, koji reguliše uputstva za proveravanje sistema menadžmenta metodom slučajnog uzorka, razgovorom sa zaposlenima, posmatranjem postupaka na lokaciji, kontrolom dokumentacije.

 

Za proveru su bila zadužena tri tima, koje su vodili Vladimir Stefanović, šef Službe za IMS (vođa svih timova), Milјana Filipović, vodeći inženjer za IMS, i Tatjana Simić, samostalni inženjer za IMS. Ovi timovi su utvrdili da je ogranak „TE-KO Kostolac“ opredelјen da stalno pobolјšava pogodnost, adekvatnost i efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom i data je preporuka da se nastavi sa stalnim pobolјšavanjem procesa.

 

Izvor: EPS Energija

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!