Saradnja privrednih i akademskih institucija: „TE-KO Kostolac“ obrazovna meka

 

„Drmno“ važi za izuzetno dobar primer uređenog površinskog kopa koji studentima Rudarsko-geološkog fakulteta pruža odličnu priliku za upoznavanje sa funkcionisanjem rudarske mehanizacije na samom terenu

 

 

Ogranak „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ u prethodnom periodu posetile su brojne studentske grupe, sa ciljem da se upoznaju sa funkcionisanjem važnog dela EPS-ovog sistema koji objedinjuje proizvodnju električne energije i eksploataciju lignita.

 

Savremena energetika zahteva stalno ulaganje u tehnologije koje imaju visok stepen energetske efikasnosti, kao i usklađivanje sa sve strožim zahtevima u sferi ekologije. Koncentracije zagađujućih materija se moraju prilagođavati propisima koji se zahtevaju i u razvijenijim evropskim zemljama.

 

U domenu zaštite životne sredine, studenti imaju priliku da se obilaskom TE „Kostolac B“ neposredno upoznaju i sa savremenim sistemom za odsumporavanje dimnih gasova, koje predstavlja važan iskorak u unapređenju kvaliteta vazduha. Deponovanje pepela i šljake iz ovog postrojenja radi se takođe na način koji smanjuje degradaciju neposredne okoline.

 

Rudarski sektor u „TE-KO Kostolac“ predstavlja odličan primer za upoznavanje sa osnovnim principima eksploatacije lignita koji je primenjen u okviru „Elektroprivrede Srbije“. „Drmno“ važi za izuzetno dobar primer uređenog površinskog kopa koji studentima Rudarsko-geološkog fakulteta pruža odličnu priliku za upoznavanje sa funkcionisanjem rudarske mehanizacije na samom terenu.

 

Termoelektrane u kostolačkom ogranku EPS-a čine dva segmenta, stariji blokovi A1 i A2 formiraju „Kostolac A“, dok blokovi B1 i B2 funkcionišu u sastavu „Kostolca B“. Studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu redovno posećuju TE „Kostolac B“, pa se tokom remonta u ovom postrojenju
budući inženjeri upoznaju i sa remontnim aktivnostima, sa aspekta ispitivanja stanja metala kod ugradnje i u eksploataciji posuda pod pritiskom i metalnih konstrukcija.

 

Zemljište

 

Rekultivacija zemljišta zahteva brižljivo planiranje mera koje će se primeniti i predstavlja važnu kariku u procesu očuvanja životne sredine. Saradnja sa Šumarskim fakultetom omogućava da se postigne optimizacija zasada koji se razmatraju za rast u specifičnim uslovima.

 

Izvor: EPS Energija

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!