Intervju sa predsednikom Gradske opštine Kostolac

 

 

Predsednik Gradske opštine Kostolac, Ivan Savić gostovao je na “ Radio Stil „-u povodom izmene Statuta G.o. Kostolac, Kulturno – sportskog centra i daljeg rada sportskih organizacija na teritoriji G. o. Kostolac.

 

20161209_195237

 

– Jedno od predizbornih obećanja Srpske  napredne stranke, na čijem ste Vi čelu bilo je da ćete se boriti za izmenu Statuta G.o. Kostolac. Ispunili ste to obećanje. Na prošloj sednici Skupštine grada Požarevca usvojena je Odluka o izmeni Statuta grada Požarevca odnosno delova koji se odnose na Statut G. o. Kostolac. Time su se stvorili uslovi da se na sednici Skupštine G. o. Kostolac razmatra o donošenju Odluke o prihvatanju predloga za promenu Statuta Gradske opštine Kostolac, a da se na narednoj sednici koja će biti do kraja decembra donese i Odluka o promeni Statuta  G. o. Kostolac.

 

Koliko je truda i rada bilo potrebno da se uloži radi dobijanja ovakvih rezultata?

 

“ Mi smo u predizbornoj kampanji nagoveštavali da će prvi od prioriteta G. o. Kostolac, ukoliko bude preuzela odgovornost za vršenje vlasti u Kostolcu, biti da se urede statutarne odredbe u onim delovima koji će davati G. o. Kostolac veće nadležnosti, a samim tim i mogućnost da građanima približimo sve resurse i servise koje jedna opština treba da pruži. Svoje obećanje smo ispunili i došli smo do ključnog trenutka, da konačno G. o. Kostolac na sednici Skupštine usvoji predlog za izmenu Statuta, a na narednoj koja će biti održana do kraja decembra usvoji i izmene tog Statuta“ 

 

Predsednik je naveo da je pre toga bilo neophodno da se usvoji i predlog izmene Statuta Grada Požarevca, s obzirom da je Statut G. o. Kostolac sastavni deo Statuta Grada Požarevca. On je istakao da je za takve rezultate bilo potrebno puno razgovora i dogovora sa čelnicima Grada Požarevca, koji su imali razumevanja za potrebe i nastojanja da se pospeši razvoj Gradske opštine Kostolac.

Savić je posebno istakao da mu je drago što je na poslednjoj sednici Skupštine G. o. Kostolac dvadesetoro prisutnih odbornika jednoglasno glasalo da se utvrdi predlog izmene Statuta, što je velika potvrda da je politika koju vodi Srpska  napredna stranka u  G. o. Kostolac utemeljena na realnim principima i da ima podršku opozicionih stranaka.

 

 

20161209_195324

 

 

Recite nam, gospodine Saviću, da li će izmene Statuta uticati na bolji život građana Kostolca ?

 

„Svakako da hoće. Jedna od najvažnijih izmena u postojećem Statutu odnosi se na dobijanje ovlašćenja Gradske opštine Kostolac za osnivanje javnih preduzeća i ustanova, koje će građanima približiti svoje usluge i otvoriti mogućnost za nova radna mesta, što je jedan od prioriteta lokalne samouprave“

 

 

Na prošloj sednoci Skupštine donet je Statut Kulturno- sporskog centra “ Kostolac u čijem je sastavu : kulturno – umetnička, sportska, muzejska delatnost i turizam. Glavni cilj osnivanja je da se pod jednim krovom objedine sportski i kulturni  programi i aktivnosti.

 

Recite nam čime će se u budućnosti baviti Kulturno – sportski centar „Kostolac“ ?

 

 Na pretprošloj sednici Skupštine G. o. Kostolac usvojena je izmena osnivačkog akta Centra za kulturu Kostolac. Smatrali smo da s obzirom da je Centar, svojim kadrovskim potencijalom pokazao da može, zna i ume da radi i doprinese podizanju kvaliteta kulturne edukacije, što podrazumeva temeljnu realizaciju kulturno- umetničkih dešavanja, a imajući u vidu da je v. d. direktorka Centra za kulturu Kostolac istaknuti sportista, s hodno tome zaključili smo da Centru dodamo i delatnosti iz sporta. Na prošloj sednici skupštine G. o. Kostolac takođe je jednoglasno doneta odluka da se usvoji Statut Kulturno – sportskog centra “ Kostolac “ . Takođe želim da iskažem veliko zadovoljstvo što su odbornici opozicionih stranaka dali podršku kod donošenja ovako važne odluke i da su uvideli da su stvari za koje smo se mi  zalagali utemeljene na realnim principima. Pokazali smo u 2016. godini veliku ozbiljnost što se tiče odnosa sa sportskim organizacijama i rešavanju krucijalnih problema, vezanih za upravljanje zemljištem i objektima“ 

 

Predsednik je dodao da su se prenosom nepokretnosti sportskih objekata i terena u Kostolcu sa JP EPS ogranak “TE-KO” Kostolac na grad Požarevac kao nosioca prava javne svojine, odnosno Gradsku opštinu Kostolac kao nosioca prava javnog korišćenja, stekli uslovi za proširenje delatnosti i aktivnosti Ustanove Centar za kulturu u Kostolcu. To je bilo jedno od obećanja Srpske napredne stranke na početku vršenja lokalne vlasti, odnosno preuzimanja odgovornosti.

 

On je iskazao zadovoljstvo što su na prošloj sednici Skupštine G. o. Kostolac odbornici bili jednoglasni prilikom usvajanja Statuta Kulturno – sportskog centra “ Kostolac “

 

20161209_195310

 

Iz svega navedenog može se zaključiti da će Kulturno – sportski centar dovesti do unapređenja i razvoja sportskih i kulturnih sadržaja u Gradskoj opštini Kostolac. Na koji način  ćete urediti odnose između sportskih organizacija i kulturnih institucija sa jedne strane i Kulturno- sportskim centrom odnosno Gradskom opštinom Kostolac sa druge strane ?

 

Mi smo već početkom godine doneli i usvojili Pravilnik koji se prvenstveno odnosi na Zakon o sportu. Smatram da je novi zakon doneo vrlo bitne novine i da sada sfera sporta polako ulazi u legalne tokove. Na taj način može se pratiti poslovanje sportskih organizacija. U prethodnom periodu bilo je puno problema sa pojedinim sportskim organizacijama. Ranije organizacije nisu bile dovoljno finansirane od strane lokalne samouprave. Mi smo im sada obezbedili dovoljno sredstava za nesmetan rad i naš  zadatak je praćenje realizacije tih sredstava koja su im dodeljena na osnovu konkursa“

 

Od 1. januara 2017. godine svim sportskim objektima upravljaće Kulturno – sportski centar “ Kostolac „.  Sportski klubovi i organizacije neće morati da brinu o infrastrukturi, o problemima plaćanja računa i održavanja sportskih objekata. Glavni zadatak predstavnika tih organizacija kako bi se osigurali temelji sporta u Kostolcu biće prema rečima Savića promocija sporta u školama i svi vidovi uključenja dece u sportske aktivnosti.

 

 Od naredne godine sva  odgovornost će biti lokalnoj samoupravi. Gospodine predsedniče recite nam šta planirate i da li u ovom trenutku znate koja će biti ulaganja od strane lokalne samouprave, a tiču se  Kulturno – sportskog centra. 

 

“ Ne bih da iznosim detalje dok se ne usvoji budžet za 2017. godinu, ali mogu da kažem da je u toku projekat za adaptaciju stadiona F. K. “ Rudar “ poznatiji kao stadion “ Bora Beka “ . U toku je i izrada projektne dokumentacije za sanaciju atletske staze, tribina, prostora ispred stadiona i oko Doma omladine. Što se tiče sportske hale urađeni su svi predmeri i predračuni za sanaciju parketa, rasvete, svlačionica, toaleta, kancelarija i krova. Mi očekujemo da obezbedimo sredstva za 2017. godinu i da odmah po raspisivanju javnih nabavki i po potpisivanju ugovora pristupimo i realizaciji tih radova. U sastav Kulturno – sportskog centra spada i plaža “ Topoljar “ . U prethodnom periodu učinili smo mnogo toga na adaptaciji prostora kupališta plaže, a u 2017. godini planiramo još većih ulaganja u Sportsko rekreativni centar“

 

Cilj lokalne samouprave je da 2017. godina bude u znaku sporta, što podrazumeva uključivanje što većeg broja dece u sportske aktivnosti. Na koji način ćete uticati da se što veći broj dece bavi sportom?

 

“ Napomenuo bih da ćemo neke odredbe Pravilnika G. o. Kostolac izmeniti i prilagoditi strategiji koja je vezana za razvoj sporta. Što više dece bude uključeno u sportske organizacije, one će više biti bodovane prilikom dodeljivanja sredstava“

 

Koja je Vaša vizija delovanja sportskih društava pomenuli ste upošljavanje profesora fizičke kulture i akcenat saradnje sa školama?

 

Ponovo se osvrćem na Zakon o sportu u kome se nalazi pravna odredba koja nalaže da u sportskim organizacijama u radu sa decom mora da bude angažovano lice sa zanimanjem profesora fizičke kulture. Po mojim procenama u G. o. Kostolac ima desetak mladih ljudi sa završenim Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, a s obzirom da je u kostolačkim školama za to zanimanje znatno podmlađen kadar, pronalazak posla za njih je jako neizvestan. Mi ćemo napraviti Pravilnik po kome će profesori fizičke kulture vezati Ugovor o radu sa sportskim  organizacijama i imati platu kao profesori u školama, a njihov zadatak će biti da na terene privuku što veći broj dece „

 

Iz svega rečenog činjenica je da lokalna samouprava aktivno radi na unapređivanju uslova za treniranje i pruža podršku svima koji se zalažu za prave vrednosti.

 

 

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!