Održana 17.redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac

 

Sedamnaesta redovna sednica Skupštine Gradske opštine Kostolac održana je u ponedeljak 17.10.2016. godine u skupštinskoj sali Gradske opštine Kostolac. Sednici je prisustvovalo 19. odbornika.

Sednicom je predsedavao Nenad Marković, predsednik Skupštine Gradske opštine Kostolac,a u radnom predsedništvu pored njega bili su Rajko Božić, zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac i Slađana Petrušić, sekretar Skupštine Gradske opštine Kostolac.

 

img_20161017_100438

 

Sednici su prisustvovali: Ivan Savić, predsednik Gradske opštine Kostolac, Saša Grubetić, zamenik predsednika Gradske opštine Kostolac, Anđelija Milivojević, načelnik Uprave Gradske opštine Kostolac, članovi Veća G.o. Kostolac, odbornici Skupštine grada Požarevca iz Kostolca i predsednici mesnih zajednica.

 

Po usvajanju zapisnika sa 16. redovne sednice Skupštine Gradske opštine Kostolac Skupština je počela sa radom po predviđenom dnevnom redu.

 

 

Prva tačka dnevnog reda : Razmatranje i donošenje odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu G.o. Kostolac za 2016. godinu – Rebalans 2;

  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Predsednik i Veće G.o. Kostolac za za 2016. godinu – Rebalans 2;
  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava – Skupština G.o. Kostolac za 2016. godinu – Rebalans 2;
  • Finansijski plan direktnog korisnika budžetskih sredstava Organ Uprave G.o. Kostolac za 2016. godinu – Rebalans 2;

 

 

img_20161017_100824

Uvodno izlaganje dala je Zdenka Radosavljević viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta Gradske opštine Kostolac.

Ona je istakla da su u Rebalansu 2 budžeta G.o. Kostolac planirani ukupni prihodi i primanja u iznosu od 116.707.475,00 dinara ukupni rashodi i izdaci 203.489.425,00 dinara što znači da je ovim rebalansom budžeta planiran budžetski deficit u iznosu od 86.781.950,00 dinara, a potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita obezbediće se iz neutrošenih sredtava iz ranijih godina, a njih čine :

  1. preneta neutrošena sredtva  budžeta G.o. Kostolac u iznosu od 2.712.163.00 dinara i
  2. preneta neutrošena sredtva  budžeta Grada Požarevca  u iznosu od 84.069.787 dinara.

Potreba za izradu Rebalans 2 budžeta G.o. Kostolac za 2016. godinu usledila je zbog uključivanja dodatnih prihoda koji su odobreni G.o. Kostolac u iznosu od 7.130.000,00 dinara. Potreba je nastupila i zbog povraćaja neutrošenih sredstava u budžet Grada Požarevca.

Ovim rebalansom planirani su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 200.777.262,00, dok su ukupni rashodi i izdaci ovim rebalansom planirani u iznosu od 203.489.425,00 dinara.

Prva tačka dnevnog reda usvojena je sa 16.glasova.

 

 

Druga tačka dnevnog reda : Razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Centar za kulturu Kostolac.

 

img_20161017_174721

 

Uvodno izlaganje dao je Ivan Savić, predsednik G.o. Kostolac.

 

Predsednik je istakao da je Skupština Grada Požarevca na prošloj sednici usvojila predlog o prihvatanju u javnu svojinu objekata i zemljišta koje je bilo u vlasništvu J.P.“EPS“,  „Ogranak TE-KO Kostolac“ , a koja je sada je pripalo Gradu Požarevcu, kao nosiocu prava javne svojine, odnosno  G.o. Kostolac kao nosiocu prava javnog korišćenja.

 

“ Na prvom mestu G.o. Kostolac će preuzeti brigu o sportskim objektima u koje spadaju fudbalski stadion, sportska hala , plaža “ Topoljar“,..

„Smatramo da Centar za kulturu Kostolac kao javna ustanova koja već postoji na teritoriji G.o. Kostolac može da preuzme brigu o sportskim objektima. Zato je i naš predlog da se donese Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Centar za kulturu Kostolac kako bi smo ovoj ustanovi pripisali još veća ovlašćenja i učinili njihov rad još sadržajnijim“ – rekao je Savić.

 

 

Predsednik je dodao da će ustanova u obliku u kome bude postojala nadalje imati punu podršku G.o. Kostolac i Grada Požarevca i tom prilikom i tom prilikom istakao da će u narednoj godini biti dosta ulaganja u sportske objekte.

Sa 19. glasova je doneta Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Centar za kulturu Kostolac.

 

Centar za kulturu Kostolac prerastao je u Sportski kulturni centar sa mnogo većim ovlašćenjima u čijem sastavu je : kulturno – umetnička, sportska, muzejska delatnost i turizam.

Glavni cilj osnivanja je da se pod jednim krovom objedine sportski i kulturni  programi i aktivnosti.

 

Treća tačka dnevnog reda bila je Imenovanje i razrešenje.

 

Uvodno izlaganje o trećoj tački dao je Rajko Božić , zamenik predsednika Skupštine Gradske opštine Kostolac.

Razrešeni su dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora ustanove Centar za kulturu Kostolac:

Suzana Marković, dipl. ekonomista, predsednik Upravnog odbora i članovi Upravnog odbora Centra za kulturu Kostolac: Dragana Spasić,arheolog, i Zlatan Pejkić, penzioner.

Za  predsednika i članove Upravnog odbora Kulturno sportskog centra počev od 17.10.2016. godine imenuju se :

-Suzana Marković, dipl. ekonomista za predsednika Upravnog odbora Kulturno sportskog centra,

-Milena Ilić, dipl. ekonomista, za člana Upravnog odbora Kulturno sportskog centra,

-Miladin Radomirović, master inž. mašinstva.

Treća tačka dnevnog reda usvojena je sa 19. glasova.

 

Posle zaključenja sednice Skupštine sprovela se procedura po odborničkim pitanjima.

Odbornik Miroljub Nikolajević, se javio za reč i pitao za sredstva koja su preostala za sport , a nisu utrošena, a koja su vezana za FK “ Rudar “ Kostolac koji trenutno ne funkcioniše.

 

Predsednik je rekao da je stigao izveštaj od FK “ Rudar “ Kostolac i da će najverovatnije na narednoj sednici biti razmatran. U svakom slučaju oni neće moći da konkurišu za drugi deo odnosno preostali iznos u vrednosti  od dva miliona dinara, jer nema ko da u ime fudbalskog kluba podnese zahtev. Prema rečima predsednika ta sredstva će biti data na raspolaganje Komisiji za sport i ići će na novi javni poziv gde će imati prilike da se jave sve sportske organizacije.

 

Predsednik G.o. Kostolac, Ivan Savić je rekao da je na protekloj sednici Veća G. o. Kostolac doneta odluka da se prihvati predlog Komisije za sport  da se Petru Vefiću juniorskom reprezentativcu Republike Srbije dodeli stipendija za sve mesece od trenutka kada je ostvario vrhuski rezultat pa nadalje i da će G. o. Kostolac nastaviti  brigu o njemu s obzirom da “ Sportska org. Partizan“ nije imala razumevanja iz samo njima znanih razloga.  Sredstva koja su bila namenjena “ Sportskoj org. Partizan“  iznosila su 1.200.00,00 dinara.

 

“ Mislim da je najmanje što G. o. Kostolac može da uradi je da pomogne njegov dalji rad. Mi ćemo u toku sledeće godine napraviti posebnu poziciju na kojoj će biti određena sredstva iz kojih će moći da se finansiraju i stipendiraju svi mladi talenti sa teritorije  G. o. Kostolac“ – rekao je Savić.

Prema rečima Savića cilj G.o. Kostolac je da bezuslovno budu finansirani klubovi i sportskie organizacije koje će raditi na omasovljenju dece predškolskog i školskog uzrasta u sportskim organizacijama.

 

Predsednik je u svom obraćanju naveo da je Veće G. o. Kostolac donelo zaključak da se prihvati predlog Odluke o pokretanju odluke i izgradnji sistema daljinskog grejanja u selu Ostrovu i da su obezbedili sredstva u budžetu za izradu projektne dokumentacije toplifikacione mreže u Ostrovu. Kako je rekao nada se da će u toku ove nedelje objaviti i javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za izradu projekta toplifikacione mreže u Ostrovu.

 

Miroljub Nikolajević je insistirao da se nađe rešenje za toplifikaciju MZ Klenovnik.

 

Predsednik je rekao da će izmenom statuta G. o. Kostolac dobiti i veća ovlašćenja i nadležnosti.

„Na prošloj sednici Skupštine Grada Požarevca na dnevni red  došao je i predlog izmene statuta Grada Požarevca, a onda će oni  delovi koji se odnose na G. o. Kostolac biti usvojeni na našoj sednici.  Najvažnija tačka je da G . o. Kostolac ima mogućnost da osniva javna preduzeća i ustanove, samim tim preuzećemo brigu o toplifikacionoj mreži na celoj teritoriji G. o. Kostolac“ .

 

 

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!