Kostolački odbornici usvojili rebalans budžeta

U sredu 1.juna nastavljena je 15.redovna sednica  Skupštine G.o. Kostolac, kojoj je  je prisustvovalo 17 odbornika.Pre prelaska na dnevni red predsednik Skupštine Nenad Marković konstatovao je da je Mira Filipović postala deo odborničkog kluba SNS,NS,DSS,SPO,PUPS.

IMG_20160601_095929

Četvrta tačka o kojoj su odbornici razmatrali  bila je rebalans 1 budžeta Gradske opštine Kostolac za 2016 godinu.Uvodno izlaganje dala je Zdenka Radosavljević -viši stručni saradnik na poslovima izvršenja budžeta .

„Odlukomo budžetu G.o. Kostolac za 2016godinu rebalans 1 predviđeni su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 185.643.443,00 dinarai ukupni rashodii izdaci u iznosu od 197.463.659,00dinara,što znači da je ovim rebalansom budžeta planiran ukupan budžetski deficit u iznosu od 11.820.216,00 dinara .Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita obezbediće se iz neutrošenih sredstava iz ranijih godina“.

 

 

IMG_20160601_100517

Predsednik G.o. Kostolac Ivan Savić je tom prilikom dodao još nekoliko informacija koje se ne nalaze u odluci o budžetu   G.o. Kostolac ,ali se nalaze u odluci o budžetu grada Požarevca i javnih preduzeća na teritoriji grada Požarevca koja rade u funkciji  G.o. Kostolac.

 

IMG_20160601_101239

“ U javnom preduzeću Direkcija za izgradnju grada Požarevca sredstva koja su opredeljena za teritoriju  G.o. Kostolac su planirana u iznosu od 84.399.120,00 dinara.Komunalne službe-troškovi za funkcionisanje radne jedinice u Kostolcu iznose 44.702.000,00 dinara .Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ukupno planirana sredstva za radnu jedinicu Kostolac iznose 109.691.898,00.Gradski plan dečijeg vrtića „Ljubica Vrebalov“ustanova grada Požarevca izdvojeno odeljenje „Majski cvet“ Kostolac planirana sredstva za plate i redovno funkcionisanje u iznosu od 37.000.000,00.U okviru transfernih sredstava Doma zdravlja obezbeđena su i sredstva za plate 5 doktora medicine za rad u hitnoj službi oma zdravlja Kostolac i za jednog stomatologa u O.Š.“Jovan Cvijić „Kostolac.U odluci o budžetu grada Požarevca planirana su i sredstva osnovnoj školi „Jovan Cvijić „Kostola i T.Š. „Nikola Tesla“ na ime prevoza učenika. Kada se uzme u obzir sve navedeno i ono što se nalazi u budžetu  G.o. Kostolac i ono što se nalazi na javnim preduzećima grada Požarevca ukupan iznos sredstava u 2016 godini za G.o. Kostolac iznosi 517.363.750,00 dinara“-dodao je predsednik G.o. Kostolac Ivan Savić.

 

IMG_20160601_103801

Sa 18 glasova doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu G.o. Kostolac za 2016.godinu -Rebalans 1 sa pripadajućim finansijskim planovima.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!