Обавештење о сечи растиња у заштитном појасу далековода

Обавештавају се власници и корисници непокретности на територији  Градске општине Костолац, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода, односно у близини и испод фазних проводника далековода да Акционарско друштво „Електро мрежа Србије“ Београд – Служба за одржавање ВНВ Београд од 01.01.2024. године почело са радовима на сечи растиња у заштитном појасу далековода и на његовом проширењу.

Обавештавамо власнике и кориснике непокретности у Месним заједницама Острово, Село Костолац, Петка и Кленовник, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110, 220 и 400 kV, односно у близини или испод фазних проводника да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла. Такође обавештавају се власници парцела да не смеју да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад делековода супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима, да не би угрозили рад далековода.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОСТРОВО

ДВ 101А/4 ТС Смедерево 4 -ТЕ Костолац А

ДВ 101Б/4 ТС Смедерево 1 -ТЕ Костолац А

ДВ 102АБ/1 ТЕ Костолац А-ТС Пожаревац

ДВ 1128/1 ТС ТЕ Костолац А-ТС Рудник 1

ДВ 1128/2 ТС Рудник 1 – ТС ТС Рудник 2

ДВ 1144АБ ТЕ Костолац А – ТС Смедерево 3

ДВ 1159 РП Дрмно – ТЕ Костолац А

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛО КОСТОЛАЦ

ДВ 101А/4 ТС Смедерево 4 -ТЕ Костолац А

ДВ 101Б/4 ТС Смедерево 1 -ТЕ Костолац А

ДВ 102АБ/1 ТЕ Костолац А-ТС Пожаревац

ДВ 1128/1 ТС ТЕ Костолац А-ТС Рудник 1

ДВ 1128/2 ТС Рудник 1 – ТС ТС Рудник 2

ДВ 1144АБ ТЕ Костолац А – ТС Смедерево 3

ДВ 1159 РП Дрмно- ТЕ Костолац А

ДВ 1160 РП Дрмно -ТЕ Рудник 2

ДВ 401/2 РП Дрмно -РП Ђердап 1

ДВ 401/4 ТС Смедерево 3 -РП Дрмно

ДВ 453/1 РП Дрмно- ПРП Чибук 1

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕТКА

ДВ 101А/4 ТС Смедерево 4 -ТЕ Костолац А

ДВ 101Б/4 ТС Смедерево 1 -ТЕ Костолац А

ДВ 102АБ/1 ТЕ Костолац А-ТС Пожаревац

ДВ 1128/1 ТС ТЕ Костолац А-ТС Рудник 1

ДВ 1128/2 ТС Рудник 1 – ТС ТС Рудник 2

ДВ 1144АБ ТЕ Костолац А – ТС Смедерево 3

ДВ 1159 РП Дрмно- ТЕ Костолац А

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛЕНОВНИК

ДВ 101А/4 ТС Смедерево 4 -ТЕ Костолац А

ДВ 101Б/4 ТС Смедерево 1 -ТЕ Костолац А

ДВ 102АБ/1 ТЕ Костолац А-ТС Пожаревац

ДВ 1128/1 ТС ТЕ Костолац А-ТС Рудник 1

ДВ 1128/2 ТС Рудник 1 – ТС ТС Рудник 2

ДВ 1144АБ ТЕ Костолац А – ТС Смедерево 3

ДВ 1159 РП Дрмно -ТЕ Костолац А

ДВ 401/2 РП Дрмно -РП Ђердап 1

ДВ 401/4 ТС Смедерево 3 -РП Дрмно

Власници парцела ИМАЈУ ОБАВЕЗУ да након сече преузму и склоне посечено растиње и стабла;
Власници парцела НЕ СМЕЈУ да засађују растиње – дрвеће, нити да граде објекте у близини, испод и изнад делековода супротно Закону о енергетици, техничким и другим прописима, да не би угрозили рад далековода.

Непоступање у складу са овим обавештењем повлачи прекршајну одговорност у складу са Законом о енергетици.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!