ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Градско веће Града Пожаревца донело Одлуку о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца за 2023. годину.

Град Пожаревац подржава следеће мере енергетске санације:

1) Замена  спољних прозора  и врата и других  транспарентних  елемената  термичког  омотача,

2) Постављања  термичке изолације  спољних зидова, подова на  тлу и осталих  делова термичког  омотача према негрејаном простору,

3) Постављања  термичке изолације  испод кровног  покривача  или таванице,

4) Замена  постојећег  грејача простора  на чврсто  гориво (котао  или пећ) ефикаснијим  котлом на  гас,

5) Замена  постојећег  грејача простора  на чврсто  гориво (котао  или пећ) ефикаснијим  котлом на  биомасу,

6) Уградња  топлотних  пумпи,

7) Замена  постојеће  или уградња  нове цевне  мреже, грејних  тела и пратећег  прибора,

8) Уградња  соларних колектора  у инсталацију  за централну припрему потрошне топле воде,

9) Уградња  соларних панела  и пратеће  инсталације  за производњу  електричне  енергије за  сопствене  потребе, уградње  двосмерног  мерног уређаја  за мерење  предате и  примљене електричне  енергије и  израде неопходне  техничке документације  и извештаја  извођача радова  на уградњи  соларних панела  и пратеће  инсталације  за производњу  електричне  енергије који  су у складу  са законом  неопходни  приликом прикључења на дистрибутивни систем,

10) Израда  техничке документације  за горе наведене мере.

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава, а најдуже до 31.12.2023. године. Укупно планирана бесповратна средства које Град Пожаревац заједно са средствима Министарства додељује путем овог позива износе 13 милиона динара.

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Пожаревца – www.pozarevac.rs, Интернет страници информативног центра Града Пожаревца у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ – https://ceee.pozarevac.rs или лично у просторијама Градске управе Града Пожаревца, Писарница – канцеларија број 9, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац.

Крајњи корисници ће имати право да се пријаве за: „Једну меру“ или за „Пакет“ који обухвата више мера енергетске санације.

МОЛИМО СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ГРАЂАНЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!