Одржана 19. редовна Седница Скупштине Градске општине Костолац

У скупштинској сали Градске општине Костолац 21. марта одржана је 19. по реду Седница Скупштине. Седницом је председавала Милена Церовшек, председница Скупштине Градске општине Костолац, а у радном председништву били су: Милан Ђаловић, заменик председнице Скупштине Градске општине Костолац и Слађана Петрушић, секретар.

На седници Скупштине донета је Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Градске општине Костолац за 2022. годину. Такође донето је и Решење о усвајању Извештаја о раду Управе Градске општине Костолац за 2022. годину. Известилац по обе тачке дневног реда била је заменик начелника Управе ГО Костолац, Ивана Ђорђевић.

Одборници су донели Одлуку о разрешењу и именовању заменице председника Изборне комисије Градске општине Костолац у Костолцу, у сталном саставу. Председница Комисије за именовања и разрешења Скупштине Градске општине Костолац др Борка Шутовић дала је уводно излагање истакавши да се досадашња заменица председника Изборне комисије Градске општине Костолац Ивана Ђорђевић разрешава, с обзиром да је именована на место заменика начелника Управе ГО Костолац, те се у складу са тим за заменика председника Изборне комисије именује Владана Радић, дипл. правник из Острова.

На седници Скупштине донето је и неколико аката из области избора, постављења, именовања, разрешења и престанка мандата: Донето је Решење о образовању Комисије за родну равноправност Градске општине Костолац, коју ће чинити Јелена Тошић, председница, Јован Савић, заменик председнице и чланови Тијана Милошевић, Јелена Живковић и Мита Гаврилов. За новог члана Комисије за прописе именован је Иван Грујић из Костолца, док је за председника Комисије за привреду и финансије именована Невена Грујић, а нова чланица Маријана Божић. Милан Ђаловић, заменик председнице Скупштине Градске општине Костолац именован је за заменика председнице Комисије за представке и предлоге и заменика председнице Комисије за доделу повеља и награда.

Слађана Петрушић, секретар Скупштине Градске општине Костолац је нагласила да Комисија за родну равноправност Градске општине Костолац има обавезу да сва акта која су упућена Скупштини ГО Костолац размотри из родне перспективе и о томе сачини Извештај. Према њеним речима у Комисију, као стално радно тело Скупштине ГО Костолац именују се одборници, на предлог одборничких група у Скупштини ГО Костолац сразмерно броју одборника у Одборничкој групи.

Поред Комисије за родну равноправност биће образован и Савет за родну равноправност, који ће формирати градско Веће у року од 15 дана од правоснажности Решења о образовању Комисије.

Након закључења седнице Скупштине спровела се процедура по одборничким питањима.

Председник Градске општине Костолац, Серџо Крстаноски је образлажући рад општине у првом тромесечју истакао да су опредељена средства за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница, НВО и удружења која су од јавног интереса за Градску општину Костолац.

За програме социјалне и здравствене заштите и помоћи и бриге о старима опредељена средства износе 1,5 милиона динара, док средства за функционисање културно  –  уметничких друштава са територије Градске општине Костолац износе 3,3 милиона динара.

За суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница 2 милиона динара, за НВО 3,4 милиона динара, док је за спорт ове године издвојено 35 милионa динара, што је за 5 милиона више у односу на прошлу годину.

Расписана је јавна набавка за топлификацију села Острово нових 700 метара а вредност извођења радова износи 40 милиона динара.

Према речима Крстаноског у наредном периоду очекује се добијање локацијских и техничких услова за изградњу фекалне канализације у седам улица, а до краја јуна и Решење о извођењу радова.

Асфалтирана је улица Николе Тесле 1. и 2. део, као и тротоари преко пута ЕПС-ове зграде. Завршени су радови на рехабилитацији, замени и ојачавању дотрајале подлоге, поплочавању тротоара у Улици Николе Тесле у дужини од 180 метара. Завршавају се радови на рехабилитацији, замени и ојачавању дотрајале подлоге oдносно поплочавању тротоара у улици 7.Јула (од Дома пензионера према цркви), биће постављена нова расвета и клупе за седење. У наредном периоду очекује се замена тротоара у Улици Вељка Дугошевића у дужини од 400 метара.

У наредном периоду радиће се на реконструкцији и изградњи спортских терена. У току је реконструкција и уређење стадиона „Бора Бека“, до сада је реконструисана западна трибина и постављено је 900 пвц столица. Радови подразумевају поред реконструкције бетонских трибина и уградње пвц столица изградњу нове стазе, прилаза за инвалиде и нову расвету. Такође планира се изградња атлетског стадиона са тартан подлогом. У плану је и изградња затвореног базенa који ће бити изграђен на простору иза спортске хале. Идејни пројекат је завршен, и у току је израда урбанистичког пројекта. Пројекат предвиђа да се унутар комплекса изграде два базена. Такође у наредном периоду планира се реконструкција два тениска терена, а завршетак радова планиран је за крај августа односно почетак септембра.

Такође изводиће се паралелно са радовима у Костолцу и радови у месним заједницама. У Старом Костолцу планира се сређивање месне заједнице као и спортских терена са уградњом нове расвете, а у току су припреме за реконструкцију Дома културе у селу Острову.

Он је нагласио да ће и у наредном периоду наставити са новим инфраструктурним радовима на територији Градске општине Костолац у циљу стварања квалитетнијих услова за живот грађана.

Председник је најавио да средином јуна крећу радови на изградњи модерне саобраћајнице у Првомајској улици. Такође с обзиром да се у сарадњи са ГИЗ-ом отвара Канцеларија за младе ради се и на уређењу простора који ће бити услужни центар младих у којима ће моћи да добијају информације о актуелним позивима као и да спроводе своје планиране активности и иницијативе. Започет је и процес проширења просторија Управе ГО Костолац и обезбеђивања просторија и стварање услова за безбедан и здрав рад на радном месту. Ради се на уређењу беле поште, која ће бити нов услужни центар грађана.

Share on Google+Share on FacebookTweet about this on Twitter
error: Садржај је заштићен !!